×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: آراء انديشه‌ها و فلسفه سياسي مدرس
پدیدآورندگان : محمد تركمان (پديدآور)
تركمان دهنوي، محمد، ‎۱۳۳۲- (پديدآور)
نوع : تصوير
جنس : کتاب
الكترونيكي
صاحب محتوا :

سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

توصیفگر : مدرس‌‏، حسن، ۱۲۴۹-۱۳۱۶
ايران -- تاريخ -- پهلوي، ۱۳۰۴ - ‎۱۳۲۰ -- جنبشها و قيامها
مدرس، حسن، ۱۲۴۹-‎۱۳۱۶--سرگذشتنامه
وضعیت نشر : تهران : هزاران ، ‎‎‎۱۳۷۴
فهرست مطالب : مقدمه 3فهرست 5ایران در جستجوی خروج از بحران 11مدرس سوانح ایام 19آراء اندیشه‌ها و فلسفه سیاسی مدرس 24مدرس در مجلس دوم 25برخی ویژگی‌های نماینده و قوه مقننه، حدود مجلس، التزام به قانون و تفکیک قوا 26دعوت به اتحاد در غرض و تکثیر نه تقلیل نیروها و همچنین تحمل یکدیگر و پرهیز از مباینت و اختلاف که موجب فساد است 29مصوبات مجلس شورای ملی باید مخالف شرع نباشد نه موافق شرع 31دعوت به آوردن معلم خارجی در عوض فرستادن دانشجو به خارج 31ضرورت امنیت مالکیت و بهره‌مند شدن افراد از حاصل کار خود، در صورتی که خواهان آبادی کشور باشیم 32در روابط خارجی کشور و نبودن آن یک طرفی 33تلگراف به آخوند ملا محمد کاظم خراسانی و ملا عبدالله مازندرانی به تاریخ 23 صفر 1329 ق. 34عضویت در کمیسیون منتخب نمایندگان مجلس جهت مذاکره با ناصر الملک و جمعی از مسئولین کشور برای اتخاذ تصمیم در برابر اولتیماتوم روسیه 35مدرس در مجلس سوم 37غرض از وضع قانون و حساسیت به اجرای صحیح آن 37حساسیت به سلامت جریان انتخابات و اعتراض به عدم توجه به آن 39وظیفه وکیل دارالشورای ملی 40اعتراض به جریان‌هایی که در جهت کاهیدن قوای ملت و ایجاد تشنج و...، مشی می‌کنند 40دعوت به تزیید عایدات و تقلیل مخارج 41مخالفت با استقراض خارجی 43جانب‌داری از تفکیک قوا و مخالفت با تمرکز آن، اگر چه در دست صالح‌ترین ناس باشد 43تذکر این نکته که با فقدان مالیه و قشون و اساس محکم و استوار، پرداختن به ظواهر و فروع مشکل گشا نیست 44مخالفت با اختیار ادارات و وزارت خانه‌ها در عقد قرارداد با خارجه 45دفاع از تضمین امنیت مردم، از جمله امنیت مکاتبات 45شکایت از اخلاق و رویه مأمورین دولتی و برخورد نامناسب آنان با مردم 45پیشنهاد تاسیس دارالترجمه و گسترش علوم و متون رایج غرب در کشور 47دفاع از دولت و مخالفت با جنجال سالاری و شب نامه نویسی و شایعه سازی و هتاکی روزنامه‌ها که ضربه به استقلال پنج هزار ساله کشور می‌زند 48مدرس در مجلس چهارم 51افشای ماهیت قرارداد 1919 و دلائل مخالفت با ان قرارداد 52مخالفت با اعتبارنامه نمایندگان بدون موکل 54افشای ماهیت کودتای سوم اسفند و مخالفت با عوامل دخیل و شریک در دولت کودتا 56تصویر ایران پس از مشروطیت 57انتقاد از تزلزل دولت‌ها و دفاع از تداوم و ثبات دولت‌ها به عنوان ابزاری برای خروج از بحران 57پیشنهاد اظهار خصوصیت نسبت به دول اسلامی در سیاست خارجی کشور 