×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • پيامدهاي انقلاب اسلامي ايران و دگرگوني سياست خارجي ايالات متحده امريكا در منطقه خليج فارس
عليرضا - رضايي - ابومحمد - عسگرخاني - -
پايان نامه
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • سياست خارجي ايالات متحده آمريكا در خليج فارس، دهه هشتاد
خليج فارس - ايالات متحده - سياست خارجي
پيمان اسماعيليان خامنه - دانشگاه امام صادق (ع) - معارف اسلامي و علوم سياسي
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
 • سياست خارجي ايالات متحده در قبال ژئوپليتيك نوين خليج فارس
سياست و امنيت
داود كاظمي
مقاله
فارسي
انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)
 • سياست خارجي ايالات متحده آمريكا در خليج فارس
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • سياست ايالات متحده آمريكا در منطقه خليج فارس ‭(۵۷-۷۰)‬
حبيب هاشمي
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • سياست ايالات متحده آمريكا در منطقه خليج فارس ‭(۵۷-۷۰)‬
حبيب هاشمي
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
 • ايالات متحده در خليج فارس 1945-1971ميلادي
عبدالرضا - كلمرزي - فرج اله - احمدي - نورالدين - نعمتي - گروه تاريخ-دانشكده ادبيات و علوم انساني
پايان نامه
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • ايالات متحده آمريكا و خليج فارس
صفي اله شاه قلعه - طالب ابراهيمي - يوسف جعفري
کتاب
موسسه فرهنگی نشر آدینه
 • ايالات متحده آمريكا و امنيت خليج فارس
‭politic‬
علي لاهوتي
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • بررسي تاثير توليد انرژي نفت و گاز شيل بر سياست خارجي ايالات متحده در خليج فارس
علي حسين - ترابي - محمد علي - موسوي - گروه موسسه مطالعات آمريكاي شمالي و اروپا-موسسه مطالعات آمريكاي شمالي و اروپا
پايان نامه
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • ‏‫سياست خارجي ايالات متحده آمريكا در خليج فارس از ترومن تا اوباما (۱۹۴۵-۲۰۱۲)‬
ايالات متحده--سياست و حكومت--قرن ۲۰م - خليج فارس، منطقه--جنبه‌هاي استراتژيكي - ايالات متحده--روابط خارجي--خليج فارس، منطقه - خليج فارس، منطقه--روابط خارجي--ايالات متحده - خليج فارس، منطقه--تاريخ--قرن ۲۰ م
حسيني، سيدمحمد، ‏‫۱۳۴۲-‬ - پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي. معاونت پژوهشي - پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • ‏‫سياست خارجي ايالات متحده آمريكا در خليج فارس از ترومن تا اوباما(۱۹۴۵-۲۰۱۲)‬
ايالات متحده--سياست و حكومت--قرن ۲۰م - خليج فارس، منطقه--جنبه‌هاي استراتژيكي - ايالات متحده--روابط خارجي--خليج فارس، منطقه - خليج فارس، منطقه--روابط خارجي--ايالات متحده - خليج فارس، منطقه--تاريخ--قرن ۲۰ م
حسيني، سيدمحمد، ‏‫۱۳۴۲-‬ - پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي. معاونت پژوهشي - پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي
catalog
کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
 • ‏‫سياست خارجي ايالات متحده آمريكا در خليج فارس از ترومن تا اوباما(۱۹۴۵-۲۰۱۲)‬
ايالات متحده--سياست و حكومت--قرن ۲۰م - خليج فارس، منطقه--جنبه‌هاي استراتژيكي - ايالات متحده--روابط خارجي--خليج فارس، منطقه - خليج فارس، منطقه--روابط خارجي--ايالات متحده - خليج فارس، منطقه--تاريخ--قرن ۲۰ م
حسيني، سيدمحمد، ‏‫۱۳۴۲-‬ - پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي. معاونت پژوهشي - پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي
catalog
دانشگاه امام صادق
 • عنوان:پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، شماره :۲
خليج فارس، منطقه--تاريخ--قرن ‎۲۰م - ايالات متحده--روابط خارجي--خليج فارس، منطقه - خليج فارس، منطقه--جنبه‌هاي استراتژيكي - خليج فارس - ايالات متحده--سياست و حكومت--قرن ‎۲۰م - خليج فارس، منطقه--روابط خارجي--ايالات متحده
محمد حسيني؛ تهيه: معاونت پژوهشي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي؛ ويراستار: علي اكبر عليزاده - حسيني، محمد، ‎۱۳۴۲ـ - پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي. معاونت پژوهشي
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • ‏‫روابط امنيتي-استراتژيكي ايالات متحده آمريكا و كشورهاي عربي حوزه خليج فارس (۲۰۱۰-۲۰۰۱)‬
ايالات متحده--سياست و حكومت--قرن ۲۰م - خليج فارس، منطقه--جنبه‌هاي استراتژيكي - ايالات متحده--روابط خارجي--خليج فارس، منطقه - خليج فارس، منطقه--سياست و حكومت--‏‫قرن ۲۰م.‏‬ - خليج فارس، منطقه--روابط خارجي--ايالات متحده
مرادي، غلامعلي، ‏‫۱۳۶۳-‏ - مركز آموزشي و پژوهشي شهيد سپهبد صياد شيرازي
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • ‏‫روابط امنيتي-استراتژيكي ايالات متحده آمريكا و كشورهاي عربي حوزه خليج فارس (۲۰۱۰-۲۰۱۱)‬
ايالات متحده--سياست و حكومت--قرن ۲۰م - ايالات متحده--روابط خارجي--خليج فارس، منطقه - خليج فارس، منطقه--روابط خارجي--ايالات متحده - خليج فارس، منطقه--سياست و حكومت--‏‫قرن ۲۰م.‏‬ - خليج فارس، منطقه--جنبه‌هاي استراتژيكي
مرادي، غلامعلي، ‏‫۱۳۶۳-‏ - مركز آموزشي و پژوهشي شهيد سپهبد صياد شيرازي
catalog
دانشگاه امام صادق
 • عنوان:مركز آموزشي و پژوهشي شهيد سپهبد صياد شيرازي، شماره :۱۹۳
خليج فارس، منطقه--روابط خارجي--ايالات متحده - خليج فارس، منطقه--سياست و حكومت--قرن ‎۲۰م - خليج فارس - ايالات متحده--سياست و حكومت--قرن ‎۲۰م - خليج فارس، منطقه--جنبه‌هاي استراتژيكي - ايالات متحده--روابط خارجي--خليج فارس، منطقه
مولف: غلامعلي مرادي؛ ويراستار: علي جعفري طوراني؛ ناظر و ويراستار: ابراهيم آخوندي - مرادي، غلامعلي، ‎۱۳۶۳-
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • بررسي اهمت انرژي منطقه خليج فارس درراهبردهاي سياسي وامنيتي ايالات متحده آمريكا
ابوالقاسم طاهري
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • سياست نفتي ايالات متحده آمريكا در منطقه خليج فارس ازسال‭۱۹۸۰ ‬به بعد
ايالات متحده - خليج فارس، منطقه - سياست نفتي
محمد تقي زاده انصاري - دانشگاه امام صادق (ع) - معارف اسلامي و علوم سياسي
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
 • خليج فارس: اظهارات جوزف سيسكو معاونت وزارت خارجه امريكا در برابر كميته فرعي امور خارجي كنگره ايالات متحده امريكا
سياست و حكومت - خليج فارس
جوزف سيسكو
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • تعداد رکورد ها : 53326

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.