×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • سناريوهاي جويشگر بومي
برنامه ريزي بر پايه سناريو - عدم قطعيت - جويشگر بومي
محمد رضا واحدي - محسن كشاورز ترك - ايمان ركوعي - آرمين خالقي - حميد شيخي
کتاب راهنما
موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • كاربست سناريوهاي جويشگر بومي
بصيرت راهبردي - كاربست سناريو - ره نگاشت
محمد رضا واحدي - جويشگر بومي - محسن كشاورز ترك - آرمين خالقي - حميد شيخي
کتاب راهنما
موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • بررسي الزامات جويشگر بومي
جويشگر بومي - الزامات - توسعه فناوري
محمد رضا واحدي - ايمان ركوعي - فرزاد قاسمي - رضا يوسفي - محمد جواد مصدق
کتاب راهنما
موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • معماري كلان سكوي اعتماد جويشگر بومي
سياست ها و ضوابط - مديريت داده - ذي نفعان سكو - پرتال - ماموريت - مميزي الزامات اعتماد - معماري كلان
محسن موذن - امين چهاردولي - مژگان ملايي سنگلجي - صبا پركول
کتاب راهنما
موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • مدل پايه ايجاد اعتماد در جويشگر بومي
جويشگر اينترنتي - بينگ - مطالعه موردي - بايدو - راه كارهاي اعتماد ساز - الزامات اعتماد ساز - مدل ايجاد اعتماد - گوگل
محسن موذن - سياوش احمدي
کتاب راهنما
موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • سند نقشه راه توسعه جويشگر بومي
نقشه راه - طرح جويشگر
محمدرضا واحدي - فناوري - ذينفعان
کتاب راهنما
موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • شناسايي و تحليل روندهاي جويشگر بومي
پيشران - عدم قطعيت - جويشگر بومي - ره نگاشت - روند
محمد رضا واحدي - محسن كشاورز ترك
کتاب راهنما
موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • الزامات امنيتي در مولفه هاي جويشگر بومي
خزشگر - معماري امن جويشگر - چارچوب امنيتي سرويس هاي تحت وب - الزامات امنيتي - نمايه ساز - الزامات امنيتي سرويس ايميل - رتبه بند - سطح امنيتي جويشگر - سرويس ترجمه ماشيني - سرويس شبكه اجتماعي
شقايق نادري - مهسا اميدوار سركندي - الهام صلاحي - حسن كوشككي - سپيده پويان راد - فاطمه احمد پناه
کتاب راهنما
موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • الزامات امنيتي در سرويس هاي تحت وب جويشگر بومي
چارچوب امنيتي سرويس هاي تحت وب - الزامات امنيتي سرويس ايميل - سرويس ترجمه ماشيني - سرويس شبكه اجتماعي
مهسا اميدوار سركندي - الهام صلاحي - سپيده پويان راد - فاطمه احمد پناه
کتاب راهنما
موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • تست پذيرش الزامات كاركردي سامانه هاي سكوي اعتماد جويشگر بومي
حريم خصوصي - جويشگر - اعتماد - خدمات تحت وب - زيست بوم
محسن موذن - سياوش احمدي - بختيار شهرودباري - مجتبي حبيبي - مهدي كريميان - سيما سينايي
کتاب راهنما
موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • طراحي تفصيلي سامانه آگاهي رساني سكوي اعتماد جويشگر بومي
نظرسنجي - ارتباط با جويشگرها - پايش سرويس - آگاهي رساني
محسن موذن - مجتبي حبيبي
کتاب راهنما
موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • طراحي تفصيلي سامانه پشتيبان مميزي سكوي اعتماد جويشگر بومي
مميزي الزامات - سرويس سكو - سكوي اعتماد - سامانه پشتيبان مميزي - جويشگر
محسن موذن - مهدي كريميان - سياوش احمدي - مجتبي حبيبي - سيما سينايي
کتاب راهنما
موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • برنامه بهبود سرويس هاي سكوي اعتماد جويشگر بومي
جويشگر - حريم خصوصي - اعتماد - خدمات تحت وب - زيست بوم
محسن موذن - سياوش احمدي - سيما سينايي
کتاب راهنما
موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • تحليل و تبيين الزامات و نيازهاي اعتماد در جويشگر بومي
قانون جرائم رايانه اي - امنيت - اصول اعتماد - دسترس پذيري - حريم خصوصي - قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات - صحت پردازش - محرمانگي
محسن موذن - سياوش احمدي
کتاب راهنما
موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • طراحي اوليه سامانه پشتيبان ارائه سرويس سكوي اعتماد جويشگر بومي
سرويس سكو - جويشگر - مديريت داده كاربران - مميزي الزامات - سامانه مديريت مميزي - سكوي اعتماد - آگاهي رساني
محسن موذن - سياوش احمدي - مجتبي حبيبي - سيما سينايي
کتاب راهنما
موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • تست پذيرش الزامات كاركردي سامانه هاي سكوي اعتماد جويشگر بومي
حريم خصوصي - جويشگر - زيست بوم - اعتماد - خدمات تحت وب
محسن موذن - سياوش احمدي - بختيار شهرودباري - مجتبي حبيبي - مهدي كريميان - سيما سينايي
کتاب راهنما
موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • RFP طراحي وتدوين نظام پويش راهبردي طرح توسعه جويشگر بومي
محيط پيراموني - جويشگر بومي - پيشران - نظام پويش راهبردي - روند
محمد رضا مجري واحدي - محسن كشاورز ترك - لعيا رفيعي سويري - مهدي پورحسني - آرمين خالقي
کتاب راهنما
موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • مطالعه و بررسي آسيب پذيري هاي جويشگر بومي
امنيت شبكه - OWASP - سياست امنيتي - برنامه كاربردي تحت وب
شقايق نادري - مهسا اميدوار سركندي
کتاب راهنما
موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • الزامات امنيتي در سرويس هاي تحت وب جويشگر بومي
الزامات امنيتي سرويس ايميل - سرويس ترجمه ماشيني - سرويس شبكه اجتماعي - چارچوب امنيتي سرويس هاي تحت وب - اقدامات متقابل
شقايق نادري - الهام صلاحي - مهسا اميدوار سركندي - سپيده پويان راد - فاطمه احمد پناه
کتاب راهنما
موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • جمع آوري اطلاعات از كليه ذينفعان شركت كننده در فراخوان تجاري سازي جويشگر بومي
فراخوان تجاري سازي
ايوب محمديان - مونا قندچي - سپيده قاسمي - حميده چراغچي - سپيده خانعلي
کتاب راهنما
موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • تعداد رکورد ها : 4144

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.