×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: اثربخشي آموزش مديريت خشم بر كاهش تعاملات پرخاشگرانه بين فردي دانش آموزان با كم تواني ذهني
پدیدآورندگان : فاطمه نصرتي (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

وضعیت نشر : نخستين همايش ملي توانمندسازي فردي اجتماعي افراد با نيازهاي ويژه
خلاصه : زمينه پژوهش: نداشتن تفكر عميق در مورد مسائل موجب مي شود تا فرد كمتوان به ساده ترين و ابتدائي ترين راهحل يعني پرخاشگري و زورگويي متوسل شود و نتواند به نتايج مخرب اعمال خود بينديشد. هدف: اين يژوهش با هدف تدوين برنامه آموزشي مديريت خشم و ارريابي اثربخشي آن بر كاهش تعاملات پرخاشگرانه بينفردي دانش آموزان كمتوان ذهني طراحي شده است. روش: اين پژوهش از نوع طرح تكآزمودني است. كه بر روي سه دانشآموز با كمتواني ذهني كه به روش نمونهگيري در دسترس انتخاب شده اند انجام گرفته است. هر دانشآموز نه جلسه برنامه آموزشي مديريت خشم را دريافت كرده است. ارزيابيها در دو مرحله قبل از برنامه آموزشي مديريت خشم و بعد از آن صورت گرفته است. ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل پرسشنامه باس و پري، پرسشنامه روايي اجتماعي و مشاهده نظام دار بود. يافته ها: جهت تجزيه و تحليل داده ها ار روش تحليل ديداري و اندازه اثر استفاده شد. نتايج پژوهش نشان داد كه تعاملات پرخاشگرانه بين فردي دانش آموزان بعد از مداخله بهبود يافته است .همچنين اندازه اثر به روش درصد داده هاي غيرهمپوش، تفاوت استاندارد ميانگين و نمرات پرسشنامه باس و پري حاكي از اثر بخشي مداخله است. بحت و نتيجه گيري: از آنجايي كه يكي از رويكردها براي كاهش تعاملات پرخاشگرانه بينفردي برنامه آموزشي مديريت خشم مي باشد، نتايج پژوهش نشان داد اين برنامه در صورت اصلاح و سادهسازي ميتواند در مورد دانش آموزان كم توان ذهني نيز مؤثر باشد. پيشنهاد مي شود به جاي تكنيك هاي رفتاري مشاوران مقطع پيش حرف هاي اين مهارت ها را به دانش آموزان آموزش دهند، چرا كه كسب اين مهارت ها باعث بروز رفتارها ي سالم و خودآگاهي بيشتر در آنها مي شود.
شناسه : oai:civilica.com/Paper-ISEPP01-ISEPP01_092.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1395/11/5
تاریخ تغییر رکورد : 1395/11/5
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.