×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: امامت در نهج البلاغه
پدیدآورندگان : فرشادفر، عزت اله (پديدآور)
نوع : متن
جنس : کتاب
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

مرکز نشر دانشگاهی

وضعیت نشر : دانشگاه رازي كرمانشاه ، چاپ اول-1386
مشخصات فیزیکی : وزیری
فهرست مطالب : فهرست مطالب , , , , , فصل اول: ضرورت و فلسفه امامت , تعریف امامت , تعریف ولایت , امامت و خلافت در اصطلاح , تفاوت دیدگاه امامیه و اهل سنت , نگرش كلى به مسئله امامت, , فصل دوم:‌ جایگاه امام در عقاید شیعه ,امام حجت خدا و پرچم هدایت ,رهبرى سیاسى و حكومتى امام در جامعه ,امام «الگوى» امت ,امام بیان كننده قرآن و معارف اسلامى , درجات ولایت تكوینى , فلسفه ولایت تكوینى , نقش امام در هدایت باطنى انسان , ارایه اعمال امت به امام , نقش امام در نظام زمین , نقش امام در نظام جهان هستى , , فصل سوم: وظیفه امت در قبال امام ,شناسایى رجوع و پیروى از امام ,دلبستگى و محبت به امام ,بیزارى جستن از دشمنان امام , ولایت شرط قبولى اعمال , , فصل چهارم: ویژگیهاى امام ,عصمت ,علم امام , معناى لغوى غیب , غیب در اصطلاح كتاب و سنت , علم غیب ذاتى ویژه خدا , خاستگاه علوم غیبى ,ابعاد دانش غیبى و گستره علم‌الكتاب ,شرایع آسمانى ,گذشته و آینده ,زمان مرگ و پیشامدهاى ناگوار ,رازهاى پنهان و اسرار درونى آدمیان ,زبان همه آدمیان , ,زبان حیوانات , چگونگى آگاهى معصومان از امور غیبى ,مطلق و بدون شرط ,وابسته به مشیت و اراده , بداء و رابطه آن با علم غیب , علم غیب و میدان عمل , فرق امام و پیامبر , , فصل پنجم: تعیین امام , لزوم تعیین خلیفه , فرضیه نخست:‌ سكوت , فرضیه دوم: وانهادن آینده امت به تدبیر آنان , فرضیه سوم: تعیین امام و نص بر خلافت و ولایت ,حدیث یوالانذار ,آیه ولایت ,آیه اولى‌الامر ,حدیث غدیر ,احادیث وصایت ,حدیث «ولیكم بعدى» ,حدیث قلم و دوات ,اصرار برا اعزام جیش اسامه ,احتجاج به كلام غاصبین , , فصل ششم: امام على (ع) و سیاست , سیاست چیست؟ , اهمیت و جایگاه سیاست, , مبانى معنوى و اخلاقى سیاست , اهداف و غایات سیاست , عناصر مشروعیت قدرت سیاسى و نقش مردم , قاعده‌هاى ولایت علوى , , فصل هفتم: مشكلات حكومتى امام على (ع) , دوران خلفاى سه‌گانه , غصب خلافت , موضعگیرى امام در برابر غصب خلافت , بهانه‌هاى مخالفان براى كنار گذاشتن امام , دلایل امام براى كناره‌گیرى , شیوه امام در ابراز مخالفت , مخالفان سیاسى در دوران حكومت , علل مخالفت با حكومت امام على (ع) , بهانه‌هاى مخالفان براى رویارویى با امام , شیوه امام على (ع) در مواجهه با مخالفان , آداب اخلاقى در نبرد با مخالفان, , فصل هشتم:‌ صلح امام حسن (ع)‌ , پیغمبر اكرم و صلح , على (ع) و صلح , موارد جهاد در فقه شیعه , قتال اهل بغى , صلح در فقه شیعه , صلح حدیبیه , شرایط زمان امام حسن (ع) و تفاوت آن با شرایط زمان امام حسین (ع), , عوامل دخیل در قیام امام حسین (ع) و مقایسه آن با شرایط زمان امام حسن (ع), , فصل نهم: سیره نظرى و عملى امام حسین (ع) , هدف از خلقت , مكتب الهى و بن‌بست پوچ‌گرایى , ابعاد وجودى انسان , جایگاه خلقت انسان در جهان آفرینش , طریق وصول به عالم غیب , الگو بودن نهضت حسینى , درس شجاعت و شهامت , درس صبر و استقامت , درس جهاد و شهادت , جهاد در قرآن , جهاد در نهج‌البلاغه ,ارزش جهاد در راه خدا ,دعوت به مبارزه و نكوهش از نافرمانى كوفیان ,مظلومیت امام (ع) و علل شكست كوفیان , شهید و شهامت , انواع مرگ , انگیزه شهادت‌طلبى , فضیلت شهادت , مظلومیت امام حسین (ع) , فلسفه عزادارى , تاریخ پیدایش عزادارى, , فصل دهم: امام سجاد (ع) , جهت‌گیرى كلى امامان در حوادث زندگى,, ترسیم كلى زندگى