×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • دانشگاه آزاد اسلامي-واحد جنوب تهران
دانشگاه آزاد اسلامي (تهران جنوب)
دانشگاه آزاد اسلامي (تهران جنوب)
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • نمونه سوالات دروس دانشگاهي رياضي مهندسي: پاسخهاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب
مجيد اختراءچيان - بهروز تكابي - حسين زرگر - اصغر نجفي - محمد روانبخش - اسدالله ذاكري فر - فاضل عصاري - اميد سرباخته
کتاب
موسسه فرهنگی نشر آدینه
 • نمونه سوالات دروس دانشگاهي آمار و احتمال: پاسخهاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب
بابك شيخي - اميد سرباخته - منيژه گودرزي
کتاب
موسسه فرهنگی نشر آدینه
 • نمونه سوالات دروس دانشگاهي فيزيك پايه 2: پاسخهاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب
مجيد اختراءچيان - سيدقائم صديقي - اميد سرباخته - زينب محمدي - اعظم مقيسه اي
کتاب
موسسه فرهنگی نشر آدینه
 • نمونه سوالات دروس دانشگاهي فيزيك پايه 1: پاسخهاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب
مجيد اختراءچيان - نيلوفر نوروزي - مجيد عبادي - اميد سرباخته
کتاب
موسسه فرهنگی نشر آدینه
 • بررسي ميزان رضايتمندي دانشجويان از عملكرد ارتباطي كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب
خديجه قنبري - دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركزي، دانشكده علوم اجتماعي و روان‌شناسي، گروه علوم ارتباطات اجتماعي
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • تاثير آموزش سرسختي بر اضطراب سلامتي در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب
آرمان بابايي شيرجي - هاتف ثمربخش - حوا سير
مقاله
فارسي
انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)
 • نقش پژوهش در بهبود روند آموزش طراحي معماري (بررسي نمونه موردي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب)
عادله كيارستمي - سيدعلي سيديان
مقاله
فارسي
انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)
 • ارتباط بين عوامل اقتصادي و اجتماعي-فرهنگي با كارايي دروني رشته آموزش ابتدايي ( ورودي‌هاي‭۷۳-۷۶ ‬) دانشگاه آزاد اسلامي تهران ( واحدهاي تهران جنوب، شهرري و كرج)
ميانگين طول دوره تحصيل فارغ التحصيلان - كارايي دروني - نرخ فارغ‌التحصيلي - كارايي بيروني - شاخص - دانشگاه - نرخ ماندگاري - نرخ افت تحصيلي
صفيه مرادي
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • ارتباط بين عوامل اقتصادي و اجتماعي-فرهنگي با كارايي دروني رشته آموزش ابتدايي (وروديهاي‭۷۳-۷۶ ‬) دانشگاه آزاد اسلامي تهران(واحدهاي تهران، جنوب، شهرري و كرج)
عوامل اقتصادي و اجتماعي-فرهنگي
صفيه مورادي
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • ارتباط بين عوامل اقتصادي و اجتماعي-فرهنگي با كارايي دروني رشته آموزش ابتدايي ( ورودي‌هاي‭۷۳-۷۶ ‬) دانشگاه آزاد اسلامي تهران ( واحدهاي تهران جنوب، شهرري و كرج)
ميانگين طول دوره تحصيل فارغ التحصيلان - كارايي دروني - نرخ فارغ‌التحصيلي - كارايي بيروني - شاخص - دانشگاه - نرخ ماندگاري - نرخ افت تحصيلي
صفيه مرادي - دانشگاه علامه طباطبائي
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
 • ارتباط بين عوامل اقتصادي و اجتماعي-فرهنگي با كارايي دروني رشته آموزش ابتدايي (وروديهاي‭۷۳-۷۶ ‬) دانشگاه آزاد اسلامي تهران(واحدهاي تهران، جنوب، شهرري و كرج)
عوامل اقتصادي و اجتماعي-فرهنگي
صفيه مورادي
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
 • ارتباط بين عوامل اقتصادي و اجتماعي-فرهنگي با كارايي دروني رشته آموزش ابتدايي ( ورودي‌هاي‭۷۳-۷۶ ‬) دانشگاه آزاد اسلامي تهران ( واحدهاي تهران جنوب، شهرري و كرج)
ميانگين طول دوره تحصيل فارغ التحصيلان - كارايي دروني - نرخ فارغ‌التحصيلي - كارايي بيروني - شاخص - دانشگاه - نرخ ماندگاري - نرخ افت تحصيلي
صفيه مرادي
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • تاثير آموزش ( آموزش ضمن خدمت و دستيابي به مدارج تحصيلي بالاتر در طول دوران خدمت) در افزايش كارايي كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب
آموزش - كارايي
بهناز عماري اللهياري - دانشگاه علامه طباطبائي
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
 • بررسي رابطه فناوري اطلاعات و ارتباطات با شاخص¬هاي توانمندسازي روانشناختي كاركنان در يك محيط آموزشي (مطالعه موردي كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب)
فناوري اطلاعات و ارتباطات - information and communication technology - ‭psychological empowerment‬ - توانمندسازي - توانمندسازي روانشناختي
زهرا جعفري تبادكان
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • بررسي رابطه فناوري اطلاعات و ارتباطات با شاخص هاي توانمندسازي روانشناختي كاركنان در يك محيط آموزشي (مطالعه موردي كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب)
فناوري اطلاعات و ارتباطات - information and communication technology - توانمندسازي - ‭psychological empowerment‬ - توانمندسازي روانشناختي
زهرا جعفري تبادكان
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • بررسي رابطه فناوري اطلاعات و ارتباطات با شاخص هاي توانمندسازي روانشناختي كاركنان در يك محيط آموزشي (مطالعه موردي كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب)
فناوري اطلاعات و ارتباطات - information and communication technology - ‭psychological empowerment‬ - توانمندسازي - توانمندسازي روانشناختي
زهرا جعفري تبادكان
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
 • بررسي رابطه فناوري اطلاعات و ارتباطات با شاخص هاي توانمندسازي روانشناختي كاركنان در يك محيط آموزشي (مطالعه موردي كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب)
فناوري اطلاعات و ارتباطات - information and communication technology - توانمندسازي - ‭psychological empowerment‬ - توانمندسازي روانشناختي
زهرا جعفري تبادكان - دانشگاه علامه طباطبائي
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
 • رابطه استفاده ازشبكه هاي ماهواره اي با كاركرد احساس امنيت در خانواده هاي تهراني مورد مطالعه دانشجويان ارشد دانشكده مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب
سميه خدايي - عبدالرضا سبحاني
مقاله
فارسي
انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)
 • تاثير آموزش ( آموزش ضمن خدمت و دستيابي به مدارج تحصيلي بالاتر در طول دوران خدمت ) در افزايش كارايي كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب
آموزش - كارايي
بهناز عماري اللهياري - بهناز ‏عماري اللهياري‏ - دانشگاه علامه طباطبائي
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • تعداد رکورد ها : 130150

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.