×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • ايالات متحده آمريكا
ماركوس وب
کتاب
موسسه فرهنگی نشر آدینه
 • حقوق ايالات متحده آمريكا
حقوق--ايالات متحده
آندره تنك - صفائي، حسين، ‎۱۳۱۲-
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • The united States, 2002
ايالات متحده - ايالات متحده - ادبيات نوجوانان
ماركوس وب - فاطمه شاداب
کتاب
فارسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • عنوان:مباحث كشورها و سازمانهاي بين‌المللي، شماره :۱۲۷
روابط خارجي-ايران - ايران - ايالات متحده امريكا - روابط خارجي-ايالات متحده امريكا
حميدي نيا، حسين، - - گردآوري و تنظيم حسين حميدي نيا
مقاله
مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
 • Le Droit des etats-Unis
حقوق - ايالات متحده آمريكا
آندره تنك - حسين صفائي
کتاب
فارسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • ايالات متحده آمريكا
ايالات متحده
Marcus Webb - وب، ماركوس، ۱۹۵۷-م
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • حقوق ايالات متحده آمريكا
حقوق--ايالات متحده
آندره تنك - صفائي، حسين، ‎۱۳۱۲-
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • ساختارمالياتي ايالات متحده آمريكا
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • ايالات متحده آمريكا
سعيد خطيب زاده
کتاب
فارسي
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
 • ايالات متحده آمريكا
ايالات متحده
وب، ماركوس، 1957-م
کتاب
فارسي
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
 • حقوق ايالات متحده آمريكا
حقوق - ايالات متحده
آندره تنك - حسين‎۱۳۱۲-صفائي
catalog
دانشگاه امام صادق
 • ژئواستراتژي ايالات متحده آمريكا
ايالات متحده - روابط خارجي - سياست جغرافيايي--ايالات متحده - جغرافياي نظامي--ايالات متحده - ايالات متحده-سياست و حكومت-قرن ‎۲۰م
يارمحمد باي
catalog
دانشگاه امام صادق
 • ژئواستراتژي ايالات متحده آمريكا
سياست جغرافيايي - روابط خارجي - جغرافياي نظامي - ايالات متحده - قرن ‎۲۰م - ايالات متحده--سير و سياحت
يارمحمد باي
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • حقوق ايالات متحده آمريكا
حقوق--ايالات متحده
تاليف آندره تنك؛ ترجمه حسين صفائي - صفائي، حسين، ‎۱۳۱۲- - آندره تنك
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • عنوان:مباحث كشورها و سازمانهاي بين‌المللي، شماره :۱۲۷
ايالات متحده--تاريخ - ايران--روابط خارجي--ايالات متحده - ايالات متحده--روابط خارجي--ايران
گردآوري و تنظيم حسين حميدي نيا؛ [براي] دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي [وزارت امور خارجه] - ايران. وزارت امور خارجه. دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي - حميدي‌نيا، حسين، ‎۱۳۴۷-
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • عنوان:مجموعه ملل امروز، شماره :۷
ايالات متحده
ماركوس وب؛ ترجمه فاطمه شاداب - شاداب، فاطمه، ‎۱۳۴۶- - وب، ماركوس، ‎۱۹۵۷-م.
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • صفايي، حسين
حقوق-آمريكا
آندره‌ تنك‌
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • جامعه اطلاعاتي ايالات متحده آمريكا
Information society--United States - جامعه اطلاعاتي--ايالات متحده
سادات، غلامرضا، ‏‫۱۳۵۱-‏‬ - دانشگاه اطلاعات و امنيت ملي. موسسه چاپ و انتشارات
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • قانون اساسي ايالات متحده آمريكا
ايالات متحده-قانون اساسي
ايران. رياست جمهوري. معاونت پژوهش. تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور - ايران. رياست جمهوري. دفتر توافقهاي بين‌المللي - ايالات متحده. قانون اساسي
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • استراتژي دفاعي ايالات متحده آمريكا
ايران.وزارت‌علوم‌تحقيقات‌وفناوري.پژوهشكده‌مطالعات‌راهبردي‌غيرانتفاعي
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • تعداد رکورد ها : 9699

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.