×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • واژه نامه پايه زبان آلماني
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • واژه نامه زبان انگليسي كنكور
عليرضا جابري
کتاب
موسسه فرهنگی نشر آدینه
 • واژه نامه كامپيوتر : فارسي-انگليسي، انگليسي-فارسي
كامپيوتر - واژه نامه ها - انگليسي - زبان انگليسي - واژه نامه ها - فارسي - فارسي - واژه نامه ها- زبان انگليسي - كامپيوتر - واژه نامه ها - فارسي
محمدرضا محمدي فر
کتاب
فارسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • واژه نامه شيمي انگليسي-فارسي، فارسي-انگليسي
علي پورجوادي
کتاب
موسسه فرهنگی نشر آدینه
 • واژه نامه شيمي: فارسي-انگليسي، ‌ انگليسي-فارسي
زبان انگليسي- واژه نامه ها - فارسي - زبان فارسي - واژه نامه ها - انگليسي - شيمي- واژه نامه ها- انگليسي - شيمي -- واژه نامه ها-- فارسي
علي پورجوادي
کتاب
فارسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • واژه نامه فيزيك: انگليسي-فارسي، فارسي-انگليسي
زبان انگليسي - واژه نامه ها - فارسي - زبان فارسي - واژه نامه ها - انگليسي - فيزيك - واژه نامه ها- فارسي - فيزيك - واژه نامه ها- انگليسي
کتاب
فارسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • واژه نامه شيمي: فارسي-انگليسي، انگليسي-فارسي
زبان انگليسي- واژه نامه ها- فارسي - شيمي- واژه نامه ها - فارسي - زبان فارسي- واژه نامه ها- انگليسي - شيمي- واژه نامه ها- انگليسي
علي پورجوادي
کتاب
فارسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • واژه نامه شيمي : فارسي-انگليسي، انگليسي-فارسي
زبان انگليسي - واژه نامه ها - فارسي - زبان فارسي - واژه نامه ها - انگليسي - شيمي--واژه نامه ها--انگليسي - شيمي-واژه نامه-فارسي
علي پورجوادي
کتاب
فارسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • واژه نامه مخابرات: انگليسي-فارسي، فارسي-انگليسي
فارسي - واژه نامه ها - انگليسي - زبان انگليسي - واژه نامه ها - فارسي - مخابرات - واژه نامه ها - انگليسي - مخابرات - واژه نامه ها - فارسي
مركز تحقيقات مخابرات ايران. گروه واژه گزيني
کتاب
فارسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • English language-Dictionaries-Persian
زبان فارسي - واژه نامه ها - انگليسي - زبان انگليسي- واژه نامه ها- فارسي - فيزيك - واژه نامه ها- فارسي - فيزيك - واژه نامه ها- انگليسي
گروه فيزيك مركزنشردانشگاهي . شاخه واژه گزيني
کتاب
فارسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • واژه نامه الكترونيك :انگليسي-فارسي، فارسي-انگليسي
زبان فارسي - واژه نامه ها - انگليسي - زبان انگليسي- واژه نامه ها- فارسي - الكترونيك - واژه نامه ها - فارسي - الكترونيك - ا
مركز نشر دانشگاهي . گروه فيزيك
کتاب
فارسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • واژه نامه ساختمان: انگليسي-فارسي، فارسي-انگليسي
زبان انگليسي- واژه نامه ها - فارسي - زبان فارسي - واژه نامه ها - انگليسي - مهندسي ساختمان - واژه نامه ها- انگليسي - مهندسي ساختمان - واژه نامه ها- فارسي
بزرگمهر رياحي
کتاب
فارسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • واژه نامه كامپيوتر : فارسي-انگليسي، انگليسي-فارسي
كامپيوتر - واژه نامه ها - انگليسي - زبان انگليسي - واژه نامه ها - فارسي - فارسي - واژه نامه ها- زبان انگليسي - كامپيوتر - واژه نامه ها - فارسي
کتاب
فارسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • واژه نامه رياضي
کتاب
فارسي
مرکز نشر دانشگاهی
 • Wildlife study design, 2nd ed, 2008
فارسي - واژه نامه ها - انگليسي - حيات وحش-حفاظت - زبان انگليسي - واژه نامه ها - فارسي - كامپيوتر--واژه‌نامه‌ها--انگليسي - كامپيوتر - واژه نامه ها - فارسي - حيات وحش - مديريت - حيوانها-بوم شناسي
مايكل موريسون - منصوره ملكيان - سيما فاخران
کتاب
فارسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • واژه نامه شيمي: انگليسي-فارسي، فارسي-انگليسي
شيمي - واژه نامه ها - انگليسي - شيمي - واژه نامه ها - فارسي
علي پورجوادي
کتاب
فارسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • واژه نامه شيمي (انگليسي-فارسي، فارسي-انگليسي)
کتاب
فارسي
مرکز نشر دانشگاهی
 • واژه نامه بهداشت (انگليسي-فارسي، فارسي-انگليسي)
گروه بهداشت مركز نشر دانشگاهي - مهرآذر فارسي
کتاب
فارسي
مرکز نشر دانشگاهی
 • واژه نامه فيزيك (انگليسي-فارسي، فارسي-انگليسي)
کتاب
فارسي
مرکز نشر دانشگاهی
 • واژه نامه الكترونيك (انگليسي-فارسي، فارسي-انگليسي)
کتاب
فارسي
مرکز نشر دانشگاهی
 • تعداد رکورد ها : 139549

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.