×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • Digital Da Vinci : [electronic resource]
Computer composition - Sound recordings -- Production and direction - Music--Computer programs
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • The digital hand [electronic resource]
Transportation---United States--Automation - Manufacturing industries---United States--Automation - Retail trade---United States--Automation - Automation--Economic aspects---United States
James W. Cortada
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Discovering computers [electronic resource]
Computer networks - Computers - Computer science
Gary B Shelly
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Introducation to electronic digital computers, with emphasis on the system/360 FORTRAN IV, and PL/1
Electronic digital Computers
Donald L Wright - Herbert Maisel
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Discovering computers 2011
Computer networks - Computers - Computer science
Gary B Shelly
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Digital Da Vinci : [electronic resource]
Science--Data processing - Art and computers - Science--Computer programs
Ohio Library and Information Network
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Compiler construction for digital computers
David Gries
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Citcuit design of digital computers
Electronic digital Computers-- Circuits
Joseph K. Hawkins
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Digital computers amp; logic circuits
Switching theory - Electronic digital Computers-- Circuits
Frank P Tedeschi - John A Scigliano
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Digital computers: maintenance and repair
Electronic digital computers -- Maintenance and repair
Lohit Data-Barua
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Mathematical methods for digital computers
Electronic digital Computers
Anthony Ralston - Herbert S Wilf - Title.
دانشگاه شریف
 • Programming and coding digital computers
Electronic digital computers--Programming
Philip M. Sherman - Title.
دانشگاه شریف
 • Introduction to electronic computers
Electronic digital Computers
Gordon Bitter Davis - Title.
دانشگاه شریف
 • Introduction to analog and digital computers
Electronic digital computers - Computers - Analog computers
S Srinivasan
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Computer software, programming systems for digital computers
Electronic digital computers - Programming
Ivan Flores
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Digital Da Vinci: computers in music
Computer composition - Computer programs - Sound recordings - Music - Production and direction
Newton editor Lee
کتاب شناسی
انگليسي
موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • An introduction to automatic digital computers
Electronic digital Computers
R K. Livesley
دانشگاه شریف
 • Digital Music: Computers That Make Music (The Digital World)
LiteratureARTHumanities amp; Social Science::ART::MUSICHumanities amp; Social Science::Literature::F
catalog
دانشگاه امام صادق
 • تعداد رکورد ها : 89097

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.