×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
-قوانين-مذاكرات-رويه هاي قضايي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • روزنامه رسمي كشور ايران
ايران. قوه قضاييه. روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • قانون محاسبات عمومي كشور [گزارشهاي دولتي]
دادگستري جمهوري اسلامي ايران
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • [ضميمه روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران: سال سي و سوم. شماره مسلسل ۱۳۷۹/۶۸۶]
ايران. قوه قضائيه
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • قوه قضائيه روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران قانون بودجه سال ‎۱۳۸۸ كل كشور
بودجه برنامه‌اي-قوانين و مقررات-ايران - بودجه - قوانين و مقررات - ايران - ايران-هزينه‌هاي دولتي
هادي‎۱۳۵۷-طالع خرسند - ايران. رياست جمهوري. معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور
catalog
دانشگاه امام صادق
 • قانون بودجه سال ‎۱۳۷۰ كل كشور، قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي (ضميمه روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران)
ايران--سياست اقتصادي--۱۳۶۸-‎۱۳۷۲ - بودجه--قوانين و مقررات--ايران - برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (۱۳۶۸-‎۱۳۷۲)
ايران. قوانين و احكام
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • روزنامه رسمي ايران
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • روزنامه رسمي ايران
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • روزنامه رسمي ايران
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • روزنامه رسمي
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • روزنامه رسمي ايران
catalog
دانشگاه امام صادق
 • روزنامه جمهوري اسلامي
خبري، سياسي، اجتماعي، فرهنگي
دانشگاه امام صادق
 • قانون بودجه سال ‎۱۳۶۱ كل كشور (ضميمه روزنامه رسمي جمهوري اسلامي)
بودجه--قوانين و مقررات--ايران
ايران. قوانين و احكام
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • قانون بودجه سال ‎۱۳۶۱ كل كشور (ضميمه روزنامه رسمي جمهوري اسلامي)
بودجه--قوانين و مقررات--ايران
ايران. قوانين و احكام
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • قانون بودجه سال ‎۱۳۶۱ كل كشور (ضميمه روزنامه رسمي جمهوري اسلامي)
بودجه--قوانين و مقررات--ايران
ايران. قوانين و احكام
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • آموزش روزنامه نگاري (به انضمام قانون مطبوعات جمهوري اسلامي ايران)
قانون مطبوعات - ايران - روزنامه نگاري
‏ دبورا ا پاتر - حميدرضا زاهدي
کتاب
فارسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • آموزش روزنامه نگاري (به انضمام قانون مطبوعات جمهوري اسلامي ايران)
حميدرضا زاهدي - دبورا پاتر
کتاب
موسسه فرهنگی نشر آدینه
 • جايگاه مشروعيت قانوني درگفتمانهاي سياسي رسمي نظام جمهوري اسلامي ايران
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • :Recognition of Official Identity in Cinema of the Islamic Republic
‭cultural studies‬ - Representation - ‭antagonism‬ - هويت رسمي - سياست هويت - Official Identity - مطالعات فرهنگي - غيريت سازي - بازنمايي - Identity politics - Official Cinema - سينماي رسمي
‏ قديمي‌وحيد‏ مسعود - دانشگاه علامه طباطبائي
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي ايران
سيد محمد هاشمي
روزنامه
فارسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • تعداد رکورد ها : 202999

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.