×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • گزارش عملكرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (۱۳۸۹-۱۳۸۴)
ايران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي--ارزشيابي - ايران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي--شرح وظايف - برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، ۱۳۸۴-۱۳۸۸
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • گزارش عملكرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1384-1389)
سيده طيبه موسوي - علي اصغر جعفري - معصومه صالحي - مهديه قرباني - علي آقابابايي - بهروز فتحي - حسين پورحسني - محمدمهدي فداكار - محمدحسين رستگاري يزدي
کتاب
موسسه فرهنگی نشر آدینه
 • كارنامه تحليلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (۱۳۹۰-۱۳۹۴)
ايران--وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي--ارزشيابي
جعفري، علي‌اصغر، ‏‫۱۳۶۱-‏‬ - ايران . وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. . معاونت توسعه مديريت و منابع - ايران . وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. . دفتر مطالعات و برنامهريزي راهبردي - ايران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي - Iran‪ . Vezarat Farhang va Ershad Islami
Book
فارسي
دانشگاه شهید بهشتی (ره)
 • كارنامه تحليلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (۱۳۹۰-۱۳۹۴)
برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، ۱۳۹۴-۱۳۹۰ - Iran. Vezarat Farhang va Ershad Islami--Job descriptions - ايران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي--ارزشيابي - ايران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي--شرح وظايف - Iran. Vezarat Farhang va Ershad Islami--Evaluation
ايران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. معاونت توسعه مديريت و منابع - ايران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. دفتر مطالعات و برنامهريزي راهبردي - ايران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي - Iran‪. Vezarat Farhang va Ershad Islami
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • درآمدي بر سازمان، تشكيلات و برنامه ريزي نيروي انساني در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
علي بنيادي نائيني - مجيد يارمند - فريبا مظفري - فاطمه زبردست
کتاب
موسسه فرهنگی نشر آدینه
 • روشهاي برنامه ريزي در برنامه اول توسعه اقتصادي-اجتماعي-فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
کتاب راهنما
فارسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • گزارش فجر: نگاهي به برنامه هاي فرهنگي، هنري، پژوهشي و عمراني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به مناسبت دهه فجر
عليرضا تابش‌
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • چالش هاي برنامه ريزي فرهنگي در ايران
سياست فرهنگي - سياست فرهنگي -- ايران
صديق سروستاني، رحمت الله، 1327-
کتاب
فارسي
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
 • سياستگذاري و برنامه ريزي فرهنگي در ايران
سياست فرهنگي--ايران--برنامه ريزي - سياست فرهنگي -- ايران
اجلالي، پرويز، 1330-
کتاب
فارسي
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
 • سياستگذاري و برنامه ريزي فرهنگي در ايران
سياست فرهنگي--ايران-برنامه ريزي درسي - سياست فرهنگي -- ايران
پرويز‎۱۳۳۰-اجلالي
catalog
دانشگاه امام صادق
 • دفتر برنامه ريزي درسي
فاطمه صغري عليزاده
کتاب
موسسه فرهنگی نشر آدینه
 • دفتر برنامه ريزي
مجيد احمدي - نيما نخعي زاده
کتاب
موسسه فرهنگی نشر آدینه
 • دفتر برنامه ريزي
سيداحمد ميربلند - حسين ايمان زاده - محمدامين برجعلي - سيدامير ديبازر - نادر شكوري - اميد شهبازي - سيدبابك موسويان - رامين نيكخو
کتاب
موسسه فرهنگی نشر آدینه
 • سياست‌هاي فرهنگي دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
ايران. وزارت امور اقتصادي و دارايي - Cultural policy - Iran‪. Vezarat Farhang va Ershad Islami - Musical instruments - ‏‫تقي‌پور، سعيد(مديركل دفترامورمجلس)‬ - سياست‌ فرهنگي‌ - Islamic Republic of Iran - فروشگاه‌هاي‌ عرضه‌ محصولات‌ فرهنگي‌ - ايران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي - Taxes - Khatami, Mohammad - جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ - Artifact Centres - خاتمي‌، سيدمحمد، ‏‫۱۳۲۲-‏ - ‏‫خوشرو، ابوالقاسم(معاونت امور هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي)‬ - بودجه‌ - By-Law - ماليات‌ها - Control - نهادهاي‌ فرهنگي‌ - ترخيص - Cultural Institutions - آيين‌نامه‌ها - مقررات‌ اداري‌ - سازها - گمرك ايران - مرادخاني، علي(رئيس مركز سرود و آهنگ‌هاي انقلابي) - ‏‫رحماني خليلي، علي‌اصغر(معاون امورمجلس و هماهنگي استاه‌هاي وزارت ارشاد)‬ - Customs - Budget - نظارت‌[۱] - گمرک‌ - Administrative Regulations - مركز سرود و آهنگ‌هاي انقلابي
