×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • سياست‌هاي فرهنگي دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
ايران. وزارت امور اقتصادي و دارايي - Cultural policy - Iran‪. Vezarat Farhang va Ershad Islami - Musical instruments - ‏‫تقي‌پور، سعيد(مديركل دفترامورمجلس)‬ - سياست‌ فرهنگي‌ - Islamic Republic of Iran - فروشگاه‌هاي‌ عرضه‌ محصولات‌ فرهنگي‌ - ايران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي - Taxes - Khatami, Mohammad - جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ - Artifact Centres - خاتمي‌، سيدمحمد، ‏‫۱۳۲۲-‏ - ‏‫خوشرو، ابوالقاسم(معاونت امور هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي)‬ - بودجه‌ - By-Law - ماليات‌ها - Control - نهادهاي‌ فرهنگي‌ - ترخيص - Cultural Institutions - آيين‌نامه‌ها - مقررات‌ اداري‌ - سازها - گمرك ايران - مرادخاني، علي(رئيس مركز سرود و آهنگ‌هاي انقلابي) - ‏‫رحماني خليلي، علي‌اصغر(معاون امورمجلس و هماهنگي استاه‌هاي وزارت ارشاد)‬ - Customs - Budget - نظارت‌[۱] - گمرک‌ - Administrative Regulations - مركز سرود و آهنگ‌هاي انقلابي
ايران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي - Iran‪. Vezarat Farhang va Ershad Islami
treaty
کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
 • سياست‌هاي فرهنگي دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
گمرك ايران - Khatami, Mohammad - Cultural policy - Iran‪. Vezarat Farhang va Ershad Islami - مرادخاني، علي(رئيس مركز سرود و آهنگ‌هاي انقلابي) - ماليات‌ها - Musical instruments - فروشگاه‌هاي‌ عرضه‌ محصولات‌ فرهنگي‌ - ترخيص - خاتمي‌، سيدمحمد، ‏‫۱۳۲۲-‏ - Islamic Republic of Iran - مقررات‌ اداري‌ - Taxes - ‏‫تقي‌پور، سعيد(مديركل دفترامورمجلس)‬ - ‏‫خوشرو، ابوالقاسم(معاونت امور هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي)‬ - آيين‌نامه‌ها - Artifact Centres - بودجه‌ - By-Law - Control - Cultural Institutions - سازها - ايران. وزارت امور اقتصادي و دارايي - جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ - سياست‌ فرهنگي‌ - نهادهاي‌ فرهنگي‌ - Customs - مركز سرود و آهنگ‌هاي انقلابي - Budget - ‏‫رحماني خليلي، علي‌اصغر(معاون امورمجلس و هماهنگي استاه‌هاي وزارت ارشاد)‬ - ايران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي - نظارت‌[۱] - گمرک‌ - Administrative Regulations
ايران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي - Iran‪. Vezarat Farhang va Ershad Islami
treaty
کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
 • سياست‌هاي فرهنگي دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
ايران. وزارت امور اقتصادي و دارايي - Cultural policy - Iran‪. Vezarat Farhang va Ershad Islami - سياست‌ فرهنگي‌ - Musical instruments - خاتمي‌، سيدمحمد، ‏‫۱۳۲۲-‏ - Islamic Republic of Iran - مقررات‌ اداري‌ - ترخيص - گمرك ايران - Taxes - ‏‫خوشرو، ابوالقاسم(معاونت امور هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي)‬ - ‏‫رحماني خليلي، علي‌اصغر(معاون امورمجلس و هماهنگي استاه‌هاي وزارت ارشاد)‬ - Artifact Centres - بودجه‌ - مركز سرود و آهنگ‌هاي انقلابي - Khatami, Mohammad - By-Law - Control - جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ - Cultural Institutions - سازها - ماليات‌ها - ‏‫تقي‌پور، سعيد(مديركل دفترامورمجلس)‬ - نهادهاي‌ فرهنگي‌ - Customs - فروشگاه‌هاي‌ عرضه‌ محصولات‌ فرهنگي‌ - Budget - آيين‌نامه‌ها - مرادخاني، علي(رئيس مركز سرود و آهنگ‌هاي انقلابي) - نظارت‌[۱] - گمرک‌ - ايران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي - Administrative Regulations
ايران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي - Iran‪. Vezarat Farhang va Ershad Islami
treaty
کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
 • سياست‌هاي فرهنگي دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
سياست‌ فرهنگي‌ - ‏‫رحماني خليلي، علي‌اصغر(معاون امورمجلس و هماهنگي استاه‌هاي وزارت ارشاد)‬ - Cultural policy - Iran‪. Vezarat Farhang va Ershad Islami - ترخيص - Musical instruments - خاتمي‌، سيدمحمد، ‏‫۱۳۲۲-‏ - فروشگاه‌هاي‌ عرضه‌ محصولات‌ فرهنگي‌ - مرادخاني، علي(رئيس مركز سرود و آهنگ‌هاي انقلابي) - Islamic Republic of Iran - Taxes - Artifact Centres - ايران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي - Khatami, Mohammad - بودجه‌ - مقررات‌ اداري‌ - ‏‫خوشرو، ابوالقاسم(معاونت امور هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي)‬ - ايران. وزارت امور اقتصادي و دارايي - By-Law - Control - آيين‌نامه‌ها - Cultural Institutions - سازها - نهادهاي‌ فرهنگي‌ - ‏‫تقي‌پور، سعيد(مديركل دفترامورمجلس)‬ - Customs - ماليات‌ها - Budget - نظارت‌[۱] - مركز سرود و آهنگ‌هاي انقلابي - جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ - گمرک‌ - گمرك ايران - Administrative Regulations
ايران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي - Iran‪. Vezarat Farhang va Ershad Islami
treaty
کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
