×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • Cyberspace handbook
Online information services - Computers and civilization - Cyberspace - Webdiffusion - Webcasting - Ordinateurs et civilisation - Internet - ICT‎
Jason Whittaker
کتاب شناسی
انگليسي
موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • Race in cyberspace
Computer networks--Social aspects - Race discrimination--Computer network resources - Internet--Social aspects - Cyberspace--Social aspects - Social interaction--Computer network resources - Internet - Rassenverhoudingen
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Communities in cyberspace
Computer networks--Social aspects - Internet--Social aspects - Controle social - Interpersonal relations - Problemes sociaux - Internet-Aspect social - Social Control - Technology and civilization - Technologie et civilisation - Relations humaines - Reseaux d'ordinateurs-Aspect social - Social problems
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Religion and cyberspace
Religion--Computer network resources - Internet--Religious aspects - Cyberspace--Religious aspects
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Cyberspace and international relations
Jan-Fredrik. Kremer - Benedikt. Muller
کتاب شناسی
انگليسي
موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • Lost in Cyberspace
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • Civic Space Cyberspace
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • Religion and cyberspace
Cyberspace-- - Internet-- - Religious aspects - Computer network resources - Religion--
Morten T. Højsgaard - Margit. Warburg
کتاب شناسی
انگليسي
موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • Fighting terror in cyberspace
Prevention - Data mining - Terrorism-- - Internet
Mark. Last - Abraham. Kandel
کتاب شناسی
انگليسي
موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • Information Place, and Cyberspace
Donald G. Janelle - David C. Hodge
کتاب راهنما
موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • Trust in cyberspace
United States - Internet-- - Telecommunication policy-- - Computer networks-- - Security measures
Fred B. Schneider - National Research Council (U.S.) Committee on Information Systems Trustworthiness.
کتاب شناسی
انگليسي
موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • medicalization of cyberspace
Medical telematics - Social Medicine - Medical informatics
Andy Miah - Emma Rich
کتاب شناسی
انگليسي
موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • atreaty for cyberspace
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Internationales Strafrecht im Cyberspace
law amp; CRIMINOLOGYHumanities amp; Social Science::law amp; CRIMINOLOGY::law
catalog
دانشگاه امام صادق
 • Internationale Beziehungen im Cyberspace
Humanities amp; Social Science (uncategorised)Humanities amp; Social Science::Humanities amp; Social
catalog
دانشگاه امام صادق
 • Managing Trust in Cyberspace
BUSINESS, MANAGEMENT AND ECONOMICSHumanities amp; Social Science::BUSINESS, MANAGEMENT AND ECONOMICS
catalog
دانشگاه امام صادق
 • Cyberspace Safety and Security
BUSINESS, MANAGEMENT AND ECONOMICSHumanities amp; Social Science::BUSINESS, MANAGEMENT AND ECONOMICS
catalog
دانشگاه امام صادق
 • Atlas of Cyberspace
Martin. Dodge - Rob. Kitchin
کتاب راهنما
موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • تعداد رکورد ها : 206

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.