ايران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي - Iran‪. Vezarat Farhang va Ershad Islami
treaty
کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
 • سياست‌هاي فرهنگي دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
گمرك ايران - Khatami, Mohammad - Cultural policy - Iran‪. Vezarat Farhang va Ershad Islami - مرادخاني، علي(رئيس مركز سرود و آهنگ‌هاي انقلابي) - ماليات‌ها - Musical instruments - فروشگاه‌هاي‌ عرضه‌ محصولات‌ فرهنگي‌ - ترخيص - خاتمي‌، سيدمحمد، ‏‫۱۳۲۲-‏ - Islamic Republic of Iran - مقررات‌ اداري‌ - Taxes - ‏‫تقي‌پور، سعيد(مديركل دفترامورمجلس)‬ - ‏‫خوشرو، ابوالقاسم(معاونت امور هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي)‬ - آيين‌نامه‌ها - Artifact Centres - بودجه‌ - By-Law - Control - Cultural Institutions - سازها - ايران. وزارت امور اقتصادي و دارايي - جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ - سياست‌ فرهنگي‌ - نهادهاي‌ فرهنگي‌ - Customs - مركز سرود و آهنگ‌هاي انقلابي - Budget - ‏‫رحماني خليلي، علي‌اصغر(معاون امورمجلس و هماهنگي استاه‌هاي وزارت ارشاد)‬ - ايران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي - نظارت‌[۱] - گمرک‌ - Administrative Regulations
ايران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي - Iran‪. Vezarat Farhang va Ershad Islami
treaty
کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
 • سياست‌هاي فرهنگي دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
ايران. وزارت امور اقتصادي و دارايي - Cultural policy - Iran‪. Vezarat Farhang va Ershad Islami - سياست‌ فرهنگي‌ - Musical instruments - خاتمي‌، سيدمحمد، ‏‫۱۳۲۲-‏ - Islamic Republic of Iran - مقررات‌ اداري‌ - ترخيص - گمرك ايران - Taxes - ‏‫خوشرو، ابوالقاسم(معاونت امور هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي)‬ - ‏‫رحماني خليلي، علي‌اصغر(معاون امورمجلس و هماهنگي استاه‌هاي وزارت ارشاد)‬ - Artifact Centres - بودجه‌ - مركز سرود و آهنگ‌هاي انقلابي - Khatami, Mohammad - By-Law - Control - جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ - Cultural Institutions - سازها - ماليات‌ها - ‏‫تقي‌پور، سعيد(مديركل دفترامورمجلس)‬ - نهادهاي‌ فرهنگي‌ - Customs - فروشگاه‌هاي‌ عرضه‌ محصولات‌ فرهنگي‌ - Budget - آيين‌نامه‌ها - مرادخاني، علي(رئيس مركز سرود و آهنگ‌هاي انقلابي) - نظارت‌[۱] - گمرک‌ - ايران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي - Administrative Regulations
ايران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي - Iran‪. Vezarat Farhang va Ershad Islami
treaty
کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
 • سياست‌هاي فرهنگي دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
سياست‌ فرهنگي‌ - ‏‫رحماني خليلي، علي‌اصغر(معاون امورمجلس و هماهنگي استاه‌هاي وزارت ارشاد)‬ - Cultural policy - Iran‪. Vezarat Farhang va Ershad Islami - ترخيص - Musical instruments - خاتمي‌، سيدمحمد، ‏‫۱۳۲۲-‏ - فروشگاه‌هاي‌ عرضه‌ محصولات‌ فرهنگي‌ - مرادخاني، علي(رئيس مركز سرود و آهنگ‌هاي انقلابي) - Islamic Republic of Iran - Taxes - Artifact Centres - ايران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي - Khatami, Mohammad - بودجه‌ - مقررات‌ اداري‌ - ‏‫خوشرو، ابوالقاسم(معاونت امور هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي)‬ - ايران. وزارت امور اقتصادي و دارايي - By-Law - Control - آيين‌نامه‌ها - Cultural Institutions - سازها - نهادهاي‌ فرهنگي‌ - ‏‫تقي‌پور، سعيد(مديركل دفترامورمجلس)‬ - Customs - ماليات‌ها - Budget - نظارت‌[۱] - مركز سرود و آهنگ‌هاي انقلابي - جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ - گمرک‌ - گمرك ايران - Administrative Regulations
ايران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي - Iran‪. Vezarat Farhang va Ershad Islami
treaty
کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
 • برنامه ريزي استراتژيك گمرك جمهوري اسلامي ايران
گمرك - ايران
محمد اعرابي
کتاب
فارسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • برنامه ريزي استراتژيك گمرك جمهوري اسلامي ايران
محمد اعرابي
کتاب
موسسه فرهنگی نشر آدینه
 • حدود دخالت دولت در فرهنگ (با تاكيد بر سياستگذاري و برنامه ريزي فرهنگي در ايران پس از انقلاب اسلامي)
گروه علوم سياسي-دانشكده حقوق وعلوم سياسي
پايان نامه
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • تعداد رکورد ها : 280167

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.