 • گزارش عملكرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (۱۳۸۹-۱۳۸۴)
ايران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي--ارزشيابي - ايران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي--شرح وظايف - برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، ۱۳۸۴-۱۳۸۸
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • گزارش عملكرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1384-1389)
سيده طيبه موسوي - علي اصغر جعفري - معصومه صالحي - مهديه قرباني - علي آقابابايي - بهروز فتحي - حسين پورحسني - محمدمهدي فداكار - محمدحسين رستگاري يزدي
کتاب
موسسه فرهنگی نشر آدینه
 • كارنامه تحليلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (۱۳۹۰-۱۳۹۴)
ايران--وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي--ارزشيابي
جعفري، علي‌اصغر، ‏‫۱۳۶۱-‏‬ - ايران . وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. . معاونت توسعه مديريت و منابع - ايران . وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. . دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي راهبردي - ايران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي - Iran‪ . Vezarat Farhang va Ershad Islami
Book
فارسي
دانشگاه شهید بهشتی (ره)
 • كارنامه تحليلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (۱۳۹۰-۱۳۹۴)
برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، ۱۳۹۴-۱۳۹۰ - Iran. Vezarat Farhang va Ershad Islami--Job descriptions - ايران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي--ارزشيابي - ايران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي--شرح وظايف - Iran. Vezarat Farhang va Ershad Islami--Evaluation
ايران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. معاونت توسعه مديريت و منابع - ايران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي راهبردي - ايران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي - Iran‪. Vezarat Farhang va Ershad Islami
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • اولويت‌بندي شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد نهادهاي فرهنگي كشور (مورد مطالعه: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي)
سازمانهاي فرهنگي--ايران--ارزشيابي - سازمانهاي فرهنگي--ايران--فعاليتها - ايران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي--ارزشيابي
حسين خالقي استاد راهنما: غلامرضا گودرزي؛ استاد مشاور: محمدهادي همايون - غلامرضا گودرزي - حسين خالقي
پايان نامه
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • فرآهنگ : معرفي آثار فرهنگي و هنري كاركنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
ايران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي-كارمندان - ايران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي - جشنواره هاي هنري-ايران
جشنواره معرفي آثار فرهنگي هنري كاركنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ( نخستين : 1392 : تهران) - ايران
کتاب
فارسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • فراهنگ = Farahang: معرفي آثار فرهنگي و هنري كاركنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
دبيرخانه اشتغال و كارآفريني
کتاب
موسسه فرهنگی نشر آدینه
 • كتاب مجموعه اعلانها و آثار هنري معاونت امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
اگهيهاي تبليغاتي--ايران
خسرو طالب‌زاده
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • اولويت‌بندي شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد نهادهاي فرهنگي كشور (مورد مطالعه: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي)
سازمانهاي فرهنگي -- ايران -- فعاليتها - سازمانهاي فرهنگي -- ايران -- ارزشيابي - ايران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي -- ارزشيابي
حسين خالقي؛ استاد راهنما: غلامرضا گودرزي؛ استاد مشاور: محمدهادي همايون - حسين خالقي - غلامرضا گودرزي - محمدهادي همايون
پايان نامه
فارسي
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • اولويت‌بندي شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد نهادهاي فرهنگي كشور (مورد مطالعه: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي)
ايران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي--ارزشيابي - سازمانهاي فرهنگي--ايران--ارزشيابي - سازمانهاي فرهنگي--ايران--فعاليتها
حسين خالقي استاد راهنما: غلامرضا گودرزي؛ استاد مشاور: محمدهادي همايون - غلامرضا گودرزي - حسين خالقي
پايان نامه
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • ديدگاههاي فرهنگي و هنري (مجموعه مصاحبه‌هاي جناب آقاي خاتمي و معاونين وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي)
ايران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي - ايران--زندگي فرهنگي--‎۱۳۵۸
تهيه و توزيع دفتر روابط عمومي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي - خاتمي، محمد، ‎۱۳۲۲- - ايران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. دفتر روابط عمومي
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • كتاب مجموعه اعلانها و آثار هنري معاونت امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
