×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • مطالعات تطبيقي
مطالعات تطبيقي - قوانين فناوري اطلاعات - قانون دولت الكترونيكي
مركز گسترش فناوري اطلاعات (مگفا) - رامين امربر
کتاب راهنما
موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • مطالعات تطبيقي
نمايشگاه‌ ها - روش‌ هاي‌ پژوهش‌ - م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ي‍ق‍ي‌ - کاربري اراضي - مالكيت ارضي - قوانين و مقررات - ايران
کتاب
فارسي
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
 • مطالعات تطبيقي
جداول مطالعات تطبيقي - نقشه راه تكنولوژي - كلان داده ها
محمد شهرام معين - پژمان گودرزي - نكيسا برزگر - محمود موسوي نژاد - اكبر دارابي - محمد رضا ميرصراف - پويان كاظم پور
کتاب راهنما
موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • مطالعات تطبيقي
جداول مطالعات تطبيقي - كلان داده ها - نقشه راه تكنولوژي
محمد شهرام معين - پژمان گودرزي - نكيسا برزگر - محمود موسوي نژاد - اكبر دارابي - محمد رضا ميرصراف - پويان كاظم پور
کتاب راهنما
موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • مطالعات تطبيقي
الگوبرداري - خدمات عمومي الزامي - مطالعه تطبيقي - خدمات الكترونيكي روستايي
شركت پردازش سيستم هاي مجازي
کتاب راهنما
موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • مطالعات تطبيقي اديان
دين شناسي - تاريخ‌ اديان‌ - م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ي‍ق‍ي‌ - گفتگوي‌ بين‌ اديان‌ - تكامل
مقاله
فارسي
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
 • مطالعات ادبيات تطبيقي
ادبيات تطبيقي--نشريات ادواري
دانشگاه آزاد اسلامي. واحد جيرفت
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • گزارش فني: مطالعات تطبيقي
سيستم عامل بومي كارساز - تركيه - دبيان - ردهت - مطالعه تطبيقي
حسن مختاري - شهاب بهجتي - حميد رضا جلالي - علي اميري - عليرضا قديمي - پارك علم و فناوري دانشگاه تهران
کتاب راهنما
موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • فصلنامه مطالعات ادبيات تطبيقي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • مطالعات تطبيقي فارسي-عربي
بنیاد دایره المعارف اسلامی
 • درآمدي بر مطالعات ادبي تطبيقي
ادبيات - تاريخ و نقد - ادبيات تطبيقي
علي رضا انوشيرواني - زيگبرت زالومون پراور - مصطفي حسيني
کتاب
فارسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • درآمدي بر مطالعات ادبي تطبيقي
ادبيات--تاريخ و نقد - ادبيات تطبيقي
پراور، زيگبرت زالومون، ‏‫۱۹۲۵-‏۲۰۱۲م. - S. S. (Siegbert Salomon) Prawer - ‏‫سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها‏‫ (سمت)‏‫. مركز تحقيق و توسعه علوم انساني - ‪ The Organization for Researching and Composing University Textbooks in the Humanities (Samt)Center for Research and Development .‪
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • درآمدي بر مطالعات ادبي تطبيقي
علي رضا انوشيرواني - زيگبرت سالمن پراور
کتاب
موسسه فرهنگی نشر آدینه
 • مطالعات تطبيقي در فلسفه اسلامي
کــــــلام - فيلسوفان اسلامي - فلسفه اسلامي-مطالعات تطبيقي
شيخ، محمدسعيد، ۱۹۱۹-
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • Muslim Philosphy
فلسفه اسلامي
محمد سعيد شيخ - مصطفي محقق داماد
کتاب
فارسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • مطالعات تطبيقي در فلسفه اسلامي
کــــــلام - فيلسوفان اسلامي - فلسفه اسلامي-مطالعات تطبيقي
شيخ، محمدسعيد، ۱۹۱۹-
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • مطالعات تطبيقي در فلسفه اسلامي
فلسفه اسلامي - فلسفه تطبيقي
شيخ، محمدسعيد، ‎۱۹۱۹-م.
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • رهيافتي تطبيقي بر مطالعات امنيت
مرتضي شجاع
کتاب
موسسه فرهنگی نشر آدینه
 • درآمدي بر مطالعات ادبي تطبيقي
پراور، زيگبرت زالومون، ‏‫۱۹۲۵-‏۲۰۱۲م. - S. S. (Siegbert Salomon) Prawer
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • مطالعات تطبيقي در فلسفه اسلامي
فلسفه اسلامي
محقق داماد، مصطفي، ‎۱۳۲۴- - ‎۱۹۱۹-محمدسعيد شيخ
مقاله
مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
 • تعداد رکورد ها : 21596

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.