×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • توني
مقاله - دایره المعارف
بنیاد دایره المعارف اسلامی
 • توني
اشخاص
محمد خوانساري
مقاله - دایره المعارف
بنیاد دایره المعارف اسلامی
 • توني
مقاله - دایره المعارف
بنیاد دایره المعارف اسلامی
 • توني
مقاله - دایره المعارف
بنیاد دایره المعارف اسلامی
 • هوپ هوپ نامه
نجفقلي اسماعيلوف - حميد محمدزاده - عباس زمانوف - علي اكبر صابرطاهرزاده
کتاب
فارسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • هوپ هوپ نامه
علي اكبر صابرطاهرزاده
کتاب
فارسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • هوپ هوپ نامه
شعر تركي-آذربايجان شوروي-قرن۱۹ - شعر سياسي تركي-آذربايجان شوروي-قرن۱۹ - شعر طنزآميز تركي-آذربايجان شوروي-قرن۱۹ - سرودهاي ملي و انقلاب تركي
صابر، علي‌اكبر، ۱۸۶۲-۱۹۱۱
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • هوپ هوپ نامه
حميد محمدزاده - علي اكبر صابر طاهرزاده
کتاب
فارسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • هوپ هوپ نامه
سرودهاي ملي و انقلابي تركي - شعر طنزاميز تركي - جمهوري اذربايجان--ترجمه به فارسي - شعر تركي - شعر سياسي تركي - جمهوري اذربايجان--سده ‎۱۹ م--ترجمه به فارسي
م. ع. صابر [مستعار]؛ ترجمه از احمد شفايي؛ تصاوير عظيم عظيم زاده - شفائي، احمد، ۱۲۹۰-‎۱۳۶۶ - صابر، ميرزا علي‌اكبر، ۱۸۶۲-‎۱۹۱۱ م - عظيم زاده، عظيم، -
مقاله
مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
 • هوپ هوپ نامه
شعر تركي-آذربايجان شوروي-قرن۱۹ - سرودهاي ملي و انقلابي تركي - شعر سياسي تركي-آذربايجان شوروي-قرن۱۹ - شعر طنزآميز تركي-آذربايجان شوروي-قرن۱۹
صابر، علي‌اكبر، ۱۸۶۲-۱۹۱۱
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • هوپ هوپ نامه
شعر تركي-آذربايجان شوروي-قرن۱۹ - سرودهاي ملي و انقلابي تركي - شعر سياسي تركي-آذربايجان شوروي-قرن۱۹ - شعر طنزآميز تركي-آذربايجان شوروي-قرن۱۹
صابر، علي‌اكبر، ۱۸۶۲-۱۹۱۱
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • هوپ هوپ نامه
شعر
کتاب
تركي
مجمع ذخایر اسلامی (کدنا)
 • هوپ-هوپ نامه
حميد آرش آزاد - علي اكبر صابرطاهرزاده
کتاب
فارسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • هوپ هوپ نامه
شعر تركي-آذربايجان شوروي-قرن۱۹ - سرودهاي ملي و انقلابي تركي - شعر سياسي تركي-آذربايجان شوروي-قرن۱۹ - شعر طنزآميز تركي-آذربايجان شوروي-قرن۱۹
صابر، علي‌اكبر، ۱۸۶۲-۱۹۱۱
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • هوپ هوپ نامه
صابر، علي‌اكبر، ۱۸۶۲-۱۹۱۱م.
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • هوپ هوپ نامه
شعر طنزاميز تركي--اذربايجان شوروي--قرن ‎۱۹م - شعر سياسي تركي--اذربايجان شوروي--قرن ‎۱۹م - سرودهاي ملي و انقلابي تركي--اذربايجان شوروي--قرن ‎۱۹م - شعر تركي--اذربايجان شوروي--قرن ‎۱۹م
صابر، علي‌اكبر، ۱۸۶۲-‎۱۹۱۱م. - احمد شفائي
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • هوپ-هوپ نامه
شعر سياسي تركي--جمهوري آذربايجان - شعر طنزآميز تركي--جمهوري آذربايجان - شعر تركي--جمهوري آذربايجان--قرن19 م - سرودهاي ملي و انقلابي تركي--جمهوري آذربايجان
صابر، علي اكبر، 1911-1862 - آرش آزاد، حميد، 1327-
کتاب شناسی
فارسي
دانشگاه شریف
 • هوپ هوپ نامه
شعر طنزاميز تركي--اذربايجان شوروي--قرن ‎۱۹م - شعر سياسي تركي--اذربايجان شوروي--قرن ‎۱۹م - سرودهاي ملي و انقلابي تركي--اذربايجان شوروي--قرن ‎۱۹م - شعر تركي--اذربايجان شوروي--قرن ‎۱۹م
ترجمه احمد شفائي - احمد شفائي - صابر، علي‌اكبر، ۱۸۶۲-‎۱۹۱۱م.
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • هوپ ـ هوپ نامه
شعر طنزاميز تركي--جمهوري اذربايجان - شعر سياسي تركي--جمهوري اذربايجان - شعر تركي--جمهوري اذربايجان--قرن ‎۱۹م - سرودهاي ملي و انقلابي تركي--جمهوري اذربايجان
علي‌اكبر طاهرزاده (صابر)؛ كوچورن حميد آرش‌زاد - صابر، علي‌اكبر، ۱۸۶۲-‎۱۹۱۱م. - آرش آزاد، حميد، ‎۱۳۲۷-
کتاب
تركي
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • هوپ هوپ نامه
شعر طنزآميز ترکي -- آذربايجان شوروي -- قرن ‎۱۹م - شعر ترکي -- آذربايجان شوروي -- قرن ‎۱۹م - سرودهاي ملي و انقلابي تركي--آذربايجان شوروي--قرن ‎۱۹م - شعر سياسي ترکي -- آذربايجان شوروي -- قرن ‎۱۹م
احمد شفائي
کتاب
فارسي
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • تعداد رکورد ها : 139

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.