×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • Activité du Prince Area Mirza Riza Khan
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • Traduction d'une ode persane de mirza riza khan daniche
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • Son Altesse; le prience Arfaud-Dovleh Mirza Khan Danish et l`opinion Publique
Danish Riza
Henri-Eugene Lazard
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Voyages du Prince persan Mirza Aboul Taleb Khan, en Asie, en Afrique, en Europe
Voyages and travels
1752-1806? Abu Taleb ebn Mohammad Esfahani
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • Abbas Mirza, un prince reformateur
Iran-History-Qajars, 1779-1925 - Abbas Mirza Qajar, 1789-1833
Amineh Pakravan
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • Abbas Mirza; un Prince reformateur
Abbas Mirza, d -- 1789 - 1833 - Iran -- Princes and Princesses -- biography
Emineh Pakravan
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Abbas Mirza, un prince reformateur
Iran - Abbas Mirza, 1784-1833 - History--Qajars
Pakravan, Emineh, 1890-1958
مقاله
مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
 • Ahmad Riza Khan Barelwi
Khan, Ahmad Raza, 1856-1921 - Muslims-India-Biography - Bareilly School (Islam)
Usha Sanyal
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • Relation de l'ambassade au Kharezm du Riza Qouly Khan
Khiva - Asia, Central-Description and travel
Hedayat, Reza Qoli, 1800-1871
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • lt;The> Aga Khan
Stanley Jackson
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • Ahmad Riza Khan Barelwi : [electronic resource]
Muslims--India--Biography - Ḵẖan, Ahmad Raza,1856-1921 - Bareilly School (Islam)
Usha Sanyal
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Devotional Islam and politics in British India: Ahmad Riza Khan Barelwi and his movement, 1870-1920
 • ‎Ahmad Riza Khan Barelwi and his movement, 1870-1920‬
 • ‎Devotional Islam and politics in British India‬
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • lt;Les> comedies de Malkom Khan
Persian drama
1833-1908 Malkam Khan
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • Les com`edies de Malkom Khan .les m`esaventures d`Achraf khan, Zaman khan ou le gouverneur mod`ele, les tribulations de Chah Qouli Mirza .Traduites du persan
Mirza Malkum Khan - Auguste Bricteux
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Mirza Malkum Khan; a study in the history of Iranian modernism
Iran-Politics and government-19th century - Malkum, 1833-1908
Algar, Hamid, 1940-
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • Mirza Hosein Khan Moshir od-Dowle and his attempts at reform in Iran, 1871-1873
Iran-History-Qajars, 1779-1925 - Sepahsalar, Hoseyn ebn Nabi, 1827-1881
Karny, Azriel, 1923-
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • Mirza Malkum Khan; a study in the history of Iranian modernism
Malkum Khan
Hamid Algar
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Mirza Malkum Khan
Iran-History-Qajar dynasty, 1779-1925 - Mirza Malkum Khan, 1833-1908
Hamid Algar
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • The travels of Mirza Abu Taleb Khan, in Asia, Africa and Europe
مقاله
مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
 • تعداد رکورد ها : 714

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.