×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: بررسي ارتباط بين بدهي و مديريت سود
پدیدآورندگان : كيهان مهام (پديدآور)
بهمن طالبي (پديدآور)
سعيد علي پور (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

توصیفگر :
وضعیت نشر : دهمين همايش ملي حسابداري ايران
خلاصه : هدف از اين مطالعه، بررسي ارتباط بين بدهي و اقلام تعهدي اختياري به عنوان شاخصي براي مديريت سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. زماني كه شركت ها نياز بهارائه تصوير مطلوبي از خود دارند تا دسترسي آساني به منابع ما لي داشته باشند ، بدهي م ي تواند با مديريت سود مرتبط شود. زيرا مديران اين گونه شرك تها انگيزه بيشتري دارند تا از طريق مديريتسود، اعتباردهندگان را راضي نگه دارند . مديران در شرك تهاي با اهرم مالي بالا ممكن است با كنترل افراد بستانكار مواجه شوند كه براي آن ها مشكل است تا در مديريت سود شركت نمايند. از سوي ديگر،تنوع بخشي محصولات زمينه مورد نياز را براي فعالي تهاي حسابداري فراهم م يسازد. زيرا احتمالاً تنوع بخشي محصولات، براي شرك تها فرصتي را فراهم م يسازد تا از فعالي تهاي نظارت بر افراد بستانكار جلوگيري كند . با بررسي 170 شركت طي سا لهاي 84-89نتايج نشان م يدهد كه ارتباط منفي بين بدهي و مديريت سود وجود دارد به عبارتي مديران در شركت هاي با اهرم مالي بالا مديريت سود كمتري دارند و شركت ها از تنوع بخشي محصولات جهت جلوگيري از كنتر ل ها ي وام دهندگان استفاده م ينمايند و دست به مديريت سود م يزنند
شناسه : oai:civilica.com/Paper-IAAC10-IAAC10_096.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1391/12/4
تاریخ تغییر رکورد : 1394/8/26
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.