×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • Filming difference
United States - Sex role in motion pictures - Motion picture producers and directors - Interviews - Social problems in motion pictures - Motion picture actors and actresses - Screenwriters - Race relations in motion pictures
Bernardi, Daniel, ; 1964-;
دانشگاه شهید بهشتی (ره)
 • Cinematic game secrets for creative directors and producers
Cinematography--Special effects - Video games--Design
Rich. Newman
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Mentoring executives and directors
Executives -- Training of - Mentoring in business
David Clutterbuck
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Contemporary theatre, film and television
Television, Biography - Performing arts, Biography - Entertainers, Biography - Actors, Biography - Executives, Biography - Television producers and directors, Biography - Dancers, Biography - Dramatists, Biography - Performing arts, Great Britain, Biography - Performing arts, Canada, Biography - Television writers, Biography - Composers, Biography - Theater, Biography - Motion picture industry, Biography - Theatrical managers, Biography - Theatrical producers and directors, Biography - Motion picture producers and directors, Biography - Critics, Biography - Choreographers, Biography - Performing arts, United States, Biography - Designers, Biography - Screenwriters, Biography
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Contemporary theatre, film and television
Performing arts--Great Britain--Biography - United States - Performing arts--Biography - Performing arts--United States--Biography - Great Britain - Performing arts - Performing arts--Canada--Biography - n-us---e-uk---n-cn--- - Canada
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Producers, consumers, and partial equilibrium
Microeconomics
David M. Mandy
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Company directors: status and obligations
Business enterprises-- Directories.
Surendra P. Singh
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Management principles: a primer for directors and potential directors
Industrial management
Walter 1899-Puckey - Title.
دانشگاه شریف
 • pat and her picture
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • Pat and her picture
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • Picture processing and psychopictorics
Psychology, Physiological - Optical data processing
Azriel Rosenfeld - Bernice Sacks Lipkin
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Pat and her picture
Rosemary Border
کتاب
موسسه فرهنگی نشر آدینه
 • Understanding Ethnic Media: Producers, Consumers, and Societies
LINGUISTICS AND LANGUAGEARTHumanities amp; Social Science::ART (uncategorised)Humanities amp; Social
catalog
دانشگاه امام صادق
 • Reconnecting consumers, producers and food
Food supply - Food consumption - Sustainable living
Moya Kneafsey
دانشگاه شهید بهشتی (ره)
 • Minorities and media : [book]
Mass media and minorities - u-at--- - Australia - Mass media and minoritiesAustralia
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Script analysis for actors, directors, and designers
Drama--Explication
James Michael Thomas
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • تعداد رکورد ها : 608778

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.