×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • سير منظره پردازي در هنر اروپا
نقاشي دورنما
كلارك، كنت، ۱۹۰۳- - Kenneth Clark
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • Landscape in to art
نقاشي منظره
كنت كلارك - بهنام خاوران
کتاب
فارسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • سير منظره پردازي در هنر اروپا
نقاشي--اروپا - نقاشي دورنما
كلارك، كنت، ۱۹۰۳-‎۱۹۸۳م. - بهنام خاوران
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • سير منظره پردازي در هنر اروپا
نقاشي--اروپا - نقاشي دورنما
تاليف كنت كلارك؛ ترجمه بهنام خاوران - كلارك، كنت، ۱۹۰۳-‎۱۹۸۳م. - بهنام خاوران
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • نشانه شناسي هنر اسلامي در معماري اروپا
سيد محمد حسين قريشي - علي اكبر مجيدي كوهبناني
مقاله
فارسي
انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)
 • هنر و جامعه در قرون ميانه اروپا
هنر قرون‌ وسطي‌ - هنر و اجتماع--اروپا--تاريخ - تمدن قرون وسطا
دوبي، ژرژ، ۱۹۱۹-۱۹۹۶ - Georges Duby
catalog
بنیاد دایره المعارف اسلامی
 • سوابق تاريخي نقوش
نقشهاي تزئيني
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • سوابق تاريخي نقوش: تاثير هنرهاي اسلامي در تحول هنر اروپا
معماري اسلامي - هنر ايراني - هنر اسلامي
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • تاثير هنر و معماري اسلامي برهنر و معماري اروپا
محمد اميدي - محمد مهدي گودرزي سروش
مقاله
فارسي
انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)
 • سوابق تاريخي نقوش: تاثير هنرهاي اسلامي در تحول هنر اروپا
معماري اسلامي - هنر ايراني - هنر اسلامي
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • اروپا
جامعه شناسي - آمار جمعيت‌ - جمعيت شناسي - جامعه‌ آماري‌[1] - اروپا - جمعيت‌ شناسي‌ - جمعيت‌ - اروپا -- تاريخ -- قرن ‎۱۹م
مقاله
فارسي
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
 • [اروپا]
بناهاي‌ تاريخي‌ - تاريخ‌ اروپا - جاذبه‌ هاي‌ گردشگري‌ - هنر اروپا - هنر و فرهنگ‌ + - ت‍اري‍خ‌ - تاريخ‌ مصر - جاذبه‌ هاي‌ جهانگردي‌ - اروپا - مرمت بنا هاي‌ تاريخي‌
مقاله
فارسي
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
 • اروپا
جغرافيا - اروپا--جغرافيا - سرگرميها
نويسنده جوالن مور ؛مترجم و ويراستار عليرضا توكلي - جو الن مور
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • آشنايي‌ با آثار ميكل‌ آنژ: بررسي‌ هنر يكي‌ از بزرگترين‌ هنرمندان‌ تاريخ‌ هنر اروپا
ميكل‌ آنژ، .۱۵۶۴-۱۴۷۵‎Michel Angelo‬
Nathaniel Harris - ناتانيل‌ هريس‌
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • آشنايي با آثار ميكل آنژ: بررسي هنر يكي از بزرگترين هنرمندان تاريخ هنر اروپا
ميكل انژ، ۱۴۷۵-‎۱۵۴۶م. Michelangelo, Bounarroti
ناتانيل هريس - شروه، عربعلي، ‎۱۳۱۸-
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • آشنايي با آثار ميكل آنژ: بررسي هنر يكي از بزرگترين هنرمندان تاريخ هنر اروپا
ميكل انژ، ۱۴۷۵-‎۱۵۴۶م. Michelangelo, Bounarroti
شروه، عربعلي، ‎۱۳۱۸- - ناتانيل هريس
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • آشنايي با آثار ميكل آنژ: بررسي هنر يكي از بزرگترين هنرمندان تاريخ هنر اروپا
ميكل انژ، ۱۴۷۵-‎۱۵۴۶م. Michelangelo, Bounarroti
اثر ناتانيل هاريس؛ ترجمه ع. شروه - ناتانيل هريس - شروه، عربعلي، ۱۳۱۸-‎۱۳۹۰.
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • تاثير روابط اجتماعي و تجاري هنر و معماري اروپا بر هنر و معماري اسلامي ايران در دوره قاجار
بهمن سعادتمند - يوسف شريفي - مصطفي محمداميني - ابراهيم سعادتمند
مقاله
فارسي
انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)
 • آب در هنر دنياي باستان: كتاب اول خاورميانه و بخش هايي از اروپا
هنر-اروپا - هنر باستان-بين النهرين - آب در هنر - هنر باستان - ايران
پريسا اكبري
کتاب
فارسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • سوابق تاريخي نقوش، تأثير هنرهاي اسلامي در تحول هنر در اروپا
مقاله
مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
 • تعداد رکورد ها : 17520

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.