×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • Sir William Jones
Jones, Sir William, 1764-1794 - India -- Civilization -- Addresses essays, lectures
calcutta Asiatic society
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Grammaire persane de Sir William Jones
Language
corrigee et augmantee par Garcin de Tassy Revue
کتاب
کتابخانه و موزه ملی ملک
 • The works of Sir William Jones
1. Jones, William, 1746-1794. 2. Orientalists--Great Britain--Biography. 3. Sanskritists--Great Brit
with the life of the author by Lord Teignmouth
کتاب
انگليسي
کتابخانه و موزه ملی ملک
 • lt;The> works of Sir William Jones
Oriental studies-Collected works - Jones, William, 1746-1794
Jones, William, 1746-1794
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • Oriental Jones, a biography of Sir William Jones, 1746-1794
Jones, Sir William, 1764-1794
Garland Hampton Cannon
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Asiatic Jones; the life and influence of Sir William Jones (1746-1794) pioneer of Indian studies
Jones, William, 1746-1794
Arberry, Arthur John, 1905-1969
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • 'Orientalist Jones'
Michael J. Franklin
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • 'Orientalist Jones': Sir William Jones, Poet, Lawyer, and Linguist, 1746-1794
LINGUISTICS AND LANGUAGEHISTORYARTHumanities amp; Social Science::ART (uncategorised)Humanities amp;
catalog
دانشگاه امام صادق
 • Asiatic Jones; the life and in fluence of sir William Jones (1746-1794)Pioneer of Indian studies
Jones, Sir William, 1764-1794
Arthur John Arberry
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Sir William Jones: a study in eighteenth-century British attitudes to India
Jones, Sir William, 1764-1794
Soumyendra Nath Mukherjee
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • ‏‫‭‭‭The works of sir william Jones: with the life of author
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • Emma Hamilton and sir William
Warner, Oliver, 1903-1976
مقاله
مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
 • Sir William Hamilton Envoy Extraordinary
Brian Fothergill
مقاله
مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
 • ‏‫‭The life of Sir William Osler
کتاب راهنما
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • Sir William Temple; Sa vie, son oeuvre
Pierre Marambaud
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • Cover of darkness; with a foreword by Sir William Elliot
World War, 1939 - 1945 -- Aerial operations, British
Roderick Chisholm
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Sir William Hamilton: Being the philosophy of perception, an analysis
Hamilton, William, Sir, 9th bart.,1788 - 1856 - Perception (Philosophy).
James H. Stirling - James Hutchison Stirling
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • The embassy of Sir William White at Constantinople, 1886-1891
Eastern question (Balkan) - White, William,-Sir,-1824-1891 - Great Britain-Foreign relations-Turkey - Turkey-Foreign relations-Great Britain
Colin L Smith
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • The mathematical papers of Sir William Rowan Hamilton
Geometrical optics - Mathematics
William Rowan Hamilton - Arthur William Conway - J. L.(John Lighton) Synge
کتاب راهنما
دانشگاه شریف
 • تعداد رکورد ها : 1514

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.