امام سجاد (ع) , دوران پس از اسارت , زمینه اجتماعى , تشكیلات مخفى , مواضع امام در دوران خفقان , اهداف امام , كادرسازى , فلسفه امامت از دیدگاه امام , لزوم تشكیلات , برخورد شدید امام سجاد (ع) با علماى دربارى , نیاز ستمگران به جعل حدیث , نمونه‌هایى از جعل حدیث , چند حدیث جعلى از محمد زهرى , موضعگیرى كوبنده امام سجاد (ع) , تاكتیك آغاز دوره سوم حركت ائمه (ع) , جلوه‌هایى از تعرض ائمه (ع) , تعرض فرزدق و یحیى , تعرض دستگاه بنى‌امیه به امام سجاد (ع) , عبادت امام , پیك محبت , خدمت در قافله حج , دعا و گریه امام , , فصل یازدهم: امام باقر (ع) , موقعیت علمى امام باقر (ع) , امام درگیر اختلافات فقهى بین فرق اسلامى , مبارزه با یهود و اسرائیلیات , میراث فرهنگى امام باقر (ع) , وضع و موقعیت شیعه از دیدگاه امام , امام و مسائل سیاسى , , فصل دوازدهم: امام صادق (ع) , سیرت و روش امام , فایده سیره‌هاى گوناگون معصومین , درس و تعلیم نه تعارض , اصول ثابت و اصول متغیر , اوضاع سیاسى در عهد امام صادق (ع) , اوضاع اجتماعى عهد امام, , استفاده بنى‌العباس از نارضایى مردم , نامه ابوسلمه به امام صادق و عبدالله محض , عكس‌العمل امام و عبدالله محض , اجتماع محرمانه سران بنى‌هاشم , ویژگیهاى زمان امام صادق (ع) , مقایسه زمان امام حسین (ع) و امام صادق (ع) , جنگ عقاید , برخورد امام صادق با جریانهاى فكرى مختلف , سخن مالك بن انس درباره امام صادق , اهتمام شیعه به مسائل تعقلى , جابربن حیان , هشام بن الحكم , عوامل مؤثر در نشاط علمى زمان امام صادق (ع), , فصل سیزدهم:‌ امام موسى بن جعفر (ع) , آثار زندانهاى به جرم آزادگى , قانون تضاد و تصادم , زینب كبرى , آمدن مأمون به احوالپرسى امام (ع) , تأثیر مقتضیات زمان در شكل مبارزه , امام در زندان بصره , امام در زندانهاى مختلف , درخواست هارون از امام , علت دستگیرى امام , نفوذ معنوى امام , دو سنت معمول میان ائمه (ع) , نقشه دستگاه هارون , بشر حافى و امام كاظم (ع) , صفوان جمال و هارون , چگونگى شهادت امام , , فصل چهاردهم:‌ مسئله ولایتعهدى امام رضا (ع) , رفتار عباسیان با علویین , مسأله ولایتعهد امام رضا و نقلهاى تاریخى , مأمون و تشیع , نظر شیخ مفید و شیخ صدوق , نظر جرجى زیدان , مسلمات تاریخ , مسائل مشكوك , بررسى فرضیه‌ها , همكارى با خلفا از نظر ائمه اطهار , استدلال حضرت رضا , ولایت جائر , دوره امام محمدتقى (ع) امام على‌النقى (ع)و امام حسن عسكرى (ع) , عصر غیبت , , , فصل پانزدهم: قیام و انقلاب مهدى از دیدگاه فلسفه تاریخ ,فلسفه نظرى تاریخ ,فلسفه علم تاریخ (منطق پژوهش تاریخى) , فلسفه تاریخ در اسلام , قیام و انقلاب مهدى (عج) از دیدگاه فلسفه تاریخ , قرآن و تاریخ , توجیه و تفسیر تكامل تاریخ , بینش دیالكتیكى یا ابزارى , بینش انسانى یا فطرى , دو تلقى از انسان , تلقى قرآن , آموزندگى تاریخ , جامعه ایده‌آل , مشخصات انتظار بزرگ , دو نوع انتظار , انتظار منفى , شبه دیالكتیكى , انتظار مثبت , تعریف عدالت , آیا عدالتخواهى فطرى است؟ , نظر نیچه و ماكیاول , نظر برتراند راسل , نظر ماركسیسم , نظر اسلام , مسأله عمر حضرت حجت , مشخصات دوره حضرت مهدى (عج) , مهدویت در نهج‌البلاغه , قیام مختار و اعتقاد به مهدویت , سخن زهرى , قیام «نفس زكیه»‌ و اعتقاد به مهدویت , نیرنگ منصور خلیفه عباسى , محمدبن عجلان و منصور عباسى, , سخن دعبل , اعتقاد به مهدویت در جهان تسنن , بیان حافظ , ماهیت قیام مهدى (عج) , مهدویت یك فلسفه بزرگ جهانى , راز غیبت , چگونگى بهره‌مندى از امام غایب , منابع
شناسه : oai:iup.ir/3007
تاریخ ایجاد رکورد : 1388/9/22
تاریخ تغییر رکورد : 1390/2/27
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.