×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • تاريخ مغول در ايران
ايران‌
برتولد اشپولر
کتاب
فارسي
مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان
 • تاريخ ايران در عصر مغول ( از پايان خلافت عباسي تا ابتداي صفويه )
ايران--تاريخ--مغول و ايلخانان، ۶۱۶-۷۵۶ق - ايران--تاريخ--تيموريان، ۷۷۱-۹۱۱ق
اقبال‌ آشتياني‌، عباس‌، ۱۲۷۵-۱۳۳۴. - مرزبان، ايراندخت، ۱۳۴۰-
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • تاريخ حمله مغول به ايران
تاريخ ايران
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • تاريخ حمله مغول به ايران
catalog
دانشگاه امام صادق
 • گنجينه تاريخ ايران: چنگيزخان مغول در ايران
سعيد قانعي
کتاب
موسسه فرهنگی نشر آدینه
 • تاريخ اجتماعي-اقتصادي ايران در دوره مغول
پطروشفسكي، ايلياپاولويچ، 1898-1977 م . جريانهاي اجتماعي-اقتصادي دوره ايلخانان - اين كارل، 1906-1985 م . انتشار اسكناس در دوره ايلخانان - اسكناس-ايران-تاريخ-ايلخانان - سكه هاي ايران - ايران-تاريخ، 715-801 ايلخانان - اسميت، جان ماسون، نظام طول يدوره ايلخانان
يعقوب آژند
کتاب
فارسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • تاريخ مفصل ايران، ازاستيلاي مغول تااعلان مشروطيت
ايران-تاريخ، 615-1324 ه . ق
عباس اقبال آشتياني
کتاب
فارسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • تاريخ مفصل ايران ازاستيلاي مغول تااعلان مشروطيت
ايران-تاريخ، 615-1324 ه . ق
اقبال، آشتياني، عباس
کتاب
فارسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • تاريخ اجتماعي-اقتصادي ايران در دوره مغول
ايران-تاريخ-مغولان و ايلخانان، ۶۱۶-۷۵۶ق - ايران-اوضاع اقتصادي-قرن ۷ و۸ ق - ايران-اوضاع اجتماعي-قرن ۷ و۸ ق
پطروشفسكي، ايلياپاولوويچ، ۱۸۹۸-
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • تاريخ ادبيات ايران از حمله مغول
ادبيات فارسي
کتاب
فارسي
مجمع ذخایر اسلامی (کدنا)
 • تاريخ اجتماعي-اقتصادي ايران در دوره مغول
ايران-تاريخ-مغولان و ايلخانان، ۶۱۶-۷۵۶ق - ايران-اوضاع اقتصادي-قرن ۷ و۸ ق - ايران-اوضاع اجتماعي-قرن ۷ و۸ ق
پطروشفسكي، ايلياپاولوويچ، ۱۸۹۸-
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • تاريخ ايران از مغول تا افشاريه
ايران--تاريخ--مغول تا صفويه، ۶۱۶-۹۰۷ق
پازوكي، رضا، -‎۱۳۱۹.
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • تاريخ ايران كمبريج: قسمت دوم: دوره مغول
جان اندرو بويل - تيمور قادري
کتاب
موسسه فرهنگی نشر آدینه
 • تاريخ اجتماعي-اقتصادي ايران در دورهء مغول
ايران - اسكناس - ايران--تاريخ، ۶۱۶-‎۷۵۶ ق - تاريخ--مغولان و ايلخانان، ۶۱۶-‎۷۵۶ ق - اوضاع اجتماعي، ۶۱۶-‎۷۵۶ ق - اوضاع اقتصادي، ۶۱۶-‎۷۵۶ ق
آژند، يعقوب، ‎۱۳۲۸-
مقاله
مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
 • تاريخ ايران: از مغول تا افشاريه
هنر ايراني - ادبيات فارسي - تاريخ--سدهء ۷-‎۱۲ ق - ايران - تاريخ--ايران - تاريخ نگاران ايراني - تاريخ، سده ۷-‎۱۲ ق - علوم - تاريخ و نقد--سده ۷-‎۱۲ ق - تمدن--سده ۷-‎۱۲ ق
پازوكي، رضا، ‎۱۳۱۹-
مقاله
مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
 • تاريخ اجتماعي-اقتصادي ايران در دورهء مغول
ايران - اسكناس - ايران--تاريخ، ۶۱۶-‎۷۵۶ ق - تاريخ--مغولان و ايلخانان، ۶۱۶-‎۷۵۶ ق - اوضاع اجتماعي، ۶۱۶-‎۷۵۶ ق - اوضاع اقتصادي، ۶۱۶-‎۷۵۶ ق
آژند، يعقوب، ‎۱۳۲۸-
مقاله
مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
 • تاريخ اجتماعي-اقتصادي ايران در دوره مغول
ايران--اوضاع اقتصادي--قرن 7 تا 8ق - ايران--تاريخ--مغولان و ايلخانان، 616-756ق - ايران--اوضاع اجتماعي--قرن 7 تا 8ق
پطروشفسكي، ايليا پاولوويچ، 1898-
کتاب
فارسي
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
 • تاريخ ايران از مغول تا افشاريه
ايران--تاريخ--مغول تا صفويه، ۶۱۶-۹۰۷ق
تاليف رضا پازوكي - پازوكي، رضا، -‎۱۳۱۹.
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • تاريخ اجتماعي، اقتصادي ايران در دوره مغول
يان، كارل
پطروشفسكي، ا، پ
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • تاريخ مغول
کتاب
سازمان تبلیغات اسلامی
 • تعداد رکورد ها : 208874

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.