اگهيهاي تبليغاتي--ايران
نگارش و تنظيم خسرو طالب‌زاده - طالب‌زاده، خسرو، ‎۱۳۳۸-
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، خبرنامه پژوهشي
ايران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي-فعاليتهاي پژوهشي - ايران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
ايران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. معاونت پژوهشي
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • سياست‌هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
بهره‌وري دولتي - Administrative Structure - Costs - Iran‪. Vezarat Farhang va Ershad Islami - Musicians - Leave of absence - سرودهاي‌ ملي‌ - Intellectual cooperation - Ministries - گزارش‌ ها - نمايشگاه‌ ها - كشورهاي خارجي - نيروهاي مسلح - توسعه‌ فرهنگي‌ - Islamic Republic of Iran - هنر[۱] - گروه هاي موسيقي - ديوان‌سالاري‌ - جهانگردي‌ - برنامه‌هاي‌ فرهنگي‌ - همكاري‌هاي فرهنگي - مرخصي - cultural development - Art - ساختار اداري‌ - civil servants - مسافرت‌ - هزينه‌ ها - Travel - مقررات‌ گمركي‌ - وزارت‌ خانه‌ ها - سازمان‌هاي‌ دولتي‌ - Control - Government productivity - روابط خارجي‌[۲] - Exhibitions - ‏‫مرادخاني، علي (رئيس مركز سرود و آهنگ‌هاي انقلابي)‬ - ارز - Bureaucracy - governmental organizations - tourism - مهمان‌سراها - Foreign Relations - Cultural Programmes - موسيقي‌دانان‌ - National Anthems - سينما - برنامه‌ريزي سياسي - Prices - جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ - کارکنان‌ دولت‌ - ‭cinema‬ - Political planning - ايران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي - Cultural Activities - Armed Forces - نظارت‌[۱] - قيمت‌ ها - Custom Legislation - فعاليت‌هاي‌ فرهنگي‌ - ‭reports‬
ايران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي - Iran‪. Vezarat Farhang va Ershad Islami
treaty
کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
 • سياست‌هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
فعاليت‌هاي‌ فرهنگي‌ - Administrative Structure - مقررات‌ گمركي‌ - بهره‌وري دولتي - Costs - Iran‪. Vezarat Farhang va Ershad Islami - كشورهاي خارجي - Musicians - ديوان‌سالاري‌ - Leave of absence - Intellectual cooperation - Ministries - گزارش‌ ها - برنامه‌هاي‌ فرهنگي‌ - Islamic Republic of Iran - هنر[۱] - موسيقي‌دانان‌ - گروه هاي موسيقي - همكاري‌هاي فرهنگي - نيروهاي مسلح - cultural development - Art - جهانگردي‌ - civil servants - سرودهاي‌ ملي‌ - مسافرت‌ - برنامه‌ريزي سياسي - Travel - قيمت‌ ها - وزارت‌ خانه‌ ها - Control - ساختار اداري‌ - توسعه‌ فرهنگي‌ - Government productivity - سازمان‌هاي‌ دولتي‌ - Exhibitions - ارز - مرخصي - Bureaucracy - governmental organizations - tourism - مهمان‌سراها - Foreign Relations - هزينه‌ ها - Cultural Programmes - National Anthems - جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ - Prices - کارکنان‌ دولت‌ - ‭cinema‬ - Political planning - روابط خارجي‌[۲] - ‏‫مرادخاني، علي (رئيس مركز سرود و آهنگ‌هاي انقلابي)‬ - Cultural Activities - Armed Forces - ايران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي - نظارت‌[۱] - Custom Legislation - نمايشگاه‌ ها - سينما - ‭reports‬
ايران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي - Iran‪. Vezarat Farhang va Ershad Islami
treaty
کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
 • سياست‌هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
Administrative Structure - قيمت‌ ها - Costs - Iran‪. Vezarat Farhang va Ershad Islami - Musicians - برنامه‌هاي‌ فرهنگي‌ - ايران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي - همكاري‌هاي فرهنگي - Leave of absence - جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ - Intellectual cooperation - مرخصي - نيروهاي مسلح - Ministries - گزارش‌ ها - موسيقي‌دانان‌ - گروه هاي موسيقي - Islamic Republic of Iran - هنر[۱] - cultural development - Art - برنامه‌ريزي سياسي - civil servants - مسافرت‌ - Travel - فعاليت‌هاي‌ فرهنگي‌ - سينما - وزارت‌ خانه‌ ها - Control - ديوان‌سالاري‌ - سازمان‌هاي‌ دولتي‌ - Government productivity - Exhibitions - روابط خارجي‌[۲] - ساختار اداري‌ - ارز - جهانگردي‌ - نمايشگاه‌ ها - بهره‌وري دولتي - Bureaucracy - مقررات‌ گمركي‌ - governmental organizations - ‏‫مرادخاني، علي (رئيس مركز سرود و آهنگ‌هاي انقلابي)‬ - هزينه‌ ها - كشورهاي خارجي - tourism - سرودهاي‌ ملي‌ - مهمان‌سراها - Foreign Relations - Cultural Programmes - National Anthems - Prices - کارکنان‌ دولت‌ - توسعه‌ فرهنگي‌ - ‭cinema‬ - Political planning - Cultural Activities - Armed Forces - نظارت‌[۱] - Custom Legislation - ‭reports‬
ايران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي - Iran‪. Vezarat Farhang va Ershad Islami
treaty
کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
 • تعداد رکورد ها : 294876

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.