×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: اثربخشي آموزش مشاوره گروهي با رويكرد تحليل ارتباط محاوره برخود پنداره دانش آموزان دخترشهركرمانشاه AT
پدیدآورندگان : آزاده مرادي (پديدآور)
محمدرضا محمدي مير عزيزي (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

توصیفگر :
وضعیت نشر : سومين همايش ملي علوم ورزشي و تربيت بدني ايران
خلاصه : هدف از انجام اين پژوهش بررسي اثربخشي مشاوره گروهي با رويكرد تحليل ارتباط محاوره اي بر خودپنداره دانش آموزان دختر شهر كرمانشاه مي باشد. طرح پژوهش از نوع نيمه آزمايشي، پيش آزمون پس آزمون با گروه كنترل (مداخله اي) مي باشد. براي ارزيابي متغير از پرسشنامه خودپنداره راجرز استفاده شده است. جامعه آماري اين پژوهش كليه دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر كرمانشاه مي باشد. با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي چندمرحله اي 205 دانش آموز به صورت تصادفي انتخاب شدند. اين تعداد پرسشنامه هاي پژوهش را پر كردند سپس 30 نفر از دانش آموزاني كه كمترين نمره ها را در اين پرسشنامه بدست آورده بودند انتخاب شدند. جهت تجزيه و تحليل داده ها در نرم افزار SPSS20 از اطلاعات آمار توصيفي شامل ميانگين و انحراف معيار و از آمار استنباطي شامل آزمون تحليل كوواريانس استفاده شد. نتايج تحقيق نشان داد كه آموزش مشاوره گروهي با رويكرد تحليل ارتباط محاوره اي بر خودپنداره دانش آموزان دختر تاثير معناداري دارد.
شناسه : oai:civilica.com/Paper-SPORTCONF03-SPORTCONF03_017.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1396/7/4
تاریخ تغییر رکورد : 1396/7/4
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.