×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • جغرافيا نظامي ايران
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • تعليم جغرافيا در ايران
جغرافيا
کتاب
فارسي
مجمع ذخایر اسلامی (کدنا)
 • ژئومورفولوژي ايران (رشته جغرافيا)
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • جغرافيا بانضمام جغرافي ايران
جغرافيا
محمد صفي خان - محمد ايراني مجرد
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • زمين‌شناسي ايران (رشته جغرافيا)
زمين‌شناسي--ايران--اموزش برنامه‌اي - اموزش از راه دور--ايران
درويش‌زاده، علي، ‎۱۳۱۴- - محمدي، مهين (بيژن)، ‎۱۳۱۴- - دانشگاه پيام نور
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • دانشگاه پيام نور؛ ‎۵۰۰: گروه زمين‌شناسي؛ ‎۲۷/ د
زمين‌شناسي--ايران--اموزش برنامه‌اي - اموزش از راه دور--ايران
مهين محمدي علي درويش‌زاده - دانشگاه پيام نور - درويش‌زاده، علي، ‎۱۳۱۴- - محمدي، مهين (بيژن)، ‎۱۳۱۴-
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • دانشگاه پيام نور؛ ‎۱۱۴۳. گروه زمين شناسي؛ ‎۶۲/ق
زمين‌شناسي--ايران--اموزش برنامه‌اي - اموزش از راه دور--ايران
مهين محمدي علي درويش‌زاده - درويش‌زاده، علي، ‎۱۳۱۴- - محمدي، مهين، ‎۱۳۳۲-
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • جغرافيا اقتصادي ايران ( ۱) : كشاورزي ( رشته جغرافيا)
کتاب راهنما
فارسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • جغرافيا بانضمام جغرافي ايران [درسي]
جغرافيا - ايران-جغرافيا - جغرافيا-اصطلاححها و تعبيرها
محمد صفي‌خان - حسن بن باقر تفرشي
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • جغرافياي انساني ايران (رشته جغرافيا)
منصور بدري فر
کتاب
موسسه فرهنگی نشر آدینه
 • جغرافياي انساني ايران (رشته جغرافيا)
جغرافياي انساني--ايران - جغرافياي انساني--ايران--اموزش برنامه‌اي - اموزش از راه دور--ايران
منصور بدري فر
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • زمين شناسي ايران (رشته جغرافيا)
زمين شناسي - ايران - آموزش برنامه اي
مهين محمدي - علي درويش زاده
کتاب
فارسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • پايگاه علم جغرافيا در ايران
ايران - جغرافيا- آموزش و فراگيري - ايران - جغرافيا - پژوهش ها
مصطفي مومني
کتاب
فارسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • زمين شناسي ايران (رشته جغرافيا)
زمين شناسي - ايران - آموزش برنامه اي
مهين محمدي - علي درويش زاده
کتاب
فارسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • جغرافياي انساني ايران (رشته جغرافيا)
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • جغرافياي جمعيت ايران ( رشته جغرافيا)
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • جغرافياي روستايي ايران (رشته جغرافيا)
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • جغرافياي شهري ايران (رشته جغرافيا)
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • جغرافيا بانضمام جغرافي ايران [درسي]
جغرافيا - ايران - جغرافيا - جغرافيا-اصطلاححها و تعبيرها
حسن بن باقر تفرشي - محمد صفي خان
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • جغرافياي شهري ايران (رشته جغرافيا)
اصغر نظريان - منصور بدري فر
کتاب
موسسه فرهنگی نشر آدینه
 • تعداد رکورد ها : 147406

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.