×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • lt;La> vie de Marianne
Marivaux, Pierre Carlet de Chamblain de, 1688-1763
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • lt;La> vie de Marianne
Marivaux, Pierre Carlet de Chamblain de, 1688-1763
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • Marianne, Une etoile pour Napoleon, roman
Juliette Benzoni
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • ‎The complete prose of Marianne Moore‬
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • Marianne and the Lords of the east
Juliette Benzoni
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • ‎The complete prose of Marianne Moore‬
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • The Satanic Verses= Satanic Verses> For Marianne>
catalog
بنیاد دایره المعارف اسلامی
 • Marketing Marianne : [electronic resource]
France--Relations--United States - Marianne (French emblem) - Marketing--Political aspects--United States--History--20th century - Marketing--Political aspects--France--History--20th century - Propaganda, French--United States--History--20th century - France--Foreign relations--1870-1940 - United States--Relations--France - Public opinion--United States--History--20th century - n-us---e-fr--- - France--Foreign public opinion, American
Young, Robert J,1942-
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Marianne et le prophete L'islam dans la France laique
کتاب
فرانسه
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • Marianne Werefkin and the women artists in her circle
kapakWerefkin, Marianne,1860-1938--Criticism and interpretation - kapakWerefkin, Marianne,1860-1938--Friends and associates - kapakModernism (Art)--Europe - kapakWomen artists--Europe
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Twenty-first century Marianne Moore. Essays from a critical Renaissance
Ohio Library and Information Network
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Marianne in the market : [electronic resource]
e-fr--- - Aesthetics, Modern--19th century - Women consumers--France--History--19th century - Middle class--France--History--19th century - Consumption (Economics)--France--History--19th century
Tiersten, Lisa,1959-
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Elizabeth Bishop and Marianne Moore : [electronic resource]
Poetry--Psychological aspects - Psychoanalysis and literature--United States - United States - Women poets, American--Psychology - Creative ability - Modernism (Literature)--United States - Bishop, Elizabeth,1911-1979--Criticism and interpretation - Feminism and literature--United States--History--20th century - Influence (Literary, artistic, etc.)--History--20th century - Feminist poetry, American--History and criticism - Women and literature--United States--History--20th century - LiteratureRelated toPsychoanalysis - Poets, American--20th century--Psychology - Moore, Marianne,1887-1972--Criticism and interpretation - Authorship--Sex differences--History--20th century - American poetry--Women authors--History and criticism
Diehl, Joanne Feit,1947-
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Bahrain; pictures: Bernard Gerard, Texts: James Belgrave [Traduction allemande de Marianne Letmann.]
Bahrein
James Belgrave
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • La vie de Marianne, ou, les aventure de Madame la comtesse de
Pierre Carlet de Chamblain Marivaux
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Marianne in the market
France - Middle Class - Aesthetics, Modern - History - Consumption (Economics) - Women consumers
Tiersten, Lisa, ; 1959-;
دانشگاه شهید بهشتی (ره)
 • Romance and love in late medieval and early modern Iceland : [electronic resource]
Romances, Old Norse--History and criticism - Literature and society--Iceland - Love in literature - e-ic--- - Sagas--History and criticism
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • تعداد رکورد ها : 21

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.