×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • Human rights
Human rights - Case studies
Faith. Merino
کتاب شناسی
انگليسي
دانشگاه شهید بهشتی (ره)
 • Human Rights
Human Rights (Islam)
Muhammad Ali Tasskhiri
catalog
دانشگاه امام صادق
 • Human rights
Human rights - POLITICAL SCIENCE / Political Freedom amp; Security / Human Rights
Michael 1936-Freeman
کتاب شناسی
انگليسي
دانشگاه شهید بهشتی (ره)
 • ‏‫‬‭Cultural rights as human rights
يونسكو - Unesco
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • Human Rights and Human Nature
ANTHROPOLOGYlaw amp; CRIMINOLOGYHISTORYReligion and PhilosophyBEHAVIORAL SCIENCESHumanities amp; Soc
catalog
دانشگاه امام صادق
 • Human rights and human nature
ANTHROPOLOGYlaw amp; CRIMINOLOGYReligion and PhilosophyHumanities amp; Social Science::ANTHROPOLOGYH
catalog
دانشگاه امام صادق
 • Understanding human rights principles
Human rights
Jeffrey L. Jowell - Jonathan. Cooper - Justice (Society)
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Health and human rights
Right to Health
Therese Murphy
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Health and human rights
Discrimination in health care - Human experimentation in medicine -- Moral and ethical aspects - Medical Policy -- Moral and ethical aspects - Human right -- Health aspects - Public health -- Moral and ethical aspects
Jonathan M. Mann
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Damages and human rights
Liability for human rights violations
Jasonauthor. Varuhas
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Human rights violations
Civil rights - Human rights
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • human rights encyclopedia
Human rights--Encyclopedias
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Ethics of human rights
Human rights - Ethics
Monteiro, A. Reis, (Antonio Reis)
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Bringing human rights home
Human rights--United States - Civil rights--United States--History - Social justice--United States - Human rights--United States--History - United States -- Foreign relations
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Achieving human rights
Human rights
Richard A. Falk
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Fighting for human rights
Non-governmental organizations--Case studies - Civil society--Case studies - Political participation--Case studies - Human rights--Case studies
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Circumcision and human rights
Circumcision--Moral and ethical aspects - Circumcision - Circumcision--Law and legislation
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Human rights in islam
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • Peoples for human rights
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • Culture and human rights
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • تعداد رکورد ها : 21486

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.