×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • طرح پيشنهادي جمعي از آقايان نمايندگان سنا راجع به دارائي نمايندگان مجلسين
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • قانون شهرداري
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • [دعوت مجلسين ايران از نمايندگان مجلس ملي به تركيه ايران]
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • نامه‌هاي رئيس شوراي عالي جمهوري شوروي سوسياليستي ازبكستان و تاجيكستان در خصوص دعوت از نمايندگان مجلسين ايران جهت بازديد از آن دو كشور و تحكيم روابط و نامه‌هاي وزارت امور خارجه، رئيس مجلس شوراي ملي و سنا در اين خصوص
خارجه
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • نامه‌هاي رئيس شوراي عالي جمهوري شوروي سوسياليستي ازبكستان و تاجيكستان در خصوص دعوت از نمايندگان مجلسين ايران جهت بازديد از آن دو كشور و تحكيم روابط و نامه‌هاي وزارت امور خارجه، رئيس مجلس شوراي ملي و سنا در اين خصوص
خارجه
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • ديدار نمايندگان مجلس شوراي ملي و سنا با محمدرضا پهلوي
جواد مهذب - حيدرعلي ارفع - حسين خطيبي - اسماعيل معيني زند - نيره ابتهاج سميعي - محمد رضا پهلوي - عبدالله رياضي - محمد سجادي - جعفر شريف امامي
motion picture
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • ديدار نمايندگان مجلس شوراي ملي و سنا با محمدرضا پهلوي
جواد مهذب - حيدرعلي ارفع - حسين خطيبي - اسماعيل معيني زند - نيره ابتهاج سميعي - محمد رضا پهلوي - عبدالله رياضي - محمد سجادي - جعفر شريف امامي
motion picture
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • قانون نظام صنفي
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • افتتاح مجلسين (پنجمين دوره مجلس سنا و بيست‌ودومين مجلس شوراي ملي)
اميرعباس هويدا - عبدالله رياضي - محمدرضا پهلوي - جعفر شريف امامي
motion picture
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • افتتاح مجلسين (پنجمين دوره مجلس سنا و بيست‌ودومين مجلس شوراي ملي)
اميرعباس هويدا - عبدالله رياضي - محمدرضا پهلوي - جعفر شريف امامي
motion picture
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • افتتاح مجلسين، هفتمين دوره تقنينيه مجلس سنا و بيست و چهارمين دوره مجلس شوراي ملي
شاهپور غلامرضا پهلوي - غلامرضا ازهاري - اسدالله علم - هرمز قريب - فرح پهلوي - محمدرضا پهلوي
motion picture
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • افتتاح مجلسين (پنجمين دوره مجلس سنا و بيست‌ودومين مجلس شوراي ملي)
محمدرضا پهلوي
motion picture
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • افتتاح مجلسين (پنجمين دوره مجلس سنا و بيست‌ودومين مجلس شوراي ملي)
محمدرضا پهلوي
motion picture
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • افتتاح مجلسين، هفتمين دوره تقنينيه مجلس سنا و بيست و چهارمين دوره مجلس شوراي ملي
شاهپور غلامرضا پهلوي - اسدالله علم - فرح پهلوي - محمدرضا پهلوي
motion picture
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • افتتاح مجلسين، هفتمين دوره تقنينيه مجلس سنا و بيست و چهارمين دوره مجلس شوراي ملي
فرح پهلوي - عبدالله رياضي - محمدرضا پهلوي - جعفر شريف امامي
motion picture
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • افتتاح مجلسين، هفتمين دوره تقنينيه مجلس سنا و بيست و چهارمين دوره مجلس شوراي ملي
شاهپور غلامرضا پهلوي - اسدالله علم - فرح پهلوي - محمدرضا پهلوي
motion picture
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • افتتاح مجلسين (پنجمين دوره مجلس سنا و بيست‌ودومين مجلس شوراي ملي)
رضا بوشهري - احمد متين‌دفتري - فرخ‌رو پارسا - ايرج مطبوعي
motion picture
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • افتتاح مجلسين (پنجمين دوره مجلس سنا و بيست‌ودومين مجلس شوراي ملي)
محمدرضا پهلوي - مهرداد پهلبد
motion picture
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • افتتاح مجلسين، هفتمين دوره تقنينيه مجلس سنا و بيست و چهارمين دوره مجلس شوراي ملي
اسدالله علم - فرح پهلوي - عبدالله رياضي - محمدرضا پهلوي - جعفر شريف امامي
motion picture
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • افتتاح مجلسين، هفتمين دوره تقنينيه مجلس سنا و بيست و چهارمين دوره مجلس شوراي ملي
اميرعباس هويدا - فرح پهلوي - محمدرضا پهلوي
motion picture
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • تعداد رکورد ها : 60536

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.