58به نیکی یاد کردن از ایرانی‌ها 58مخالفت با استقراض برای مخارج جاری کشور 59از مال عموم تنها به کسانی که برای عموم کار می‌کنند می‌توان مزد داد و ذکر این نکته که شاه، نخست وزیر، وکلا و انبیاء که از همه برترند نوکر خلق هستند 59انتقاد از اوضاع اداری کشور و تحمیل حقوق‌بگیران بدون صلاحیت به بیت‌المال با روی کار آمدن هر وزیر جدید 60پرداخت مخارج شهر وظیفه اهالی شهر است 61وجوب پرداخت مالیات و نپرداختن آن را مترادف با خیانت دانستن 61طرح مجدد ضرورت تاسیس دارالترجمه 61بیان ضرر مباینت اهل شرع و عرف، تفکر در علل ضعف مسلمین و ترقی دیگران و توجه به این نکته که راز ترقی ممالک دیگر در این است که: سیاستان عین دیانتشان است 62ضرورت اصلاح قوانین قضایی بر اساس این نکته که: ماهیت مسائل حقوقی و جزایی اسلامی است اما در اجرای آن باید مقتضیات عصری و رهاوردهای تجربه انسانی را به کار گرفت 62برای اصلاح مملکت و اسباب اطمینان مردم، دولت باید دین خود را بپردازد 65با در نظر داشتن مقتضیات زمان، مرجع تظلمات، عدلیه شناخته شده است. 66در دفاع از استقلال رای و بیان شرایط احراز این استقلال 67به صرف معروفیت به فساد عقیده نباید درباره اشخاص قائل به مجازات شد، امام چنین شخصی هم نباید داخل شورای معارف شود 67مدت مأموریت مأمورین ایرانی در خارج باید در ارتباط با مشی سیاسی خارجی کشور قرار داشته باشد 68اشاره به برخی مسایل اقتصادی از جمله: وضع معیشتی مردم مالیات‌ها، کوشش جهت غنی ساختن شهروندان، ایجاد تسهیلات جهت صادرات و ورود ارز به کشور 69اعتراض به حزب بازی و گروه گرایی افراطی و تذکر این نکته که اگر مملکت با مسلک و مرامی بودیم در طول 15 سال 25 مرام نامه در منزل من یافت نمی‌شد 72دولت برای آسایش مردم باید از ستم مأمورین و متنفذین محلی جلوگیری کند 74دفاع از اعتبارنامه مخبرالسلطنه و ایراد سخنرانی درباره خیابانی، پسیان و میرزا کوچک خان 75مخالفت با تعرض جراید به نمایندگان که موجب عدم جرئت نمایندگان به تفحص و تحقیق و سؤال از وزرا خواهد شد 75انتقاد از افرادی که با طرح شعارهای دفاع از بی کار و بی نان موجبات اختلال امور را فراهم می‌آورند و تذکر این نکته که چه غنی و چه فقیر باید به قدر مقدور از این مملکت بهره ببرند و زندگی کنند 76در ضرورت تصویب فوریت قانون واگذاری امتیاز حق استخراج نفت شمال ایران به کمپانی‌های مستقل آمریکایی 76سیاسی دیدن مسئله امتیاز نفت 79مخالفت با تأخیر در امر مذکور 79پیشنهاد اختصاص استخراج نفت یکی از ایالات موضوع لایحه به اتباع داخله 80در بیان نقایص قانون انتخابات 82دفاع از طرح قانونی محرومیت وکلا از مشاغل دولتی 84وظیفه مسئول امور ملت و سائس و حاکم امت، اجرای قانون اساسی و تأمین عباد است والا دفع او ضروری است 85پیشنهاد ماده الحاقیه به قانون استخدام درباره ملبس شدن مستخدمین دولتی به پارچه های وطنی 86سخن علیه دیکتاتوری رضاخان سردار سپه و ذکر این نکته