×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • مجله دانشكده علوم انساني. دانشگاه امام حسين
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • مصباح
ادبيات
دانشگاه امام صادق
 • مجله علوم انساني :دانشگاه امام حسين (ع)
مديريت اسلامي‭۷۶، ۸۱ ‬ - قرآن پژوهي‭۶۸ ‬ - فرهنگ و ترجمه‭۷۲ ‬ - اقتصادوحسابداري‭۶۴ ‬ - تعليم و تربيت‭۷۱، ۷۳، ۷۷، ۷۸، ۸۰، ۱۱ ‬ - آموزش ومنابع انساني‭۶۹ ‬ - مديريت‭۶۰، ۶۳، ۶۵، ۷۰، ۷۵ ‬ - حسابداري وحسابرسي‭۷۴ ‬
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • دانشكده علوم انساني‌دانشگاه امام حسين
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • مجله دانشكده علوم انساني دانشگاه سمنان
فقه وحقوق اسلامي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز (دانشگاه آذرابادگان)
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • مجله علوم انساني دانشگاه امام حسين تعليم و تربيت اسلامي ‭(۵)‬ [پيايند]
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد، مجله
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • راهنماي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه ملي ايران
راهنماها - دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه ملي ايران
دانشگاه ملي. دانشكده ادبيات و علوم انساني. تهران
مقاله
مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
 • كتابخانه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد
ك‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ دان‍ش‍ك‍ده‌ ادب‍ي‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ي‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ي‌ م‍ش‍ه‍د‌
رضا افضلي
مقاله
فارسي
موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (ع)
 • فصلنامه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اروميه ويژه تاريخ
کتاب راهنما
فارسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • دانشكده ادبيات و علوم انساني، فصلنامه
علوم انساني-مقاله‌ها و خطابه‌ها - ادبيات-مقاله‌ها و خطابه‌ها - تاريخ-مقاله‌ها و خطابه‌ها
دانشگاه اروميه. دانشكده ادبيات و علوم انساني
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه بيرجند، مجله
علوم انساني-مقاله‌ها و خطابه‌ها - ادبيات-مقاله‌ها و خطابه‌ها
دانشگاه بيرجند. دانشكده ادبيات و علوم انساني
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر كرمان
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • فصلنامه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تربيت معلم آذربايجان
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • مجله علمي-پژوهشي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • فصلنامه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تربيت معلم تبريز
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • مجله دانشكده علوم انساني دانشگاه سمنان
دانشگاه امام صادق
 • تعداد رکورد ها : 134736

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.