×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • امكان سنجي پياده سازي مديريت دانش در دانشكده هاي روانشناسي و علوم تربيتي (مورد: دانشگاه هاي تهران و علامه طباطبايي)
الهام - شكري - خدايار - ابيلي - رضوان - حكيم زاده - گروه روشها و برنامه هاي آموزشي-دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي
پايان نامه
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • تاثير آموزش به روش بحث گروهي بر پرورش تفكر انتقادي دانشجويان دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه علامه طباطبايي
بحث گروهي - پرورش تفكر
هادي موسوي
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • رابطه سازگاري تحصيلي با ويژگيهاي شخصيتي و نگرش مذهبي دانشجويان دختر دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه علامه طباطبايي
سازگاري تحصيلي - ويزگي هاي شخصيتي
سادات نصيحت كن
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • اثربخشي آموزش خودمتمايزسازي بر بلوغ حرفه‌اي دانشجويان پسر مقطع كارشناسي ارشد دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه علامه طباطبايي
آموزش خودمتمايزسازي - بلوغ حرفه‌اي
عليرضا نظري انانق
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • بررسي اثربخشي آموزش جنسي برافزايش خويشتن داري جنسي دانشجويان دختر مقطع كارشناسي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه علامه طباطبايي
آموزش جنسي - خويشتن داري جنسي
سودابه ميرزايي
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • بررسي رابطه بين مهارتهاي تفكر انتقادي با سواداطلاعاتي دانشجويان كارشناسي ارشد دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه علامه طباطبايي
سواداطلاعاتي - مهارتهاي تفكر
مجيد بابازاده
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • بررسي عوامل موثر بر خودتنظيمي يادگيري و تاب آوري در دانشجويان دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه علامه طباطبايي
يادگيري - خودتنظيمي - تاب آوري
ام‌البنين شيرازي
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • سنجش كيفيت خدمات كتابخانه دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه علامه طباطبايي با استفاده از مدل ليب كوآل
كيفيت خدمات /كتابخانه هاي دانشگاهي /ليب كوآل /ارزيابي كيفيت
سيروس اميدي فر
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • بررسي رابطه بين سبك هاي شناختي با خودكارآمدي رايانه‌اي در دانشجويان كارشناسي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه علامه طباطبايي
آموزش - يادگيري - خودكارامدي رايانه - خودكارآمدي - سبك هاي شناختي
قدرت الله خلفه - دانشگاه علامه طباطبائي
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
 • سنجش كيفيت خدمات كتابخانه دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه علامه طباطبايي با استفاده از مدل ليب كوآل
كيفيت خدمات /كتابخانه هاي دانشگاهي /ليب كوآل /ارزيابي كيفيت
سيروس اميدي فر
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
 • بررسي اثربخشي آموزش جنسي برافزايش خويشتن داري جنسي دانشجويان دختر مقطع كارشناسي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه علامه طباطبايي
آموزش جنسي - خويشتن داري جنسي
سودابه ميرزايي
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
 • رابطه سازگاري تحصيلي با ويژگيهاي شخصيتي و نگرش مذهبي دانشجويان دختر دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه علامه طباطبايي
سازگاري تحصيلي - ويزگي هاي شخصيتي
سادات نصيحت كن
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
 • بررسي عوامل موثر بر خودتنظيمي يادگيري و تاب آوري در دانشجويان دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه علامه طباطبايي
يادگيري - خودتنظيمي - تاب آوري
ام‌البنين شيرازي
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
 • تاثير آموزش به روش بحث گروهي بر پرورش تفكر انتقادي دانشجويان دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه علامه طباطبايي
بحث گروهي - پرورش تفكر
هادي موسوي
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
 • بررسي رابطه بين مهارتهاي تفكر انتقادي با سواداطلاعاتي دانشجويان كارشناسي ارشد دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه علامه طباطبايي
سواداطلاعاتي - مهارتهاي تفكر
مجيد بابازاده
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
 • اثربخشي آموزش خودمتمايزسازي بر بلوغ حرفه‌اي دانشجويان پسر مقطع كارشناسي ارشد دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه علامه طباطبايي
آموزش خودمتمايزسازي - بلوغ حرفه‌اي
عليرضا نظري انانق
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
 • بررسي رابطه بين سبك‌هاي شناختي با خودكارآمدي رايانه‌اي در دانشجويان كارشناسي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه علامه طباطبايي
آموزش - سبك‌هاي شناختي - خودكارآمدي - خودكارامدي رايانه - يادگيري - سبك هاي شناختي
قدرت‌الله خليفه‏ - قدرت الله خلفه - دانشگاه علامه طباطبائي
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • ارزيابي دروني گروه‌هاي آموزشي كتابداري، آموزش و پرورش، روانشناسي و مشاوره دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه علامه طباطبايي تهران سال‭89-90‬
ملاك - اعتباربخشي - نشانگرهاي عملكرد - ارزيابي - كيفيت - ارزيابي دروني - عامل
مريم ميرشفايي
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • ارزيابي دروني گروه‌هاي آموزشي كتابداري، آموزش و پرورش، روانشناسي و مشاوره دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه علامه طباطبايي تهران سال‭89-90‬
ملاك - اعتباربخشي - نشانگرهاي عملكرد - ارزيابي - كيفيت - ارزيابي دروني - عامل
مريم ميرشفايي
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
 • ارزيابي دروني گروه‌هاي آموزشي كتابداري، آموزش و پرورش، روانشناسي و مشاوره دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه علامه طباطبايي تهران سال‭89-90‬
Evaluation - ارزيابي - كيفيت - ارزيابي دروني - عامل
مريم سادات ميرشفايي
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • تعداد رکورد ها : 69878

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.