×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • International trade law
Foreign trade regulation--Great Britain
Indira Carr
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • International Trade Law
law amp; CRIMINOLOGYHumanities amp; Social Science::law amp; CRIMINOLOGY::law
catalog
دانشگاه امام صادق
 • International trade law
Foreign trade regulation--Great Britain
Indira Carr
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Law of international trade
Foreign trade regulation
J. C. T Chuah
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • International trade law
Foreign trade regulation - Great Britain - e-uk--- - Foreign trade regulation-Great Britain
Indira Carr - Peter 1947-Stone
کتاب شناسی
انگليسي
دانشگاه شهید بهشتی (ره)
 • United Nations Commission on International Trade Law yearbook
INTERNATIONAL TRADE LAW - SECURITY INTERESTS IN GOODS - UN Commission on International Trade Law
UN Commission on International Trade Law
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • United Nations Commission on International Trade Law yearbook. Vol. 32, 2001
INTERNATIONAL TRADE LAW - MODEL LAWS - UN Commission on International Trade Law
UN Commission on International Trade Law
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • Yearbook of the International Law Commission
United Nations -- Yearbooks - Law -- Yearbooks
UNited Nations
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Report of the United Nations Commission on International Trade Law, 44th session (27 June-8 July 2011)
UN Commission on International Trade Law (44th sess. : 2011 : Vienna)
UN Commission on International Trade Law (44th sess. : 2011 : Vienna)
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • Proceedings of the commission on private international law
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • Understanding trade law
International economic relations - Free trade - Foreign trade regulation
Trebilcock, M. J.,author.
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • arms trade and international law
Arms Control - Firearms--Law and legislation - Arms transfers -- Law and legislation - Illegal arms transfers
Zeray Yihdego
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Principles of law relating to international trade
e-uk-ene-uk--- - Foreign trade regulation--Great Britain - Commercial law--England - Export sales contracts--Great Britain
Kouladis, Nicholas,1959-
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • International trade law
قانون تجارت - Foreign trade regulation - مقررات تجارت خارجي - Commercial law
Bethlehem, D. L., (Daniel L.)
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • Understanding trade law
International economic relations - Free trade - Foreign trade regulation
Trebilcock, M. J.,author.
catalog
دانشگاه امام صادق
 • Semiotics of international law
International Law. - Semiotics
Evandro Menezes de Carvalho - Luciana Carvalho Fonseca
دانشگاه شهید بهشتی (ره)
 • Conflicting philosophies and international trade law
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Schmitthoff's Export trade: the law and practice of international trade
Foreign Trade Regulation--Great Britain - Export Controls--Great Britain
Leo D'Arcy - Carole Murray - Barbara Cleave - Clive M. (Clive Macmillan)1903-Export Trade Schmitthoff
catalog
دانشگاه امام صادق
 • Law and Development Perspective on International Trade Law
law amp; CRIMINOLOGYHumanities amp; Social Science::law amp; CRIMINOLOGY::law
catalog
دانشگاه امام صادق
 • تعداد رکورد ها : 39830

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.