×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • end of books--or books without end? : [electronic resource]
tekst - American fiction -- 20th century -- History and criticism - Experimental fiction--History and criticism--Theory, etc - Narration (Rhetoric) - American fiction--Interactive multimedia - Authors and readers--Data processing - skjonnlitteratur - Fiction--20th century--History and criticism--Theory, etc - English fiction -- 20th century -- History and criticism - litteraturteori - Creative writing--Data processing - Closure (Rhetoric) - Postmodernism (Literature) - interaktiv - Literature and technology - Literary form - Hypertext fiction--History and criticism--Theory, etc - Computer games - Fiction--Technique--Data processing - English fiction--Interactive multimedia
Douglas, J. Yellowlees,1962-
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Bilingual books : [electronic resource]
Bilingual books--Great Britain - Children--Books and reading--Great Britain - Bilingualism--Great Britain - Language and education--Great Britain
Raymonde Sneddon - Mantra Lingua (Firm)
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Reading Jackie [electronic resource]
Onassis, Jacqueline Kennedy,1929-1994 - Presidents' spouses--United States--Biography - Book editors--United States--Biography - Editors -- United States -- Biography
William M. Kuhn
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • The card catalog : [electronic resource]
Library catalogs--History - Classification--Books--History - Card catalogs--United States--History - Cataloging--History - Library of Congress--History - Library of Congress--Catalogs--History - Catalog cards--United States--History
editor Library of Congress
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Gender in the secondary curriculum : [electronic resource]
Sex differences in education--Great Britain - Feminism and education--Great Britain - Educational equalization--Great Britain - Education, Secondary--Curricula--Great Britain
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • No shelf required 2 : use and management of electronic books
LINGUISTICS AND LANGUAGEINFORMATION SCIENCE amp; LIBRARY SCIENCEARTHumanities amp; Social Science::A
catalog
دانشگاه امام صادق
 • No Shelf Required 2: Use and Management of Electronic Books
LINGUISTICS AND LANGUAGEINFORMATION SCIENCE amp; LIBRARY SCIENCEARTHumanities amp; Social Science::A
catalog
دانشگاه امام صادق
 • transformed library : [electronic resource]
Libraries--Forecasting - Libraries and electronic publishing - Libraries and society - Libraries and the internet - Library science -- Philosophy - Libraries--Information technology - Librarians--Effect of technological innovations on - Libraries--Aims and objectives
Woodward, Jeannette A.,author
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • No shelf required two
Libraries and electronic publishing - Libraries - Management - Electronic books - Special collections
Sue Polanka
دانشگاه شهید بهشتی (ره)
 • :مبارزه‌جويي در كتاب‌هاي جلدسفيد: ترجمه‌هاي پايداري
Activism - پايداري - مبارزه‌جويي (كنش‌گري) - پيرامتن - RESISTANCE - Paratext - ‭framing‬ - قاب‌بندي
Roya Ghaderi - Allameh Tabataba'i University
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Keeping the books : [electronic resource]
BookKeeping - Small business--United States--Accounting
Linda Pinson
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Playful reading : [electronic resource]
Reading--Parent participation - Children -- Books and reading - Reading (Preschool)
Carolyn Munson-Benson
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Deuterocanonical additions of the Old Testament books : [electronic resource]
BibleOld Testament--Criticism, Textual--Congresses - BibleApocrypha--Criticism, interpretation, etc--Congresses - BibleOld Testament--Versions--Congresses
Hungary) International Conference on the Deuterocanonical books(5th :2008 :Papa
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Commentary on the Gospel according to John English
BibleN.TJohn--Commentaries--Early works to 1800
Origen.
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Books, blackboards, and bullets : [electronic resource]
School violence--United States--Prevention - School shootings--United States - School violence--United States
Lebrun, Marcel,1957-
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Three faces of a queen : [electronic resource]
Queens in the Bible - Esther,Queen of Persia - e-uk-en - BibleEsther--Criticism, interpretation, etc
Linda. Day
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • books of Esther : [electronic resource]
BibleEsther--Translating - BibleEsther--Language, style - BibleRest of Esther--Language, style - BibleEsther--Versions - BibleRest of Esther--Criticism, Textual - BibleEsther--Criticism, Textual - BibleRest of Esther--Criticism, interpretation, etc - BibleEsther--Criticism, interpretation, etc
Charles V. Dorothy
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • politics of peace : [electronic resource]
Peace--Biblical teaching - Dio,ChrysostomSpeeches - BibleEphesians--Criticism, interpretation, etc - Si shu
Te-Li Lau
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Archaeology of the books of Samuel : [electronic resource]
BibleO.TSamuelHebrew--Versions--Dead Sea scrolls (4QSama̳) - BibleO.TSamuelGreek--Versions--Septuagint - BibleSamuel--Criticism, interpretation, etc - BibleSamuel--Criticism, Textual
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • تعداد رکورد ها : 68707

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.