×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • مهمان خانه خدا
حسام الدين قرابي
کتاب
موسسه فرهنگی نشر آدینه
 • مهمان خانه خدا
حج--خاطرات - قرابي، حسام الدين، ‎۱۳۵۹---خاطرات
حسام الدين قرابي - قرابي، حسام الدين، ‎۱۳۵۹-
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • ماه مهمان خانه من
داستانهاي مذهبي--قرن ۱۴ - داستانهاي كوتاه فارسي--قرن ۱۴
نوشته زينب خاكبيز؛ تصويرگر محسن زماني - محسن زماني - خاكبيز، زينب، ‎۱۳۵۳-
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • مهمان خانه خدا
حج--خاطرات - قرابي، حسام الدين، ‎۱۳۵۹---خاطرات
حسام الدين قرابي - قرابي، حسام الدين، ‎۱۳۵۹-
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • ماه مهمان خانه من
داستانهاي مذهبي--قرن ۱۴ - داستانهاي كوتاه فارسي--قرن ۱۴
نوشته زينب خاكبيز؛ تصويرگر محسن زماني - محسن زماني - خاكبيز، زينب، ‎۱۳۵۳-
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • مهمان
نورا حق پرست - سيمين شهروان
کتاب
موسسه فرهنگی نشر آدینه
 • مهمان
کودکان‌ - ترانه‌هاي‌ کودکان‌
فیلم
فارسي
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
 • مهمان
داستان‌ هاي‌ کوتاه‌ - مهمان
مقاله
فارسي
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
 • مهمان
کتاب راهنما
فارسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • مهمان
سيمين شهروان - شراره وظيفه شناس - نورا حق پرست
کتاب
موسسه فرهنگی نشر آدینه
 • مهمان
طبيعت - مهندسي‌ شيمي‌ - منابع‌ نفت‌ - داستان‌ هاي‌ کوتاه‌ - پژوهش‌هاي‌ شيمي‌ - شيمي‌ - مدلسازي - چاه‌ ها
عطيه عدلي - فرج زاده، روح الله، 1357- - فريبرز رشيدي - آلبر كامو؛ مترجم: امير جلال الدين اعلم - اعلم، امير جلال الدين، 1319- - كامو، آلبر، 1913-1960م
مقاله - Electronic Book
فارسي
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
 • مهمان
داستان‌هاي فارسي--قرن14
احمدرضا ‏‫۱۳۱۹-‏ احمدي‌
Book
فارسي
دانشگاه شهید بهشتی (ره)
 • عنوان:سلسله انتشارات نشر قطره؛ ‎۴۷۷. هنر و ادبيات ايران، شماره :۱۲۹
نمايشنامه فارسي - قرن ‎۱۴
ايرج زهري - زهري، ايرج، ۱۳۱۱-‎۱۳۹۱.
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • مهمان
داستانهاي مذهبي
نويسنده علي كاشفي خوانساري؛ تصويرگر حميد رضا بيدقي - كاشفي خوانساري، علي، ‎۱۳۵۰- - بيدقي، حميدرضا، ‎۱۳۵۰-
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • ‏‫ مستأجرين خانه هاي زواري مشهد شكايت از شهرداري آن جا [ در خصوص زيادي‬ عوارض]
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • هزينه تعميرات نقاره خانه، كارخانه زواري و دارالشفاء و مكانهاي ديگر در ماه ربيع‌الثاني، ذيقعده، ذيحجه
مصالح ساختماني - حسينخان(ميرزاـ)، معتمدالسلطان - هزينه‌ها - معماري - اتاقها - دستمزدها - تعمير - اشپزخانه - مقني - اتاق قراولها - معبرها - حسيني محمد معاون (مهر‎۱۳۱۷) - بست سفلي-بست شيخ حرعاملي (پايين خيابان) - معماران - مقاطعه - كارخانه زواري - پنجره ها - حمام - محمدتقي، ناظم تعميرات استانه مباركه(مهر‎۱۳۰۳) - استان قدس - حسيني، مسيح، مشرف تعميرات(مهر‎۱۳۱۱) - شيشه - موقوفه ها - علي اكبر (حاجي-) تحويلدار كل - محمدمهدي(اخوندملاـ)، امين تعميرات(مهر‎۱۳۱۱) - نصيرالتوليه، تحويلداركل - اتاق گرمخانه - موسوي، محسن، امين كل(مهر‎۱۳۱۶) - حسيني، حسين، مديرالتوليه(مهر‎۱۳۱۷) - موتمن‌التوليه، مشرفباشي كل(مهر‎۱۳۱۱) - محمد(اقاسيدـ)معاون - حفاري - ايوانها - موسوي، سيد شير، ناظر كارخانه خادمي (مهر‎۱۲۹۱) - استان قدس رضوي - عباس (حاجي-) معمار - حوض‌ها - نقارخانه - بامها - حوضخانه - اسماعيل(حاجي‌ـ)، معمارباشي - يا اسماعيل (مهر‎۱۳۱۰) - درها - نظافت - باغها - اصطبل - کارگران - امناي تعميرات - نجار - دارالتوليه - چاهها - بست شيخ حرعاملي (پايين خيابان) - موسوي، سيد شير، ناظر كارخانه زواري - دارالشفاء - ابراهيم(خان‌ـ)، سرايدار - اتاق داروغه - ‎۱۳۱۷ق - عباس(حاجي‌ـ)، معمارباشي(مهر‎۱۳۱۱) - سراچه‌ها - نوري، محمدرضا، صديق الدوله، نيابت توليت استانقدس (مهر‎۱۳۱۶)
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • [محمود زواري]
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • [اصغر زواري]
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • [عزيزاله زواري]
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • مخارج تعمير انبار ضراب خانه و مهمان خانه در ماه ربيع‌الاول
مهمانخانه زوار - حرم مطهر امام رضا (ع) - هزينه‌ها - دستمزدها - ضراب خانه - تعمير - ابوالقاسم (ميرزاـ ) تحويلدار - استان قدس - انبارها - معين الملك، (مهر‎۱۲۷۵) - موسوي، ابوالحسن، امين كل استانه (مهر‎۱۲۷۴) - استان قدس رضوي - حسيني عبدالمومن مشرف تعميرات (مهر‎۱۲۷۷) - حسيني بابا مشرف باشي (مهر‎۱۲۸۰) - ‎۱۲۸ق - مكتب خانه - کارگران - هروي اكبر علي امين تعميرات (مهر‎۱۲۸۷)
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • تعداد رکورد ها : 13044

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.