×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • معاونت پژوهشي، دفتر
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي. معاونت پژوهشي. دفتر: مطالعات زيربنايي
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • مركز مطالعات و تحقيقات اسلامي دفتر تبليغات
مراکز پژوهش‌
مقاله
فارسي
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
 • گزارش عملكرد علمي پژوهشي ۱۳۹۲ مركز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي
مركز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي. معاونت پژوهشي
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي
motion picture
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • منتخب مرقعات خوشنويسي در كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • تازه ها (۱۲۹): گزارش هاي پژوهشي مركز [پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي] (محرمانه)
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • خبرنامه پژوهشي، مركز تحقيقات اسلامي مجلس
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • مجلس شوراي اسلامي، خبرنامه سياسي
ايران-اوضاع اجتماعي - ايران-اوضاع سياسي - ايران-مجلس شوراي اسلامي
ايران. مجلس شوراي اسلامي. اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي
كتب منتشر شده، فصلنامه مجلس و پژوهش
motion picture
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • مركز اسناد كتاب خانه مجلس شوراي اسلامي
علي ططري
مقاله
فارسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • آشنايي با مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • گزارش مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي
معاونت پژوهشي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي
catalog
دانشگاه امام صادق
 • گزارش مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي
دفتر مطالعات حقوقي. معاونت پژوهشي
catalog
دانشگاه امام صادق
 • دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم مركز مطالعات و تحقيقات اسلامي
کتاب راهنما
فارسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • ويژه نامه هم انديشي مركز تحقيقات اسلامي مجلس با معاونت ها و كميسيون هاي تخصصي مجلس
Islamic Republic of Iran - ج‍م‍ه‍وري‌ اس‍لام‍ي‌ اي‍ران‌ - ايران. مجلس شوراي اسلامي. مركز تحقيقات اسلامي - lt;الجمهورية=جمهورية> الاسلامية الايرانية
هم انديشي مركز تحقيقات اسلامي مجلس با معاونت ها و كميسيون هاي تخصصي مجلس (اولين: ۱۳۹۳: تهران)
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • دفتر اطلاعات امور مجلس
ايران.مجلسشوراي‌اسمي.اداره‌كل‌قوانين
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي
كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي
موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي كتابخانه
کتاب
فارسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • گزارش هاي كتابهاي منتشره مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي
حاوي متن در ۱۰۰ گزارش منتخب
motion picture
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • برآورد بودجه سال ۱۳۸۴ مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • نمايه انتشارات مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ( ۱۳۸۷-۱۳۷۲)
Catalogs - فهرست‌ها
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي. دفتر انتشارات و مجله
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • تعداد رکورد ها : 181518

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.