که مجلس دارای قدرت خلع پادشاه در صورت تصویب نمایندگان می‌تواند رضاخان را برکنار سازد 89در ایران سرمایه‌ها در کارهای تولیدی بکار نمی‌افتد 90دفاع از رفع موانع قانونی برای سرمایه گذاری، ضرورت تشویق دولت به سرمایه گذاری و درخواست عدم اختلال در امر مذکور با طرح شعارهای ناصحیح 91نفت مورد احتیاج عموم همچون گندم مورد نیاز مردم، قابل احتکار نیست و پاسخ فقهایی که نفت را از جمله موارد موضوع احتکار نمی‌دانستند 93بیان این نکته که من وظیفه دفاع از هم صنف خود را ندارم و مسئله را به مجلس واگذارمی نمایم 95اظهار تنفر از مظالم انگلیس در بین‌النهرین 95مواد تزئینی در برنامه دولت‌ها 96پیشنهاد اقدام برای قطع وابستگی نظامی کشور به خارج برای دفاع از مرزهای کشور 96اعتراض به تأخیر در اعلان انتخابات دوره پنجم علیرغم گذشت ده روز از موعد قانونی آن 97انتقاد از اتفاقات شب 24 اردیبهشت 1302 در محوطه مجلس و هتک حرمت قوه مقننه و نمایندگان توسط جریان‌های وابسته به رضاخان 98اشاره به تحولات دو قرن اخیر در اروپا و ظهور جهان خواران و روابط خارجی ایران و ضرورت پیش گرفتن سیاست موازنه عدمی نسبت به همه قدرت‌های خارجی 99اظهار عدم رضایت ملت از انتخابات دوره چهارم و ابراز امیدواری به خدمات مستشاران امریکایی و نتایج حاصله از امتیاز نفت شمال و درخواست بی طرفی در انتخابات و سیاست خارجی و همچنین تسریع در امر انتخابات دوره پنجم از مشیر الدوله 101مدرس در مجلس پنجم 103مخالفت با اعتبارنامه نمایندگان بدون موکل و تحمیلی 104مدرس در مقابله با جمهوری فرمایشی 106حاکمیت قانون 107استفاده بهینه از امکانات موجود یا تقدم اصلاح بر توسعه 108ایجاد حس خدمت در مردم به هر اسمی مقدم بر ایجاد نظام عمومی و اجباری است 109اعتراض به اختناق و استبداد، توقیف مطبوعات، گرفتن التزام از چاپخانه‌ها، نبود امنیت برای مخالفین 110مسئله نفت و قتل ماژورایمبری 113جایگاه مجلس 114اعتراض به مالیات‌های غیر قانونی و مخارج بیهوده 115وظیفه سخت نمایندگان در وضع و تصویب قوانین 117وطن دوستی و ملیت خواهی حقیقی نه مجازی 117بقای اقوام در گرو حفظ جامع آن اقوام قرار دارد 119مخارج شهری را از اهل شهر باید گرفت 120معنی و فلسفه مالیات 122دفاع از مستخدمین بلژیکی 123مخالفت با جلسه غیر قانونی 9 آبان 1304 / 124سیاست خارجی 125شایعات منتشره در اطراف اتفاقات مدینه قبل و بعد از 9 آبان 1304 / 127اعتراض به نبود امنیت برای مخالفان حکومت 129تحلیلی از مشروطیت 130اقتصادی‌ات 132ضمایم 137
مخاطب : عام
شناسه : 1701133
مکان : مخزن بسته
تاریخ ایجاد رکورد : 1393/8/28
تاریخ تغییر رکورد : 1399/5/9
ملحقات : ملزومات سيستم: ويندوز 98+ ؛ با پشتيباني متون عربي؛ IE6+شيوه دسترسي: شبکه جهاني وبعنوان از روي صفحه عنوان گرفته شده است داده هاي الکترونيکي144صفحه، وزیری، سند.
قیمت شيء دیجیتال : رایگان


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.