×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • تاريخ قاجاريان = تاريخ سلطاني
تاريخ
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • A Fiscal History of Iran In the Safvi and Qajar Periodapos;s 1925-1500, c1998
ايران - اوضاع اقتصادي - 907 - 1148 ق - ايران-اوضاع اقتصادي-1193-1344 ق
ويلم ام فلور - ابوالقاسم سري
کتاب
فارسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • ‏‫تاريخ مالي ايران در روزگار صفويان و قاجاريان (۱۹۲۵-۱۵۰۰)‬
ايران--اوضاع اقتصادي--‏‫۹۰۷-۱۱۴۸ ق.‏‬ - ايران--اوضاع اقتصادي--‏‫۱۱۹۳-۱۳۴۴ ق.‏‬
فلور، ويلم ام.، ۱۹۴۲-م. - Willem M. Floor
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • ‏‫تاريخ مالي ايران در روزگار صفويان و قاجاريان (۱۹۲۵-۱۵۰۰)‬
ايران - --اوضاع اقتصادي - --‏‫۹۰۷-۱۱۴۸ ق.‏‬ - --‏‫۱۱۹۳-۱۳۴۴ ق.‏‬
فلور، ويلم ام.، ۱۹۴۲-م - Willem M Floor - سري‌، ابوالقاسم‌، ‏‫۱۳۱۲-‏
Book
فارسي
دانشگاه شهید بهشتی (ره)
 • ‏‫تاريخ مالي ايران در روزگار صفويان و قاجاريان (۱۹۲۵-۱۵۰۰)‬م
ايران--اوضاع اقتصادي--‏‫۹۰۷-۱۱۴۸ ق.‏‬ - ايران--اوضاع اقتصادي--‏‫۱۱۹۳-۱۳۴۴ ق.‏‬
فلور، ويلم ام.، ۱۹۴۲-م. - Willem M Floor
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • نگاهي ديگر، به تاريخ آموزش و پرورش ايران (از هخامنشيان تا قاجاريان)
ايران--تاريخ--راهنماي آموزشي (عالي) - آموزش و پرورش--ايران--تاريخ--راهنماي آموزشي (عالي)
نصيري، علي اكبر، ۱۳۲۳-
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • نگاهي ديگر به تاريخ آموزش و پرورش ايران (از هخامنشيان تا قاجاريان)
علي اكبر نصيري
کتاب
موسسه فرهنگی نشر آدینه
 • ‏‫تاريخ مالي ايران در روزگار صفويان و قاجاريان (۱۹۲۵-۱۵۰۰)‬ م
Iran--‪Economic conditions--1925-1779 - ايران--اوضاع اقتصادي--‏‫۹۰۷-۱۱۴۸ ق.‏‬ - Iran--Economic conditions--1502-1736 - ايران--اوضاع اقتصادي--‏‫۱۱۹۳-۱۳۴۴ ق.‏‬
فلور، ويلم ام.، ‏‫۱۹۴۲-‏ م. - فلور، ويلم ام.، ۱۹۴۲-م. - Willem M. Floor
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • ‏‫تاريخ مالي ايران در روزگار صفويان و قاجاريان (۱۹۲۵-۱۵۰۰)‬م
ايران--اوضاع اقتصادي--‏‫۱۱۹۳-۱۳۴۴ ق.‏‬ - ايران--اوضاع اقتصادي--‏‫۹۰۷-۱۱۴۸ ق.‏‬
فلور، ويلم ام.، ۱۹۴۲-م. - Willem M Floor
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • ‏‫تاريخ مالي ايران در روزگار صفويان و قاجاريان (۱۹۲۵-۱۵۰۰)‬ م
Iran--‪Economic conditions--1925-1779 - Iran--Economic conditions--1502-1736 - ايران--اوضاع اقتصادي--‏‫۱۱۹۳-۱۳۴۴ ق.‏‬ - ايران--اوضاع اقتصادي--‏‫۹۰۷-۱۱۴۸ ق.‏‬
فلور، ويلم ام.، ۱۹۴۲-م. - Willem M. Floor
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • مختصري درباره مسايل اجتماعي تاريخ ايران و اروپا:از سقوط ساسانيان تا روي كار آمدن قاجاريان و قرون جديد و معاصر
ايران - اوضاع اجتماعي - تاريخ - ايران-پس از اسلام - ايران-روابط خارجي-اروپا-تاريخ
محمود بني هاشم
کتاب
فارسي
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
 • مختصري درباره مسائل اجتماعي تاريخ ايران و اروپا
ايران-اوضاع اجتماعي-تاريخ
محمود بني‌هاشم‌
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • ‏‫مختصري درباره مسائل اجتماعي تاريخ ايران و اروپا: از سقوط ساسانيان تا روي كارآمدن قاجاريان و قرون جديد و معاصر (تاريخ و فلسفه تاريخ)‬
کتاب راهنما
فارسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • مختصري درباره مسائل اجتماعي تاريخ ايران و اروپا از سقوط ساسانيان تا روي كار آمدن قاجاريان و قرون جديد و معاصر (تاريخ و فلسفه تاريخ)
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • مختصري در باره مسائل اجتماعي تاريخ ايران و اروپا، از سقوط ساسانيان تا روي كارآمدن قاجاريان و قرون جديد و معاصر (تاريخ و فلسفه تاريخ )
اروپا-تاريخ - ايران-تاريخ، 1-1114
محمود بني هاشم
کتاب
فارسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • تاريخ قاجاريان = تاريخ سلطاني‌صاحب علي‌آبادي، محمدتقي بن محمدزكي)۶۵۲۱ق(
catalog
دانشگاه امام صادق
 • [ناسخ التواريخ، جلد 1، 2، 3، (تاريخ قاجاريان)]
قاجاريان - تاريخ
سپهر، محمد تقي بن محمد علي، لسان الملك
کتاب
فارسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • ايران و ايراني به تحقيق در صد سفرنامه خارجي (مربوط به دوران قاجاريان)
سفرنامه‌ها-تاريخ و نقد - فرهنگ ايراني - ايران-اوضاع اجتماعي-قرن۱۳ ق - ايران-سير و سياحت-قرن۱۳ ق.-تاريخ و نقد - ايران-آداب و رسوم
غلامرضا انصافپور
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • ايران و ايراني به تحقيق در صد سفرنامه خارجي
سفرنامه‌ها-تاريخ و نقد - فرهنگ ايراني - ايران-اوضاع اجتماعي-قرن۱۳ ق - ايران-سير و سياحت-قرن۱۳ ق.-تاريخ و نقد - ايران-آداب و رسوم
غلامرضا انصافپور
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • زير درخت نسترن: تحليلي مختصر از اوضاع اجتماعي ايران در زمان قاجاريان
ميرزا اقاخان كرماني، عبدالحسين، ۱۲۷۰-‎۱۳۱۴ ق - ايران - روحي كرماني، احمد، ۱۲۷۲-‎۱۳۱۴ ق - اوضاع اجتماعي--سده ‎۱۳ ق - خبيرالملك، حسن، -‎۱۳۱۴ ق - زندگي اجتماعي--سده ‎۱۳ ق - انجمن اتحاد اسلامي
ناصري، حق وردي، - - حق وردي ناصري
مقاله
مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
 • تعداد رکورد ها : 208511

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.