×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • نامه تنسر به گشنسب
اسماعيل رضواني. ؛ گردآورنده تعليقات مجتبي مينوي
کتاب راهنما
فارسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • نامه تنسر به گشنسپ
آموزش و پرورش شاهزادگان - زبان پهلوي-متون
نامه تنسر
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • نامه‌ تنسر هيربذان‌ ميربذ اردشير پاپكان‌ به‌ جشنسف شاه و شاهزاده پذشخوارگر (فدشوارگر)
تنسر، قرن 3 م - ايران‌-تاريخ‌-ساسانيان‌، 226-241 م - روحانيت (زردشتي)-نامه ها
ابومحمد عبدالله بن مبارك عبدالله بن مقفع - تنسر - بهاءالدين محمد بن حسن ابن اسفنديار - مجتبي مينوي
کتاب
فارسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • نامه تنسر. فارسي
نامه‌هاي پهلوي
کتاب
فارسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • نامه تنسر به گشنسب
نامه‌هاي پهلوي - روحانيت (زردشتي)--نامه‌ها
قرن ۳م. تنسر
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • نامه تنسر به گشنسپ
زردشتي - ايران--تاريخ--ساسانيان، ۲۲۶-۶۵۱م - اموزش و پرورش شاهزادگان - تنسر، قرن ‎۳م
ابن اسفنديار، محمد بن حسن، قرن ‎۷ق.
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • نامه تنسر به گشنسپ
زردشتي - ايران--تاريخ--ساسانيان، ۲۲۶-۶۵۱م - اموزش و پرورش شاهزادگان - تنسر، قرن ‎۳م
ابن اسفنديار، محمد بن حسن، قرن ‎۷ق.
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • نامه تنسر به گشنسپ
آموزش و پرورش شاهزادگان - زبان پهلوي-متون
نامه تنسر
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • نامه تنسر به گشنسپ
اسماعيل رضواني - مجتبي مينوي
کتاب
موسسه فرهنگی نشر آدینه
 • نامه تنسر به گشنسپ
آموزش و پرورش شاهزادگان - زبان پهلوي - متون
مينوي، مجتبي، 1281-1355
کتاب
فارسي
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
 • نامه تنسر به گشنسب
نثرفارسي-مجموعه
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • نامه تنسر. فارسي
 • نامه تنسر. فارسي
زردشتي - آموزش و پرورش - ايران -- تاريخ -- ساسانيان، ۲۲۶ - ‎۶۵۱م - موزش و پرورش شاهزادگان - تنسر، قرن ‎۳م
مينوي، مجتبي، 1281-1355 - ترجمه از پهلوي به عربي بقلم ابن المقفع؛ ترجمه فارسي از عربي بقلم ابن اسفنديار؛ بنقل از نسخ خطي و مقابله بضميمه ديباجه و حواشي و توضيحات بسعي و اهتمام مجتبي مينوي - ابن مقفع، عبدالله بن دادويه، ‎۱۰۶؟-‎۱۴۵؟ق - ابن اسفنديار، محمد بن حسن، قرن ‎۷-
کتاب
فارسي
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • نامه تنسر. فارسي
زردشتي - ايران--تاريخ--ساسانيان، ۲۲۶-۶۵۱م - اموزش و پرورش شاهزادگان - تنسر، قرن ‎۳م
محمداسماعيل رضواني متن پهلوي؛ ترجمه شده به عربي از ابن المقفع؛ ترجمه فارسي از عربي بقلم بهاءالدين محمد بن حسن كاتب آملي طبري معروف به ابن اسفنديار؛ به تصحيح و گردآورنده و تعليقات مجتبي مينوي - ابن اسفنديار، محمد بن حسن، قرن ‎۷ق.
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • نامه تنسر. فارسي
زردشتي - ايران--تاريخ--ساسانيان، ۲۲۶-۶۵۱م - اموزش و پرورش شاهزادگان - تنسر، قرن ‎۳م
متن پهلوي از منشات دوره اردشير بابكان؛ ترجمه از پهلوي به عربي بقلم ابن المقفع؛ ترجمه فارسي از عربي بقلم ابن اسفنديار؛ بنقل از نسخ خطي و مقابله بضميمه ديباجه و حواشي و توضيحات بسعي و اهتمام مجتبي مينوي - ابن اسفنديار، محمد بن حسن، قرن ‎۷ق.
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • تنسر
ترجمه به زبان عربي پهلوي. متن - يحيي خشاب
کتاب
فارسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • بررسي وتحليل ساختار نامه هاي تنسر
آسيه ذبيح نياعمران
مقاله
فارسي
انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)
 • نامه تنسر .فارسي
نامه‌هاي پهلوي - تنسر‏‫، قرن‌ ۳م‌.‏‬--سرگذشتنامه - روحانيت (زردشتي)--نامه‌ها - *Clergy (Zoroastrianism)--Correspondence - Pahlavi letters
جليليان‌، شهرام‌، ‏‫۱۳۵۱-‏‬ - دانشگاه شهيد چمران اهواز. اداره انتشارات و چاپ
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • عنوان:انتشارات دانشگاه شهيد چمران اهواز، شماره :۷۱۶
نامه‌هاي پهلوي - نامه‌ها - روحانيت (زردشتي) - تنسر، قرن ‎۳م - سرگذشتنامه
تاليف: شهرام جليليان؛ ويراستار علمي: محمدتقي ايمان‌پور - ايمان‌پور، محمد تقي، ‎۱۳۳۷- - جليليان، شهرام، ‎۱۳۵۱-
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • نامه تنسر .فارسي
تنسر‏‫، قرن‌ ۳م‌.‏‬--سرگذشتنامه - ‏‫روحانيت (زردشتي)‏‬--نامه‌ها - Pahlavi letters - نامه‌هاي پهلوي - *Clergy (Zoroastrianism)--Correspondence
جليليان‌، شهرام‌، ‏‫۱۳۵۱-‏‬ - دانشگاه شهيد چمران اهواز. اداره انتشارات و چاپ
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • نامه تنسر به گشنسپ: پيشگفتار تاريخي، زندگينامه تنسر و تاريخ گذاري نامه او، متن، يادداشت ها، واژه نامه ها
نامه‌هاي پهلوي - تنسر‏‫، قرن‌ ۳م‌.‏‬--سرگذشتنامه - نامه‌ هاي پهلوي - روحانيت (زردشتي)‏‬--نامه‌ ها - روحانيت (زردشتي)--نامه‌ها
جليليتن، شهرام، ۱۳۵۱-
catalog
بنیاد دایره المعارف اسلامی
 • تعداد رکورد ها : 69403

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.