×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: اثربخشي بازيهاي اكتشافي ذهني و عاطفي اجتماعي بربهبود كيفيت گفتار، رفتاركليشه اي و مشكلات ارتباطي كودكان درخود مانده داراي والدين با هوش هيجاني بالا و پايين
پدیدآورندگان : اكرم ولاشجردي (پديدآور)
آزاده فرقداني (پديدآور)
بهشته نيوشا (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

وضعیت نشر : دومين همايش علمي پژوهشي علوم تربيتي و روانشناسي آسيب هاي اجتماعي و فرهنگي ايران
خلاصه : هدف اين پژوهش تعيين اثربازي هاي اكتشافي ذهني و عاطفي اجتماعي بر بهبود كيفيت گفتار، رفتارهاي كليشه اي و مشكلات ارتباطي كودكان درخودمانده با توجه به هوش هيجاني والدين مي باشد. طرح پژوهش براساس مطالعه موردي و شبهآزمايشي به صورت تك آزمودني است كه داراي دو بازي به عنوان متغير مستقل و تاثير آن برسه متغير وابسته كيفيت گفتار،رفتاركليشه اي و مشكلات ارتباطي و متغير تعديل كننده هوش هيجاني مي باشد. نمونه شامل هشت نفر بر اساس روش نمونه گيريهدفمند در دو گروه چهارنفره كودكان در خود مانده سنين پنج تا شش ساله با دامنه يكسان در طيف اوتيسم ، داراي والدين باهوش هيجاني بالا و پايين مي باشد. در هر گروه يك كودك بازي اكتشافي ذهني،يك كودك بازي عاطفي- اجتماعي و يككودك هم آميخته اي از هر دو بازي را در ده جلسه يك ساعته تجربه خواهد كردو كودك چهارم بازي دريافت نخواهد كرد.يافتهها بر اساس مقياس درجه بندي اوتيسم گيليام، آزمون سنجش رشد نيوشا و پرسشنامه هوش هيجاني بار آن توسط آمار توصيفي به صورت نمودارها،ميانگين و انحراف استاندارد و با استفاده از شاخص پايا ، حاكي از آن است كه هيچ يك از مداخلات قادر بهبهبود كيفيت گفتار نمي باشد، رفتارهاي كليشه اي در كودكاني كه تحت بازيهاي اكتشافي- ذهني و آميخته اي از دو روش اكتشافي ذهني و عاطفي اجتماعي قرار داشتند، به طور معني داري بهبود يافته اما بازيهاي عاطفي- اجتماعي تأثير معني داري در كاهش رفتارهاي كليشه اي نداشت و همچنين مي توان تاثير مثبت هوش هيجاني والدين را بر بهبود كيفيتگفتار، رفتارهاي كليشه اي و مشكلات ارتباطي مشاهده كرد.
شناسه : oai:civilica.com/Paper-PSCONF02-PSCONF02_299.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1394/10/30
تاریخ تغییر رکورد : 1394/10/30
قیمت شيء دیجیتال : دارای قیمت


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.