×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • ايراندخت
داستان‌هاي فارسي--قرن ۱۴
ناصح، بهنام، ‏‫۱۳۵۲-‏
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • ايراندخت (رمان ايراني)
داستان‌ هاي فارسي
ناصح، بهنام، 1352-
کتاب شناسی
فارسي
دانشگاه شریف
 • نجات ايراندخت
 • :دورانديشي-مراقبت از خانواده-كنترل خشم-فداكاري
 • مرزبان‌نامه
کتاب راهنما
فارسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • ايراندخت محصص
گروه هنرهاي تجسمي-دانشكده هنرهاي زيبا
پايان نامه
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • ايراندخت اقبال
تهران و توابع فيروزكوه
اقبال، ايراندخت، ۱۲۸۹
catalog - treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • ‏‫[ايراندخت عنصري]
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • ‏‫[ثريا و ايراندخت صالحي]‬
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • ايراندخت اقبال، ۱۲۸۹-‫
نمايندگان مجلسين سابق ( ملي و سنا )
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • تصوير چهره بانو ايراندخت اقبال
اقبال، ايراندخت
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • رونوشت نامه ايراندخت رضوي [به مجلس راجع به گفتگوي خود با اداره دارائي شهرستان همدان]
همدان
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • خاطرات و زندگي دكتر ايراندخت ميرهادي پزشك، نويسنده و هنرمند به قلم خود او
زنان پزشك--ايران--خاطرات - ميرهادي، ايراندخت، ۱۲۹۹---خاطرات
ايراندخت ميرهادي
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • سلسله انتشارات نشر قطره؛ ‎۶۰۴. هنر و ادبيات ايران؛ ‎۱۶۸
زنان پزشك--ايران--خاطرات - ميرهادي، ايراندخت، ۱۲۹۹---خاطرات
به قلم [ايراندخت مير هادي]؛ به كوشش آذر ميرهادي - ميرهادي، ايراندخت، ‎۱۲۹۹- - مير هادي، آذر، ‎۱۳۳۲-
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • ‏‫خسرو و ايراندخت و پروين دخت اميني [ در شكايت از اداره اوقاف مبني بر تصرف موقوفه پدرشان حاج محمدرضا اميني]‬
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • [ايراندخت نياكان و ديگر دبيران و] فارغ التحصيلان شهرستانها [راجع به عدم پرداخت حقوق سه ماهه آنها]
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • اهالي جمشيدآبادي [نامه نامبردگان به مجلس در شكايت از عدم رعايت اصول آموزش در دبيرستان دخترانه ايراندخت و درخواست رسيدگي]
خوزستان
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • سه نسل شعر خراسان: حاج شيخ حسن خاوري خراساني (اديب خاوري) عبدالرسول خاوري خراساني ايراندخت خاوري خراساني
شعر فارسي--قرن ۱۴ - شاعران ايراني--خراسان - سرگذشتنامه - مجموعه‌ها
به كوشش ايراندخت خاوري خراساني - عبدالرسول خاوري خراساني - خاوري خراساني، ايراندخت، ‎۱۳۲۰- - خاوري خراساني، حسن، ۱۲۵۶-‎۱۳۴۵.
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • صفر دهقان پور [در نامه اي به مجلس در شكايت از بلاتكليف بودن وضعيت پرونده اش عليه فاطمه ايراندخت، تقاضاي تسريع دادرسي و رسيدگي دارد]
گيلان
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • جناب دكتر سعيد [ايراندخت اقبال، سميعي، كشفي، بزرگ دنيا و ساير نمايندگان به علت حضور در حوزه انتخابيه يا مشكلات شخصي تقاضا دارند غيبت ايشان با اجازه تلقي شده و تقاضاي مرخصي دارند]
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • ‏‫ليست كانديداهاي هيئت اجرائي حزب ايران نوين گروه پارلماني آذرماه ۱۳۵۲ [نصراله حكيمي، دشتي، عنايت بهبهاني، ايراندخت اقبال، حسين غني، اسداله موسوي و سيد يحيي بهبهاني و سايرين در نامه هاي جداگانه خطاب به رئيس فراكسيون پارلماني حزب ايران نوين، كانداتوري خود را براي عضويت در هيئت اجرائي اعلام نموده اند]‬
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
‏‫[فريدون خواجه نوري شكايت از خيانت در امانت تيمسار دكتر حسينعلي اسفندياري در اموال موروثي وي /امير اصلان كورانلو و پري كورانلو شكايت از تصرف اموال منقول و غيرمنقول موروثي ايشان توسط ايراندخت خاكپور نامادريشان / سركيس كارورديان با طارورديان فرزند عيسي شكايت از سردبير مجله جوانان مبني بر نشر اكاذيب در مورد زندگي شخصي وي /فاطمه پورارجمند همسر علي رشتي شكايت از طولاني بودن زمان بازداشت همسرش در زندان قزلحصار /درخواست تخفيف بليط هواپيما شرگت هما براي فاطمه مهياري همسر محمد علي مهياري كارمند بازنشسته مجلس /بنياتعلي زارعي اهل و ساكن قريه اكنلو از توابع همدان شكايت از تصرفات عدواني شخصي به نام بقنعلي /سپهري مادر سيروس سپهري مهندس كشاورزي از تهران شكايت از زنداني بودن پسرش و عدم اطلاع از وضعيت او/حسيني لواساني از فلكه اول داوديه شكايت از تصرف عدواني اراضي موروثي ايشان در كن/اصغر يزداندوست شكايت از اقدامات ثبتي بعضي از اقوامش /احترام قزل اياغ از طهران درخواست واگذاري اقوامش /احترام قزل اياغ از طه
 • ‏‫[فريدون خواجه نوري شكايت از خيانت در امانت تيمسار دكتر حسينعلي اسفندياري در اموال موروثي وي /امير اصلان كورانلو و پري كورانلو شكايت از تصرف اموال منقول و غيرمنقول موروثي ايشان توسط ايراندخت خاكپور نامادريشان / سركيس كارورديان با طارورديان فرزند عيسي شكايت از سردبير مجله جوانان مبني بر نشر اكاذيب در مورد زندگي شخصي وي /فاطمه پورارجمند همسر علي رشتي شكايت از طولاني بودن زمان بازداشت همسرش در زندان قزلحصار /درخواست تخفيف بليط هواپيما شرگت هما براي فاطمه مهياري همسر محمد علي مهياري كارمند بازنشسته مجلس /بنياتعلي زارعي اهل و ساكن قريه اكنلو از توابع همدان شكايت از تصرفات عدواني شخصي به نام بقنعلي /سپهري مادر سيروس سپهري مهندس كشاورزي از تهران شكايت از زنداني بودن پسرش و عدم اطلاع از وضعيت او/حسيني لواساني از فلكه اول داوديه شكايت از تصرف عدواني اراضي موروثي ايشان در كن/اصغر يزداندوست شكايت از اقدامات ثبتي بعضي از اقوامش /احترام قزل اياغ از طهران درخواست واگذاري اقوامش /احترام قزل اياغ از طهران درخواست واگذاري املاكش كه مدتي تحت نظر اداره سرپرستي است به وي /احمدپور رسولي ساكن تهران شكايت ا
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • تعداد رکورد ها : 24

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.