×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • English language
Linguistics
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • English language teaching methodology
ژاله حساس خواه - مهري وهابي
کتاب
موسسه فرهنگی نشر آدینه
 • Studies in English Language
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • Writing English language testes
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • ‎Nelson English language tests‬
 • ‎Nelson English language tests‬
 • (ن‍ل‍س‍ون‌ اي‍ن‍گ‍ل‍ي‍ش‌ ل‍ن‍گ‍واج‌ ت‍س‍ت‍س‌)
کتاب راهنما
فارسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • Writing English language tests
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • lt;The> English Language
C.L. Wrenn
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • ‎Writing English language tests‬
 • ‎Writing English language tests‬
 • (راي‍ت‍ي‍ن‍گ‌ اي‍ن‍گ‍ل‍ي‍ش‌ ل‍ن‍گ‍واج‌ ت‍س‍ت‍س‌)
؛ ‎consultant editors Jeremy Harmar and Roy King sbury‬
کتاب راهنما
فارسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • English language in advertising
Advertising copy
Pandya,Indubala,H
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Text of English language
 • : for the masters degree (M-A) in the field of physical education amp;amp; sport sciences
 • (تكست آو اينگليش لنگواج: فرو د مسترز ديگري...)
Asghar Khaledan
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • Writing English language tests
English language -- Ability testing - English language -- Study and Teaching -- Foreign speakers - English language -- Examinations -- Authorship
J. B. (John Brian) Heaton
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Nelson English language tests
 • English language tests
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • Nelson English language tests
 • English language tests: elementary
 • English language tests: intermediate
 • English language tests: advanced
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • Writing English language tests
English language -- Ability testing - English language -- Study and Teaching -- Foreign speakers - English language -- Examinations -- Authorship
J. B. (John Brian) Heaton
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Nelson English language, Tests
 • English language tests: elementary
 • English language tests: intermediate
 • English alnguage tests: advanced
 • English language tests: Teacher's book
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • ‏‫‬‭The English language
کتاب راهنما
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • ‎Nelson English language tests‬
 • ‎Nelson English language tests‬
 • (ن‍ل‍س‍ون‌ اي‍ن‍گ‍ل‍ي‍ش‌ ل‍ن‍گ‍واج‌ ت‍س‍ت‍س‌)
کتاب راهنما
فارسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • This English language
English Language --Terms and phrases - English literature (Selections :Extracts ,etc .) - English language -- Text - books for foreigners
Sir Edawrd Denison Ross
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • ‎Writing English language tests‬‬
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • Introduction to English language
English language
Jean. Moorhead - N. F.(Norman Francis) Blake
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • تعداد رکورد ها : 25757

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.