×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • Italien
Italy
Michele Federico Sciacca
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Italien. 8
Italy -- Descr. and trav. -- Guide - books
Nagel Publishers
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Nouveau dictionnaire italien-francais et francais-italien
French language-Dictionaries-Italian - Italian language-Dictionaries-French
Ferrari, Costanzo, 1815-
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • Larousse de poche
Giuseppe Padovani
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • Francais-Italian, Italien-Francais
Italian language - Directionaries - French - French Language -- Dictionaries -- Italian
Adviana Secondo - Paola Banfichi Ferrari
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Histoire du theatre italien
Italian drama -- Hist and crlt - Theater -- ltaly -- Hist
Philippe Van Tieghem
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Grammaire de l`italien
Italian language-- Grammar
Gerard. Genot
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • L`Italien sans peine
Italian language-- Grammar -- French
Albert Cherel
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Les ambitions decues.Tr.de l`italien
Alberto Pincherle - Paul-Henri Michel
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • lt;Le> Neo-Capitalisme Italien
Eugenio Scalfari
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • Les styles du meuble italien
Furniture-- Italy
Guillaume Janneau
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • lt;L'>Italien sans peine
A. Cherel
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • le systeme presque federal italien
نظم الحكم - الدستور الإيطالي - التنظيم الإداري - إيطالية - الفيدرالية
luca mezzetti
مقاله - catalog
دانشگاه امام صادق
 • Le Baron Perche, traduit de l,Italien
Italo Calvino
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Le mepris, roman traduit de l`italien
Alberto Pincherle
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • L`amour conjugal.Roman tr. de l`italien
Alberto Pincherle - Claude Poncet
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • La desobessance; roman. Tr. de l`italien
Alberto Pincherle - Michel Arnaud
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Dictionnaire moderne: francais italien, Italian francais
Italian language - Directionaries - French - French Language -- Dictionaries -- Italian
Gianfranco Folena - claude Margueron
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Le maitre Italien: dans sa derniere
کتاب
فرانسه
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • Le neo-realisme italien et ses Createure
Moving -- Pictures --Italy
Partice G Hovald
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • تعداد رکورد ها : 52

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.