×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • Sturdevants` art amp; science of operative dentistry
Dentistry, Operative
Clifford M Sturderant - Edward J Swift - Harald. O Heymann - Theodore M Roberson
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Art and science of Web design
Web sites, Design
Jeffrey. Veen
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • The Art amp; Science of Learning Design
EDUCATION amp; EDUCATIONAL RESEARCHHumanities amp; Social Science::EDUCATION amp; EDUCATIONAL RESEAR
catalog
دانشگاه امام صادق
 • Art and science of learning design
Educational technology - Instructional systems--Design
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Art and science of JavaScript
Internet programming - @@@Web sites - Design - Javascript (Computer program language)
Cameron Adams
دانشگاه شهید بهشتی (ره)
 • Art and science of Web design
World Wide Web - Web sites - @@@Electronic publishing - Web publishing - HTML (Document markup language) - Design
Jeffrey Veen
دانشگاه شهید بهشتی (ره)
 • Autopilot-The art amp; science of doing nothing
EDUCATION amp; EDUCATIONAL RESEARCHHumanities amp; Social Science::EDUCATION amp; EDUCATIONAL RESEAR
catalog
دانشگاه امام صادق
 • Art and science of interpreting market research evidence ;
Statistics. - Marketing research - Qualitative research
D. V. L Smith - (David Van Lloyd) - J. H Fletcher
دانشگاه شهید بهشتی (ره)
 • Evaluation in social work
Evaluation - Case studies - Human services
Gabor, Peter, ; M.S.W - Richard M Grinnell - Yvonne A Unrau - Evaluation in the human services
دانشگاه شهید بهشتی (ره)
 • Religion and family connection
Families - Religious life
Darwin L Thomas
دانشگاه شهید بهشتی (ره)
 • Resolving social conflicts
Social Psychology - Field theory (Social psychology)
Lewin, Kurt,1890-1947.
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Mirror of the intellect: essays on traditional science amp; sacred art
Islam - Symbolism - Cosmology - Mythology - Theology
Titus Burckhardt - William StroddART
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Cool String Art: Creative Activities That Make Math amp; Science Fun for Kids!
LiteratureHumanities amp; Social Science::Literature::Fiction
catalog
دانشگاه امام صادق
 • SE
Islam - Symbolism - Cosmology - Mythology - Theology
Titus Burckhardt - William. StoddART - Title.
دانشگاه شریف
 • Autopilot
Mental health - Relaxation - Peace of mind - Burn out (Psychology) - Stress (Psychology) - Cognitive neuroscience
Andrewauthor SmART
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • تعداد رکورد ها : 53173

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.