×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • داستانهاي فرانسه--قرن ‎۱۹م
داستانهاي فرانسه -- قرن ‎۱۹م.
نويسنده: ويكتور هوگو؛ ترجمه: جواد محيي - هوگو، ويكتور ماري، ۱۸۰۲-۱۸۸۵م - محيي، جواد، ۱۲۹۲-۱۳۴۷
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • داستانهاي فارسي--قرن ‎۱۴
محسن مخملباف - مخملباف، محسن، ۱۳۳۶-
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • شعر فرانسه--قرن ‎۲۰م
كركره‌هاي كشيده‌ي چاك چاك
رنه شار؛ با مقدمه آلبر كامو؛ گردانده‌ي فيروز ناجي - شار، رنه، ۱۹۰۷-‎۱۹۸۸م - كامو، آلبر، ۱۹۱۳-۱۹۶۰م - فيروز ناجي
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • فلسفه‌ي فرانسه در قرن بيستم
فلسفه فرانسوي-قرن۲۰
Eric Matthews - ماتيوز، اريك، ۱۹۳۶-
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • تاتر فرانسه در قرن بيستم
نمايش-فرانسه-تاريخ - نمايشنامه‌نويسان فرانسوي-قرن۲۰
Georges Versini - ژرژ ورسيني
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • Twentieth-century French philosophy
فلسفه فرانسوي- سده 20م.
اريك ماتيوز - محسن حكيمي
کتاب
فارسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • تاتر فرانسه در قرن بيستم
تاريخ و نقد - تماشاخانه‌ها--فرانسه
ژرژ ورسيني - مهربان سميعي، خسرو، ‎۱۳۱۷-
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • فلسفه‌ي فرانسه در قرن بيستم
ماركسيسم - اگزيستانسياليسم - فمينيسم - فيلسوفان فرانسوي - سده ‎۲۰ م - ‏‫ساختارگرايي (فلسفه)‬‬ - فلسفه فرانسوي - پديدارشناسي
حكيمي، محسن، ‎۱۳۲۸- - ماتيوز، اريك، ‎۱۹۳۶-
مقاله
مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
 • فلسفه‌ي فرانسه در قرن بيستم
فلسفه فرانسوي--قرن ‎۲۰م
ماتيوز، اريك، ‎۱۹۳۶-م. - حكيمي، محسن، ‎۱۳۲۸-
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • تاريخ ادبيات فرانسه قرن بيستم
نقد و تفسير - 20th century - نويسندگان فرانسوي - French literature - قرن ‎۲۰م - ‏‫قرن ۲۰م.‏ - ادبيات فرانسه
رويا ‎۱۳۴۱-لطافتي - بيتا ‎۱۳۴۵-معظمي فراهاني - سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت) - (The organization for Researching and Composing University Textbooks in the Humanities (SAMT
Book
فرانسه
دانشگاه شهید بهشتی (ره)
 • تاريخ ادبيات فرانسه قرن نوزدهم
تاريخ و نقد - French literature - ‏‫قرن ۱۹م.‬ - History and criticism - ادبيات فرانسه
رويا ‎۱۳۴۱-لطافتي - بيتا ‎۱۳۴۵-معظمي فراهاني - سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها(سمت). مركز تحقيق و توسعه علوم انساني
Book
فرانسه
دانشگاه شهید بهشتی (ره)
 • عنوان:چه مي دانم؟، شماره :۴
تاريخ و نقد - تماشاخانه‌ها--فرانسه
نوشته ژرژ ورسيني؛ ترجمه خسرو مهربان سميعي - مهربان سميعي، خسرو، ‎۱۳۱۷- - ژرژ ورسيني
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • انحطاط فرانسه در قرن هيجدهم
فرانسه--تاريخ--انقلاب--۱۷۸۹-‎۱۷۹۹م - فرانسه--تاريخ--قرن ‎۱۸م--وقايع مهم
نگارش مسعود كنعاني براهنمايي وهاب ولي - ولي، وهاب، ‎۱۳۱۷- - مسعود كنعاني
پايان نامه
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • تاتر فرانسه در قرن نوزذهم
تاريخ و نقد - نمايش--فرانسه--قرن ‎۱۸م
نگارش هادي نبوي با راهنمائي جواد حديدي - هادي نبوي - حديدي، جواد، ۱۳۰۸-‎۱۳۸۱
پايان نامه
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • فلسفه‌ي فرانسه در قرن بيستم
فلسفه فرانسوي--قرن ‎۲۰
اريك‎۱۹۳۶-م ماتيوز - محسن حكيمي
catalog
دانشگاه امام صادق
 • تئاتر فرانسه در قرن بيستم
-- ‏‫ قرن ۲۰م.‏ - نمايشنامه فرانسه - -- France - --تاريخ - نمايش - -- قرن ۲۰م. - -- فرانسه - -- 20th century - -- History - French drama - --تاريخ و نقد - Theater - ‏‫‭-- History and criticism
فرانك‌ اورار - Frank Evrard - قاسمي، روح‌الله ‏‫، ‏‫۱۳۵۸ ارديبهشت-‏‬‬ - دانشگاه شهيد بهشتي . مركز چاپ و انتشارات - Shahid Beheshti University . Printing amp; Publishing Center - دانشگاه هنر
Book
فارسي
دانشگاه شهید بهشتی (ره)
 • عنوان:دانشگاه شهيد بهشتي، مركز چاپ و انتشارات، شماره :۶۴۸
نمايش--فرانسه - تاريخ--قرن ‎۲۰م - نمايشنامه فرانسه--قرن ‎۲۰م - تاريخ و نقد
فرانك اورارد؛ ترجمه روح‌الله قاسمي؛ ويراستار زهرا جعفري - فرانك اورار - قاسمي، روح‌الله، ‎۱۳۵۸-
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • فلسفه‌ي فرانسه در قرن بيستم
فلسفه فرانسوي--قرن ‎۲۰م
اريك ماتيوز؛ ترجمه‌ي محسن حكيمي - حكيمي، محسن، ‎۱۳۲۸- - ماتيوز، اريك، ‎۱۹۳۶-م.
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • تئاتر فرانسه در قرن بيستم
نمايشنامه فرانسه--‏‫ قرن ۲۰م.‏--تاريخ و نقد - French drama--20th century--History and criticism - نمايش--فرانسه--تاريخ--‏‫ قرن ۲۰م.‏ - Theater-- France-- History-- 20th century
فرانك‌ اورار - Frank Evrard - دانشگاه شهيد بهشتي. مركز چاپ و انتشارات - Shahid Beheshti University. Printing amp; Publishing Center - دانشگاه هنر
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • تئاتر فرانسه در قرن بيستم
نمايشنامه فرانسه--‏‫ قرن ۲۰م.‏--تاريخ و نقد - French drama--20th century--History and criticism - Theater-- France-- History-- 20th century - نمايش--فرانسه--تاريخ--‏‫ قرن ۲۰م.‏
فرانك‌ اورار - Frank Evrard - دانشگاه هنر - دانشگاه شهيد بهشتي. مركز چاپ و انتشارات - Shahid Beheshti University. Printing amp; Publishing Center
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • تعداد رکورد ها : 18108

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.