×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • نقش و جايگاه قبايل و عشاير عراق در تحولات سياسي با تأكيد بر قبيله ي شَمَّر (از تأسيس عراق جديد تا 1968)
جاسم - ريحاني - غلامرضا - ظريفيان شفيعي - حميد - احمدي - رسول - جعفريان - گروه تاريخ-دانشكده ادبيات و علوم انساني
پايان نامه
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • نقش قبايل بربر و سنت هاي قبيله اي در شكل گيري و تكاپوي جنبش موحدون
مقاله - catalog
بنیاد دایره المعارف اسلامی
 • ساختار نظام قبيله اي وجنگ ميان مجاهدين در افغانستان
گروه علوم سياسي-دانشكده حقوق وعلوم سياسي
پايان نامه
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • قبيله و الدوله في البحرين‌؛ نظور نظام السلطه و ممارستها
catalog
بنیاد دایره المعارف اسلامی
 • قبيله و الدوله في البحرين‌؛ نظور نظام السلطه و ممارستها
catalog
بنیاد دایره المعارف اسلامی
 • دولت رضاشاه و نظام ايلي
ايران-تاريخ-پهلوي، ۱۳۰۴-۱۳۲۰ - ايلات و عشاير-ايران - رضاپهلوي، شاه‌ايران، ۱۲۵۷-۱۳۲۳
نقيب‌زاده، احمد، ۱۳۳۲-
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • دولت رضاشاه و نظام ايلي ( تاثيرساختاردولت مطلقه رضاشاه برنفوذ قبايل و عشاير)
ايلات و عشاير--ايران - رضاپهلوي، شاه ايران، 1257-1323 - ايران--تاريخ--پهلوي، 1304--1320
نقيب زاده، احمد، 1332-
کتاب
فارسي
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
 • دولت رضاشاه و نظام ايلي
ايران-تاريخ-پهلوي، ۱۳۰۴-۱۳۲۰ - ايلات و عشاير-ايران - رضاپهلوي، شاه‌ايران، ۱۲۵۷-۱۳۲۳
نقيب‌زاده، احمد، ۱۳۳۲-
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • قدرت يابي جايگاه شيعيان عراق در نظام سياسي عراق جديد
حميد - يعقوبي - احمد - دوست محمدي - محمد صادق - كوشكي - گروه روابط بين المللي-دانشكده حقوق وعلوم سياسي
پايان نامه
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • دولت رضا شاه و نظام ايلي
ايران-تاريخ-پهلوي، ۱۳۰۴-۱۳۲۰ - رضا پهلوي، شاه ايران، ۱۲۵۷-۱۳۲۳ - ايلات و عشاير-ايران
مركز اسناد انقلاب اسلامي - نقيب‌زاده، احمد، ۱۳۳۲-
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • دولت رضاشاه و نظام ايلي ( تاثير ساختار دولت قدرت گراي رضا شاه بر نفوذ قبايل و عشاير)
ايران - تاريخ - رضا پهلوي1304 - 1320 - ايلها و عشيره ها-- ايران - رضاپهلوي ، شاه ايران ، 1257 - 1323
احمد نقيب زاده
کتاب
فارسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي؛ ‎۱۰۴. جامعه‌شناسي سياسي؛ ‎۵
ايلات و عشاير - ايران - تاريخ--رضا پهلوي، ۱۳۰۴-‎۱۳۲۰--ايلات و عشاير
نقيب زاده، احمد، ‎۱۳۳۲-
مقاله
مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
 • دولت رضا شاه و نظام ايلي (تاثير ساختار دولت مطلقه رضا شاه بر نفوذ قبايل و عشاير)
رضا پهلوي، شاه ايران، ۱۲۵۷-۱۳۲۳ - ايران-تاريخ--پهلوي، ۱۳۰۴-‎۱۳۲۰ - ايلات و عشاير--ايران
احمد‎۱۳۳۲-نقيب‌زاده
catalog
دانشگاه امام صادق
 • دولت رضا شاه و نظام ايلي (تاثير ساختار دولت قدرت گرايي رضا شاه بر نفوذ قبايل و عشاير)
رضا پهلوي، شاه ايران، ۱۲۵۷-۱۳۲۳ - ايران--تاريخ--‏‫پهلوي، ۱۳۰۴-۱۳۲۰ ‏‬ - ايلات و عشاير--ايران
مؤلف احمد نقيب‌زاده - نقيب‌زاده، احمد، ‎۱۳۳۲- - مركز اسناد انقلاب اسلامي
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • قبيله قبله
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • قبيله تغلب
قبايل و نظام قبيله‌اي--عراق - تغلب ( قبيله)
عبدالهادي ربيعي - Ali Kurani - كوراني‌، علي‌، ‏‫۱۹۴۴-م.‬
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • قبيله حيله
اديان - فرقه‌ها - كيش‌ها
محمدمهدي‌ كافي‌ - جامعه مدرسين حوزه علميه قم. مديريت سياسي
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • L'honneur de la tribu; roman
رشيد ميموني - موگه رازاني
کتاب
فارسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • قبيله خورشيد
شعر فارسي--قرن ۱۴
جلال محمدي
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • قبيله زمين
کتاب راهنما
فارسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • تعداد رکورد ها : 34615

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.