×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • The glorious Qur`an: Arabic, English, Persian
Koran-- Hermeneutics
Muhammed S. Shakir - Koran, Arabic, English, Persian
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • The holy Qur-an Arabic texte English translation and commentary
Ali , Muhammad Maulana , 1875-ed . and tr
Koran
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • lt;An> English interpretation of the holy Qur-an
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • An English interpretation of the Holy Qur-an with full Arabic text
Koran.English amp; Arabic - القران الحكيم
مقاله
مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
 • The Holy Qur-an, containing the Arabic text with English translation and commentary
Maulvi Muhammad Ali
مقاله
مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
 • Arabic-English-English lexicon
Arabic Language -- Dictionnaries -- English
Edward William Lane - Stanlev Lane-Poole
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Arabic-English-Arabic Legal Translation
LINGUISTICS AND LANGUAGElaw amp; CRIMINOLOGYEDUCATION amp; EDUCATIONAL RESEARCHHumanities amp; Socia
catalog
دانشگاه امام صادق
 • English-Arabic and Arabic-English dictionary
English language -- Dictionaries -- Arabic - Arabic Language -- Dictionaries -- English
John Wortabet
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • ‎English-Arabic and Arabic-English dictionary‬
 • -‎English-Arabic and Arabic‬
 • (اي‍ن‍گ‍ل‍ي‍ش‌-ع‍رب‍ي‍ك‌ ان‍د ع‍رب‍ي‍ك‌-اي‍ن‍گ‍ل‍ي‍ش‌)
کتاب راهنما
فارسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • Arabic-English and English-Arabic dictionary
Dictionaries--English - Dictionaries--Arabic - English language - Arabic language
قاموس انكليزي-عربي وعربي-انكليزي
مقاله
مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
 • Arabic dictionary of civil engineering: English-Arabic, Arabic-English
; under the general editorship of Ernest Kay
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • Arabic-English lexicon
Arabic Language -- Dictionaries -- English
Daniel L. Newman
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Arabic-English Lexicon
Arabic Language -- Dictionnaries -- English
Edward William Lane - Stanley Lanel
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Arabic-English Lexicon
Arabic Language -- Dictionnaries -- English
Edward William Lane - Lane, poole, stanley
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • English-Arabic Scientific Dictionary
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • English, Persian, Arabic proverbs
Proverbs, Arabic - Proverbs, English - Proverbs, Persian
Mohammad Fakhr
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Diplomatic terms; English Arabic
English language - Dictionaries - Arabic - Diplomacy - Dictionaries
Mamun Al-Hamui
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Student's English-Arabic dictionary
English language - Dictionaries - Arabic
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • Commerical dictionary (English-Arabic)
English language -- Dictionaries -- Arabic - Commerce-- Directories--English.
Abdel Yassa Sayed
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • English-Arabic scientific dictionary
English Language -- Dictionaries - Arabic - Arabic Language -- Dictionnaries -- English - Science -- Dictionaries, English - Science -- Dictionaries--Arabic
Hasan Mohammed Rayhan - abd-al-Aziz Mahmud - Mahumd Abd-al-Rahman Al Bar`y
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • تعداد رکورد ها : 17994

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.