×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • واژه گزيني و دانش زباني
مقاله - catalog
بنیاد دایره المعارف اسلامی
 • علم اصول در بافت دانش هاي زباني
علم‌ اصول‌ - اقليت‌هاي‌ زباني‌
مقاله
فارسي
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
 • نقش دانش پيش زمينه و دانش زباني در توانش زباني خواندن دانشجويان پزشكي
گروه زبان انگليسي-دانشكده زبانها و ادبيات خارجي
پايان نامه
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • رابطه خودكارآمدي دانش آموزان ايراني و توانايي زباني آنها
حميدرضا - پيري هوجقان - علي اكبر - خميجاني فراهاني - داود - برزآبادي فراهاني - گروه زبان انگليسي-دانشكده زبانها و ادبيات خارجي
پايان نامه
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • مقوله هاي هستي شناسي در دانش زباني: رويكرد رايانه اي
نيلوفر - منصوري هره دشت - محمود - بي جن خان - گروه زبانشناسي همگاني-دانشكده ادبيات و علوم انساني
پايان نامه
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • هوشياري زباني (بر اساس مطالعه ميداني دانش آموزان تهراني)
زبان‌ فارسي‌ - روش‌ آموزش‌ زباني‌ - ساختار زباني
نگار داوري
مقاله
فارسي
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
 • عوامل مؤثر بر خشونت زباني دانش آموزان دختر
عصمت يعقوبي - زهرا خراشادي زاده
مقاله
فارسي
انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)
 • مباحث الفاظ اصول فقه در ميان دانش هاي زباني
اصول فقه - مباحث الفاظ - زبان‌ شناسي‌ - مكتب‌ هاي‌ زبان‌ شناسي‌
مقاله
فارسي
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
 • دانش روايت در نظريه بازيهاي زباني و وضعيت پسامدرن
سيما ترابي دشت بياض - سحر ترابي دشت بياض
مقاله
فارسي
انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)
 • بررسي ارتباط بين خود ارزيابي معلمان از دانش زباني خود و نحوه عملكرد آنها در آزمون
سميه - داوري - سيدمحمد - علوي - اكرم - نيرنيا - گروه علوم انساني-پرديس البرز
پايان نامه
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • بررسي مقايسه كاركردهاي زباني دانش آموزان با اختلال يادگيري، عقب مانده ذهني وعادي در دوره ابتدايي
حيدر - ايمانيان - علي - خانزاده - گروه مباني رواني آموزش و پرورش-دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي
پايان نامه
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • بررسي رابطه بين رشد اجتماعي و رشد زباني دانش آموزانپايه اول ابتدايي شهر شهركرد
محسن اميري دهكردي
مقاله
فارسي
انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)
 • بررسي متغيرهاي پيش بيني كننده دانش واژگاني در سطوح مختلف توانش زباني
گروه زبان انگليسي-دانشكده زبانها و ادبيات خارجي
پايان نامه
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • رابطه بين راهبردهاي يادگيري زبان و عواملي نظير دانش زباني، جنسيت و ترجيحات نوع شخصيت
گروه زبان انگليسي-دانشكده زبانها و ادبيات خارجي
پايان نامه
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • بررسي ارتباط دانش زباني با هوش و خلاقيت در يادگيريزبان خارجي (علمي-پژوهشي)
آفرينش‌ هنري‌ - يادگيري‌ - هوش‌
كسائيان، زهره، 1322-4، مترجم - ناهيد كسائيان
مقاله
فارسي
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
 • هرمنوتيك زباني در اسلام و غرب : بررسي نظريه همانندي دانش تأويل
تـفـسـيــر - دين اسلام - تأويل - متن - هرمنوتيک
مقاله
فارسي
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
 • بررسي كاركردافتراقي سوال در يك آزمون توانش زباني: بررسي نقش دانش پيشين
گروه زبان انگليسي-دانشكده زبانها و ادبيات خارجي
پايان نامه
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • رابطه ميان دانش مرتبط با رشته فراگيران و سطح توانش زباني در خواندن متون تخصصي
گروه زبان انگليسي-دانشكده زبانها و ادبيات خارجي
پايان نامه
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • بررسي ميزان تاثير هوش زباني كلامي بر تمايل دانش آموزان دختر به درس رياضي
علوم تربيتي
مهين انق - صابر صيدي - ابوذر قاسمي - عبدالحكيم علاقي
مقاله
فارسي
انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)
 • بررسي نقش آموزش پيش از دبستان بر رشد مهارت هاي زباني و شناختي دانش آموزان
پروانه دانشمند
مقاله
فارسي
انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)
 • تعداد رکورد ها : 32239

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.