×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • Plans of Reading Instruction
تعليم القراءة - القراءة
Marlow Ediger
مقاله - catalog
دانشگاه امام صادق
 • Motivating reading comprehension
Reading (Elementary)--United States--Case studies - Motivation in education--United States--Case studies - Reading comprehension--United States--Case studies - Content area reading--United States--Case studies
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Reading assessment and instruction for all learners
Reading (Elementary)--United States - Reading teachers--Training of--United States
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Second language reading instruction in Pakistan
post-secondary institutions - English teachers - L2 reading instruction - L2 students - public sector universities - language skills courses - Advanced academic teaching - Pakistan - Literacy skills - English text materials
Sultan Muhammad
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Differentiated reading instruction : [electronic resource]
Individualized reading instruction - Reading (Primary)
Sharon Walpole
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • آموزش زبان انگليسي
Nowruzi, M., Advisor - Title
Amir Hossein Soheli-Mehr
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
 • What Research Has to Say About Reading Instruction
LINGUISTICS AND LANGUAGEEDUCATION amp; EDUCATIONAL RESEARCHHumanities amp; Social Science::EDUCATION
catalog
دانشگاه امام صادق
 • efficiency of online English language instruction on students' reading skills
web-assisted language instruction - students of law - Educational technology
Nadiran Tanyeli
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Let's cross the rubicon: Strengthening reading comprehension instruction
EFL reading comprehension - ‭cooperative learning‬ - Collaborative Learning
Masoud Zogh
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • آموزش زبان انگليسي
Nowruzi, M., Advisor - Title
Amir Hossein Soheli-Mehr
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Quality Reading Instruction in the Age of Common Core Standards
LINGUISTICS AND LANGUAGEEDUCATION amp; EDUCATIONAL RESEARCHARTHumanities amp; Social Science::ART (u
catalog
دانشگاه امام صادق
 • QUANTITATIVE MEASUREMENT OF ERRORS AND REMEDIAL INSTRUCTION IN READING ARABIC
اللغة العربية - الاختبارات و المقاييس التربوية - الأخطاء - القراءة
Ayyad Sami Hana
مقاله - catalog
دانشگاه امام صادق
 • The Effect of Comprehension Strategy Instruction on EFL Learners' Reading Anxiety and Reading Comprehension
Comprehension strategies - Explicit strategy instruction - learning strategies
Jannati Seyran - دانشگاه علامه طباطبايي. دانشكده ادبيات و زبانهاي خارجي. گروه زبان انگليسي
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • تاثير آموزش مهارت خواندن بر روي پيشرفت مهارت خواندن و درك مطلب خوانندگان ايراني انگليسي با اهداف ويژه
English for specific purpose - Learning stretegies - ESP - Reading stretegies
Mohammad reza Amirian
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
 • The role of the university reading clinic in reading instruction, practice, and theory
Literacy, Reading instruction
Sherrie Bosse
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
 • High school principals' perception of content area reading instruction and reading programs
Literacy, Reading instruction, Secondary education, School administration
Valerie J. Robinson
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
 • Reading Apprenticeship training: Implementation of reading instruction in secondary content-specific courses
Teacher education, Secondary education, Literacy, Reading instruction
Karen L Sipe
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
 • تعداد رکورد ها : 5131

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.