×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • اوضاع اجتماعي ايران عصر صفويه
ايران - ايران--تاريخ--صفويان، ۹۰۷-‎۱۱۴۸ق
نگارش و تاليف پرويز ـ پريسا براهنمائي وهاب ولي - ولي، وهاب، ‎۱۳۱۷- - پرويز پريسا
پايان نامه
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • اوضاع فرهنگي و اجتماعي سلجوقيان ايران
ايران--اوضاع اجتماعي--قرن ‎۵ق - ايران--تاريخ--سلجوقيان--۴۲۹-‎۵۹۰ق
پژوهش اعظم رحمت آبادي استاد راهنما: نصرت الله سعيدي؛ استاد مشاور: عباسعلي تفضلي - نصرت الله سعيدي - اعظم رحمت آبادي
پايان نامه
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • اوضاع اجتماعي ايران عصرقاجار درآثار ماموران سياسي
كبري مهدي نسب - دانشكده ادبيات وعلوم انساني دانشگاه لرستان
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
 • عنوان:ايرانشناسي، شماره :۲۶
جغرافياي تاريخي - اوضاع اقتصادي - ايران - اوضاع اجتماعي
افشارسيستاني، ايرج، ‎۱۳۱۹- - تأليف ايرج افشار سيستاني
مقاله
مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
 • سيماي ايران : اوضاع جغرافيايي، تاريخي، اجتماعي، اقتصادي
ايلات و عشاير - ايران - جنبشها و قيامها
کتاب
فارسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • سيماي ايران
ايران‌شناسي
افشارسيستاني، ايرج، ۱۳۱۹-
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • اوضاع سياسي و اجتماعي ايران و باستان
کتاب راهنما
فارسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • اوضاع اجتماعي ايران در عهد قاجاريه
ايران - تاريخ--قاجاريان، ۱۱۹۳-‎۱۳۴۴ ق - اوضاع اجتماعي، ۱۱۹۳-‎۱۳۴۴ ق
لمتون، آن كاترين سواين فورد، ۱۹۱۲-‎۲۰۰۸ - بقلم آن لمبتن؛ ترجمهء منير برزين - برزين، منير، -
مقاله
مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
 • اوضاع اجتماعي ايران در عهد قاجاريه
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • اوضاع اجتماعي و سياسي ايران = سياست
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • سيماي ايران : اوضاع جغرافيايي، تاريخي، اجتماعي، اقتصادي
ايرانشناسي
افشار سيستاني، ايرج، 1319-
کتاب
فارسي
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
 • اوضاع فرهنگي و اجتماعي سلجوقيان ايران
ايران -- تاريخ -- سلجوقيان -- ۴۲۹ - ‎۵۹۰ق. - ايران--اوضاع اجتماعي--قرن ‎۵ق
پژوهش اعظم رحمت آبادي؛ استاد راهنما: نصرت الله سعيدي؛ استاد مشاور: عباسعلي تفضلي - عباسعلي تفضلي - نصرت الله سعيدي - اعظم رحمت آبادي
پايان نامه
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • اوضاع فرهنگي و اجتماعي سلجوقيان ايران
ايران--اوضاع اجتماعي--قرن ‎۵ق - ايران--تاريخ--سلجوقيان--۴۲۹-‎۵۹۰ق
پژوهش اعظم رحمت آبادي استاد راهنما: نصرت الله سعيدي؛ استاد مشاور: عباسعلي تفضلي - نصرت الله سعيدي - اعظم رحمت آبادي
پايان نامه
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • اوضاع اجتماعي ايران در عصر صفوي
اوضاع اجتماعي - ايران--تاريخ--صفويان، ۹۰۷-‎۱۱۴۸ق
تهيه و تنظيم حسين اميرآفتابي به راهنمائي شهين كامران مقدم - كامران مقدم، شهين‌دخت (صفياري)، ۱۳۱۶-‎۱۳۸۰ - حسين اميرآفتابي
پايان نامه
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • اوضاع اجتماعي ايران در دوره قاجاريه
اوضاع اجتماعي - ايران--تاريخ--قاجاريان، ۱۱۹۳-‎۱۳۴۴ق
نگارش غلامرضا اميدوار براهنمائي ادريسيان - غلامعلي ادريسيان - غلامرضا اميدوار
پايان نامه
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • اوضاع اجتماعي ايران در زمان شاه عباس
عباس صفوي اول، شاه ايران، ۹۷۸-‎۱۰۳۸ق - ايران--تاريخ--صفويان، ۹۰۷-‎۱۱۴۸ق
نگارش: اقدس ذكائي خيرابي استاد راهنما: حسن غمامي - حسن غمامي - اقدس ذكائي خيرابي
پايان نامه
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • اوضاع اجتماعي ايران در عصر صفويه
اوضاع اجتماعي - ايران--اوضاع اجتماعي--قرن ‎۱۱ق - ايران--تاريخ--صفويان، ۹۰۷-‎۱۱۴۸ق
ابوالقاسم صفرزاده براهنمائي غمامي - غمامي - ابوالقاسم صفرزاده
پايان نامه
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • اوضاع اجتماعي ايران در دوره‌ي صفويه
ايران--تاريخ--صفويان، ۹۰۷-‎۱۱۴۸ق - اوضاع اجتماعي
نگارش زهرا خواجوي - زهرا خواجوي
پايان نامه
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • اوضاع اجتماعي ايران در زمان ساسانيان
ايران--تاريخ--ساسانيان، ۲۲۶-‎۶۵۱م - اوضاع اجتماعي
تهيه‌كننده: محمد حسين ساعي براهنمائي حسن غمامي - حسن غمامي - محمد حسين ساعي
پايان نامه
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • اوضاع اجتماعي
کتاب - نسخه خطی
فارسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • تعداد رکورد ها : 191657

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.