×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • The Great Britain
Ships, Iron and steel - Ship - building -- Gt. Brit
K T Rowland
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • The coalfilds of Great Britain
Geology -- Gt. Brit - Coal mines and mining -- Gt. Brit - Geology, Stratigraphic -- Carboniferous
Sir Arthur Elijah Trueman
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Copyright laws and treaties of the world, compiled by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, and the Word Intellectual Property Organization (WIPO) with the cooperations of the Copyright Office of the United States of America and the Industrial Property and Copyright Dept of the Dept. of Trade and Industry of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Copyright , International - Copyright
Scientific and Cultural Organization United Nations Educational
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Great Britain and the German Navy
Germany-Foreign relations-Great Britain - Germany. Kriegsmarine - Great Britain-Foreign relations-Germany - World war, 1914-1918-Causes - Europe-Politics and government-20th century - Great Britain. Royal Navy
Woodward, Ernest Llewellyn, Sir, 1890-
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • lt;The> government of great britain
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • The Great Divide=Great Divide>, Britain India Pakistan>
catalog
بنیاد دایره المعارف اسلامی
 • The deer of Great Britain and Iteland: an account of Great britain, Status and distribution
Game and gamebireds - Gt. Brit - Deer
George Kenneth Whitehead
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Communist Party of Great Britain since 1920
Communist Party of Great Britain--History--20th century
Eaden, James,1957-
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Minimum wage policy in Great Britain and the United States
n-us---e-uk--- - Minimum wage--Great Britain - Minimum wage--Law and legislation--United States - Minimum wage--Government policy--Great Britain - Minimum wage--Law and legislation--Great Britain - Minimum wage--Government policy--United States - Minimum wage--United States
Waltman, Jerold L,1945-
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Great Britain and the United States, 1895-1903
Great Britain-Foreign relations-United States - United States-Foreign relations-Great Britain
Campbell, Alexander Elmslie, 1929-
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • The growth of public employment in Great Britain
Civil service--Gt. Brit
Eliasberg Vera f - Moses Abraovitz
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • lt;The> structure of property ownership in Great Britain
Property-Great Britain - Wealth-Great Britain
Morgan, Edward Victor, 1915-
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • Urban sociology (Research in Great Britain amp; the Scandinavian countries)
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • Great Britain from Adam Smith to the present day
Gt. Brit. -- Soc. condit - Gt. Brit. -- Indus. -- Hist - Gt. Brit. -- Econ. Condit
Charles Ryle Fay
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Four Flags: The Indigenous People of Great Britain
HISTORYHumanities amp; Social Science::HISTORY
catalog
دانشگاه امام صادق
 • A Guide to the New Ruins of Great Britain
ARTHumanities amp; Social Science::ART (uncategorised)
catalog
دانشگاه امام صادق
 • تعداد رکورد ها : 505785

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.