×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • بررسي نظام پرداخت حقوق سپاه پاسداران انقلاب اسلامي وپيشنهاد طرح مناسب طبقه بندي و ارزشيابي مشاغل جهت ستاد مشترك سپاه
دانشگاه تهران-
پايان نامه
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • گزارش حسابرسي ضمني شش ماهه سال ۱۳۹۰ ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و دستگاه هاي اجرايي تابعه
گزارش‌هاي حسابرسي - Auditors' reports
ديوان محاسبات كشور. معاونت فني و حسابرسي امور عمومي و اجتماعي
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامي‌ - Islamic Revolution's Guards Corps
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامي‌ - Islamic Revolution's Guards Corps
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • راهبرد فرهنگي سالانه صبحگاهي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ۱۳۸۵
 • : اومثالمتقين
 • قرآن صبحگاهي
 • راه‍ب‍رد ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ س‍الان‍ه‌ ص‍ب‍ح‍گ‍اه‍ي‌ س‍پ‍اه‌ پ‍اس‍داران‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ي‌ س‍ال‌ ۱۳۸۵
؛ ت‍دوي‍ن‌ م‍دي‍ري‍ت‌ ق‍رآن‌ و ع‍ت‍رت‌.
کتاب راهنما
فارسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • بصائر [سپاه پاسداران انقلاب اسلامي]
بسيج - ايران-بسيجيان
سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. نيروي مقاومت بسيج. نمايندگي ولي فقيه. معاونت سياسي
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • [سخنراني مقام معظم رهبري در بازديد از ستاد فرماندهي نيروي زميني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي]
سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامي‌ - دشمنان‌ خارجي‌ - سخنراني‌ - دفاع‌
مقاله
فارسي
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
 • تاريخ شفاهي تاسيس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
ايران - تاريخ - انقلاب اسلامي، 1357 - - سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
جواد منصوري
کتاب
فارسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • تقويم مناسبتهاي قمري سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
ايران--تاريخ--سالشمار - سال‌شمار - اسلام--تاريخ--گاهشماري
ايران. وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • گلبرگهاي انقلاب
جنگ ايران و عراق، ۱۳۵۹--شهيدان
سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • نامه سرگشاده به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
نهضت آزادي ايران - ايران ( جمهوري اسلامي ، 1357 ـ ) ـ تاريخ - پيام انقلاب ( نشريه )
نهضت آزادي ايران
کتاب
فارسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • نامه سرگشاده به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • شهداء پاكباز سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
شرح حال
کتاب
فارسي
مجمع ذخایر اسلامی (کدنا)
 • گلبرگهاي انقلاب
جنگ ايران و عراق، ۱۳۵۹--شهيدان
سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • نامه سرگشاده به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • شهداي پاكباز سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
ايران--تاريخ--انقلاب اسلامي، ۱۳۵۷ - ايران--تاريخ--انقلاب اسلامي، ۱۳۵۷--شهيدان
سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • شهداي پاكباز سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
ايران--تاريخ--انقلاب اسلامي، ۱۳۵۷--شهيدان
سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
سپاه پاسداران انقلاب اسلامي--قوانين و مقررات - ايران--تاريخ--انقلاب اسلامي، ‎۱۳۵۷
اداره آموزش ستاد مشترك سپاه-ستاد مركزي تطبيق آموزش - ايران. قوانين و احكام - سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. ستاد مشترك. اداره آموزش. ستاد مركزي تطبيق آموزش
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • نامه سرگشاده به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
ايران--تاريخ--جمهوري اسلامي، ۱۳۵۸-
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • تعداد رکورد ها : 119626

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.