×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • شعر فارسي--قرن ‎۸ق
شعر فارسي--قرن ۸ق
حسين نوروزي احمدآبادي - حافظ، شمس‌الدين محمد، ۷۹۲ق- - نوروزي، حسين، ۱۳۴۴-
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • شعر فارسي ماوراءالنهر قرن بيست
ابراهيم - خدايار - محمدرضا - شفيعي كدكني - گروه زبان وادبيات فارسي-دانشكده ادبيات و علوم انساني
پايان نامه
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • شعر فارسي در قرن ششم هجري
تاريخ و نقد - شعر فارسي--قرن ‎۶ق
نگارش حسين رزمجو براهنمائي جمال رضائي - حسين رزمجو - جمال رضائي
پايان نامه
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • شعر فارسي در قرن ششم هجري
شعر فارسي--قرن ‎۶ق - تاريخ و نقد
نگارش حسين رزمجو به راهنمايي جمال رضائي - رضائي، جمال، ۱۳۰۵-‎۱۳۸۰ - رزمجو، حسين، ‎۱۳۱۱-
پايان نامه
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • شعر فارسي در قرن چهارم هجري
شاعران ايراني--قرن ‎۴ق - تاريخ و نقد - شعر فارسي--قرن ‎۴ق - سرگذشتنامه
نگارش جميله سديري جليلي به راهنمايي علوي مقدم - علوم مقدم، محمد، ‎۱۳۱۱- - جميله سديري جليلي
پايان نامه
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • سبك شعر فارسي از آغاز تا قرن پنجم
سبك شناسي - شعر فارسي--سبك
نگارش: محمدجعفر محجوب - محجوب، محمدجعفر، ۱۳۰۳-‎۱۳۷۴
پايان نامه
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • شعر فارسي از آغاز تا قرن ششم هجري
شعر فارسي - تاريخ و نقد - شعر فارسي - مجموعه ها
ناصر نيكوبخت
کتاب
فارسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • مباحث كلامي در شعر فارسي تا آغاز قرن هفتم ه
تاجماه - آصفي شيرازي - جعفر - شهيدي - گروه زبان وادبيات فارسي-دانشكده ادبيات و علوم انساني
پايان نامه
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • نقد شعر فارسي قاره در قرن دوازدهم هجري قمري
نجم - رشيد - تقي - پورنامداريان - گروه زبان وادبيات فارسي-دانشكده ادبيات و علوم انساني
پايان نامه
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • بررسي شعر شيعه تا قرن 10 در فارسي و عربي
حوريه - شيخ مونسي - جليل - تجليل - گروه زبان وادبيات فارسي-دانشكده ادبيات و علوم انساني
پايان نامه
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • شعر فارسي از قرن ششم تا نهم هجري
شعر فارسي - تاريخ و نقد - شعر فارسي - مجموعه ها
ناصر نيكوبخت
کتاب
فارسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • مباحثي پيرامون شعر فارسي معاصر در نيمه اول قرن بيستم
شعر فارسي--قرن ۱۴--تاريخ و نقد
بديع‌ محمد جمعه‌
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • مباحثي پيرامون شعر فارسي معاصر در نيمه اول قرن بيستم
؛ مترجمان زندي، كاظمي، لنگرودي.
کتاب راهنما
فارسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • شعر فارسي از قرن ششم تا نهم هجري
شعر فارسي--مجموعه‌ها - شعر فارسي--تاريخ و نقد
نيكوبخت‌، ناصر، ۱۳۳۹- - سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت) - دانشگاه تربيت مدرس. مركز تحقيقات زبان و ادبيات فارسي
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • تاريخ شعر فارسي در هند و پاكستان (قرن پنجم)
زبان‌ فارسي‌ - شاعران‌ - ادبيات‌ فارسي‌ - پاكستان - تاريخ‌ ادبيات‌ - هند - شعر
مرتضي موسوي
مقاله
فارسي
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
 • سبك شعر فارسي از آغاز تا قرن پنجم[منبع الكترونيكي]
سبک‌ شناسي‌ - شعر فارسي -- سبک
محمدجعفر محجوب
پايان نامه
فارسي
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • شعر شيعي در زبان فارسي تا پايان قرن هفتم هجري
جواد - بشري - محمدرضا - شفيعي كدكني - تقي - پورنامداريان - محمد - منصور طباطبايي بهبهاني - گروه زبان وادبيات فارسي-دانشكده ادبيات و علوم انساني
پايان نامه
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • شعر فارسي در بخارا در قرن دهم ميلادي (1)
زبان‌ فارسي‌ - تاجيكستان - ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ادب‍ي‌ - افغانستان - تاريخ‌ ادبيات‌ - بخارا - شعر
ي. برتلس
مقاله
فارسي
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
 • سبك شعر فارسي از آغاز تا قرن پنجم [منبع الكترونيكي]
شعر فارسي - سبك وقوع - برگزيده ها - سبک‌شناسي
محمدجعفر محجوب - نگارش: محمدجعفر محجوب
پايان نامه
فارسي
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • شعر فارسي از آغاز تا قرن ششم هجري
شعر فارسي - تاريخ و نقد - شعر فارسي - مجموعه ها
ناصر نيكوبخت
کتاب
فارسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • تعداد رکورد ها : 74878

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.