×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...


با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • تيموري
تاريخ ايران
علي پورصفر قصابي نژاد
مقاله - دایره المعارف
بنیاد دایره المعارف اسلامی
 • ملفوظات تيموري(توزك تيموري)
تاريخ
نسخه خطی
فارسي
مجمع ذخایر اسلامی (کدنا)
 • شاهرخ تيموري
شاهرخ تيموري، شاه ايران، ۷۷۹-‎۸۵۰ق - ايران--تاريخ--تيموريان، ۷۷۱-‎۹۱۱ق
نگارنده: علي اصغر رحماني استاد راهنما: عباسعلي تفضلي؛ استاد مشاور: مهدي جليلي - تفضلي، عباسعلي، ‎۱۳۱۵- - علي اصغر رحماني
پايان نامه
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • توزك تيموري
تاريخ
۷۳۶-‎۸۰۷ق تيمورگوركان - حسيني تربتي، ابوطالب، ??-‎۱۱ق
نسخه خطی
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • ظفرنامه تيموري
تاريخ
قرن ‎۱۳ق محمود
نسخه خطی
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • توزك تيموري
تاريخ
۷۳۶-‎۸۰۷ق تيمورگوركان - حسيني تربتي، ابوطالب، ??-‎۱۱ق
نسخه خطی
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • تزوك تيموري
تاريخ
حسيني تربتي، ابوطالب، ??-‎۱۱ق - ‎۰۷۳۶ق-‎۰۸۰۷ق تيمورگوركان
نسخه خطی
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • توزك تيموري
نسخه خطی
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • توزك تيموري
تاريخ
‎۰۷۷۱ق-‎۰۸۰۷ق تيمورگوركان - حسيني تربتي، ابوطالب، قرن‎۱۱ق
نسخه خطی
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • توزك تيموري
تاريخ
حسيني تربتي، ابوطالب، قرن‎۱۱ق - ‎۰۷۳۶ق-‎۰۸۰۷ق تيمورگوركان
نسخه خطی
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • توزك تيموري
تاريخ
حسيني تربتي، ابوطالب، ??-‎۱۱ق - ‎۰۷۷۱ق-‎۰۸۰۷ق تيمورگوركان
نسخه خطی
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • ظفرنامه تيموري
تاريخ - ايران-تاريخ-مغول و ايلخانان، ۶۱۶-‎۷۵۶ق - ايران-تاريخ-تيموريان، ۷۷۱-‎۹۱۱ق - مغولان-تاريخ - تيمور گوركاني، ۷۳۶-‎۸۰۷ق.-جنگها
شرف الدين، علي يزدي، ‎۰۸۵۸ق-???? - ‎۰۹ق-‎۱۰ق احمدبن محمد
نسخه خطی
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • ظفرنامه تيموري
تاريخ - نثر فارسي-قرن‎۹ق - شعر فارسي-قرن‎۹ق - ايران-تاريخ-تيموريان، ۷۷۱-‎۹۱۱ق - تيمور گوركاني، ۷۳۶-‎۸۰۷ق.-جنگ ها - ايران-تاريخ-مغول و ايلخانان، ۶۱۶-‎۷۵۶ق
????-‎۸۵۸ق شرف الدين علي يزدي
نسخه خطی
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • ظفرنامه تيموري
ايران-تاريخ-مغول و ايلخانان، ۶۱۶-‎۷۵۶ق - نثر فارسي-قرن‎۹ق - شعر فارسي-قرن‎۹ق - ايران-تاريخ-تيموريان، ۷۷۱-‎۹۱۱ق - تاريخ - تيمور گوركاني، ۷۳۶-‎۸۰۷ق. جنگ ها
????-‎۸۵۸ق شرف الدين علي يزدي - ??-‎۱۴ق حسينعلي (جزيني الاصل )
نسخه خطی
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • ظفرنامه تيموري
تيمور گوركاني، ۷۳۶-‎۸۰۷ق. جنگ ها - شعر فارسي-قرن‎۹ق - تاريخ - نثر فارسي-قرن‎۹ق - ايران-تاريخ-تيموريان، ۷۷۱-‎۹۱۱ق - ايران-تاريخ-مغول و ايلخانان، ۶۱۶-‎۷۵۶ق
????-‎۸۵۸ق شرف الدين علي يزدي
نسخه خطی
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • ظفرنامه تيموري
تيمور گوركاني، ۷۳۶-‎۸۰۷ق.-جنگ ها - ايران-تاريخ-تيموريان، ۷۷۱-‎۹۱۱ق - شعر فارسي-قرن‎۹ق - تاريخ - ايران-تاريخ-مغول و ايلخانان، ۶۱۶-‎۷۵۶ق - نثر فارسي-قرن‎۹ق
????-‎۸۵۸ق شرف الدين علي يزدي
نسخه خطی
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • ‏‫[رشيد تيموري]‬‬‬
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • تزوك تيموري
تاريخ
۷۳۶-‎۸۰۷ق تيمورگوركان - حسيني تربتي، ابوطالب، ??-‎۱۱ق
نسخه خطی
فارسي
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • توزك تيموري
تاريخ
۷۳۶-‎۸۰۷ق تيمورگوركان - حسيني تربتي، ابوطالب، ??-‎۱۱ق
نسخه خطی
فارسي
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • ‏‫[عبدالعظيم تيموري]‬
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • تعداد رکورد ها : 8720

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.