×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • ‏‫‭‭English through retelling short stories
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • Short English stories: for comprechension
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • English short stories, an anthology
Short stories, English
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Modern English short stories selected
Short stories, English
Phyllis Maud Jones
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Short english stories; for comprehension
Short stories, English
Farshid Eghbal
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Classic English short stories, 1930-1955
Short stories, English - English fiction--20th century - Great Britain--Social life and customs-- 20th century--Fiction
Derek Hudson
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Classic English short stories 1930-1955
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • American short stories: (in special English)
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • ‏‫‬‭English short stories of today second series
Oxford University Press - دانشگاه آكسفورد
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • lt;26=Twenty-Six> English short stories
Aavani, Freidoon, compiled
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • Modern short stories, for students of English
مقاله
مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
 • The Penguin book of English short stories
Short stories, English - Great Britain-- - Social life and customs Fiction
Christopher. Dolley - Title.
دانشگاه شریف
 • Modern English short stories, second series
Short stories, English - English fiction--20th century - Great Britain--Social life and customs--20th century Fiction
Derek Hudson
دانشگاه شریف
 • Modern Short Stories for Students of English
English language -- Textbooks for foreign speakers - English language -- Study and Teaching -- Foreign speakers
Peter J.W. Taylor
catalog
دانشگاه امام صادق
 • Modern Short Stories, For Students of english
English Fiction--Collections
Peter W.J. Taylor
catalog
دانشگاه امام صادق
 • ‎English through retelling short stories [for] Semnan university‬
 • ‎English through retelling short stories [for] Semnan University‬
 • (اي‍ن‍گ‍ل‍ي‍ش‌ ت‍رو ري‍ت‍ل‍ي‍ن‍گ‌ ش‍ورت‌ اس‍ت‍وري‍ز)
کتاب راهنما
فارسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • America writes : learning English through American short stories
College readers - Short stories, American - United States -- Social life and customs -- Fiction - English Language-- Text-books for foreign speakers - English language-- Rhetoric
Rosemary Gelshenen - Kay. Judith
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • America writes: learning English through American short stories
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • ‎Modern short stories in English by American authors‬
 • ‎Modern short stories in English‬
 • (م‍ادرن‌ ش‍ورت‌ اس‍ت‍وري‍ز اي‍ن‌ اي‍ن‍گ‍ل‍ي‍ش‌...)
کتاب راهنما
فارسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • 99 English short stories and comprehension, translated into persian
 • ۹۹ [ن‍ود و ن‍ه‌] داس‍ت‍ان‌ ك‍وت‍اه‌ ان‍گ‍ل‍ي‍س‍ي‌ و ك‍ام‍پ‍ري‌ه‍ن‍ش‍ن‌
Short stoies, English -- Translation, Persian
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • تعداد رکورد ها : 22885

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.